11
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Üçgenler ve Üçgenlerde Ölçme - 1
1.
Aşağıda verilen elemanlardan hangisi ile tek
bir ABC üçgeni çizilemez?
4.
A
3 cm
A i = 70 °, m _ W
B i = 50 °, a = 5 cm
A) m _ W
B) a = 5 cm, b = 6 cm, c = 7cm
C i = 50 °
C) a = 8 cm, b = 7 cm, m _ X
A i = 60 °, m _ W
B i = 70 °, m _ X
C i = 50 °
D) m _ W
A
60º
C
B
Şekildeki ABC üçgeninde AB = 3 cm ve
AC = 5 cm olduğuna göre, BC ’nun
santimetre cinsinden alabileceği en büyük ve
en küçük tam sayı değerlerinin toplamı
kaçtır?
A) 10
2.
5 cm
B) 9
C) 8
D) 7
40º
D
70º
60º
5.
A) Dik üçgen
C) Geniş açılı üçgen
Şekilde verilenlere göre, en uzun kenar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7BCA Aşağıdaki üçgenlerden hangisinde yükseklik
üçgenin dışında kalabilir?
B) Eşkenar üçgen
D) Dar açılı üçgen
B) 7ABA
C) 7ADA D) 7DCA
A
6.
4 cm
7 cm
3.
Aşağıda verilen uzunluklardan hangisi bir
üçgenin kenar uzunlukları olamaz?
A) 5 cm, 4 cm, 8 cm
B) 6 cm, 6 cm, 1 cm
C) 10 cm, 9 cm, 2 cm
D) 2 cm, 3 cm, 5 cm
Şekildeki ABC üçgeninde m _ W
Ci 2 m_X
Ai
olduğuna göre, AB ’nun santimetre cinsinden alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı
kaçtır?
A) 21
Î
B) 25
C) 27
D) 29
TEST
11
Üçgenler ve Üçgenlerde Ölçme - 1
7.
Ai 2 m_X
Bi 2 m_X
C i dir. Bir ABC üçgeninde m _ X
ABC üçgeninin çevresinin uzunluğu 24 cm olduğuna göre, AB ’nun santimetre cinsinden
alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
A
10.
6 cm
4 cm
B
D
D) 9
5 cm
8 cm
C
Şekilde verilenlere göre, BD ’nun santimetre
cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı
değeri vardır?
A
8.
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
4 cm
C
Şekilde B, C, D noktaları doğrusal,
7BAA = 7ACA ve AC = 4 cm olduğuna göre,
P
11.
4
AD ’nun santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
R
D) 8
S
5
Şekildeki PRS çeşitkenar üçgeninde PR ’nun santimetre cinsinden alabileceği
kaç farklı tam sayı değeri vardır?
A) 4
A
9.
B) 5
D) 7
D
A
12.
B
B
E
%
A
A
70°
C
%
Şekilde m _ BAC i = 40 °, m _ ACB i = 80 ° ve
%
m_ CDE i = 50 ° olduğuna göre, aşağıdakiler-
den hangisi kesinlikle doğrudur?
C B
E
CB
E
%
A) BE = EC B) m (BAE) = 35c
C) CD = CE D) AB = DE
C) m (AEC) = 90c D) AE = EC
KAVRAM
IM
Adı
C
Verilen ABC ikizkenar üçgeninde AB = AC
%
ve m (BAC) = 70c dir.ABC üçgeni şekildeki
gibi 7ABA , B köşesi C köşesiyle çakışacak
şekilde 7ACA üzerine katlanıyor ve açılıyor.
7AEA katlama çizgisi olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) DE 2 BC B) AB 2 CE
A
T
TES
KAZAN
C) 6
%
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Download

TEST Üçgenler ve Üçgenlerde Ölçme