ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK
Eşlik
Örnek Soru
Biçimleri ve büyüklükleri aynı olan şekiller
birbirine eştir.
Benzerlik
Biçimleri aynı, büyüklükleri farklı olan
şekiller birbirine benzerdir.
Üçgenlerde Eşlik
Karşılıklı kenar uzunlukları ve karşılıklı açılarının
ölçüleri birbirine eşit olan üçgenlere eş
üçgenler denir.
Çözüm:
Kenar – Açı – Kenar (K.A.K) Eşliği
İki üçgenin karşılıklı ikişer kenarı ve bu
kenarların oluşturduğu açıların ölçüleri eşit ise
bu iki üçgen birbirine eş üçgenlerdir. Bir örnekle
açıklayalım.
www.ustunmatematik.com
Örnek Soru
Çözüm:
Çözüm:
Açı – Kenar – Açı (A.K.A) Eşliği
Örnek Soru
İki üçgenin karşılıklı iki açısının ölçüsü ve
üçüncü açılarının karşılarındaki kenarların
uzunlukları birbirine eşit ise bu iki üçgen
birbirine eş üçgenlerdir. Bir örnekle açıklayalım.
www.ustunmatematik.com
Örnek Soru
Örnek Soru
Çözüm:
Çözüm:
Kenar – Kenar – Kenar (K.K.K) Eşliği
Kenar – Açı – Açı (K.A.A) Eşliği
İki üçgenin karşılıklı bütün kenarlarının
uzunlukları birbirine eşit ise bu iki üçgen
birbirine eş üçgenlerdir. Bir örnekle açıklayalım.
İki üçgenin karşılıklı iki açısının ölçüsü ile bu
açılardan birinin karşısındaki kenarların
uzunlukları eşit ise bu iki üçgen birbirine eş
üçgenlerdir. Bir örnekle açıklayalım.
Örnek Soru
Üçgenlerde Benzerlik
Karşılıklı açıların ölçüleri eşit ve karşılıklı
kenarlarının uzunlukları orantılı olan
üçgenlere benzer üçgenler denir.
Çözüm:
www.ustunmatematik.com
Download

ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK