ÜÇGENDE KENARORTAY, KENAR ORTA DİKME, AÇIORTAY VE YÜKSEKLİK
1
ÜÇGENDE KENARORTAY, KENAR ORTA DİKME, AÇIORTAY VE YÜKSEKLİK
Şekilde verilen için ABC için B köşesine ait açıortayı çizelim.
A
6cm
3cm
118˚
B
C
4cm
2
ÜÇGENDE KENARORTAY, KENAR ORTA DİKME, AÇIORTAY VE YÜKSEKLİK
, B açısının açıortayıdır.
A
F 6cm
3cm
59˚
..
B
59˚
4cm
s(ABF) = s(FBC) =59˚
C
3
ÜÇGENDE KENARORTAY, KENAR ORTA DİKME, AÇIORTAY VE YÜKSEKLİK
BC kenarına ait yüksekliği çizelim.
A
6cm
118˚
C
H
B
4cm
ABC geniş açılı üçgen olduğundan
yüksekliği üçgenin dış bölgesindedir.
4
ÜÇGENDE KENARORTAY, KENAR ORTA DİKME, AÇIORTAY VE YÜKSEKLİK
AB kenarına ait kenarortayı ve kenar orta dikmeyi çizelim.
A
, AB kenarına ait kenarortaydır.
d
1,5cm
6cm
E
1,5cm
= 1,5 cm’dir.
118˚
C
B
4cm
d doğrusu ise AB kenarına ait kenar orta dikmedir.
= 1,5 cm ve d ^
‘dır.
5
ÜÇGENDE KENARORTAY, KENAR ORTA DİKME, AÇIORTAY VE YÜKSEKLİK
S
D
L
K
L
K
E
H
R
F
M
P
H
M
Üçgende yükseklik bir köşenin karşısındaki kenara olan en kısa uzaklığı
veya köşeden bu kenara inilen dikmedir.
Dar açılı SRP’nde yükseklikler üçgenin içinde noktadaş,
Geniş açılı DEF’nde ise yüksekliklerin uzantıları üçgenin dışında noktadaştır.
6
ÜÇGENDE KENARORTAY, KENAR ORTA DİKME, AÇIORTAY VE YÜKSEKLİK
A
A
G
B
9 cm
C
B
C
9 cm
Üçgende kenarortay, bir köşeyi karşı kenarın ortasına birleştiren
doğru parçasıdır.
Kenar orta dikme ise, bir kenarı dik olarak iki eşit parçaya böler.
Kenar orta dikmeler dik ve dar açılı üçgenlerde üçgenin içinde,
geniş açılı üçgenlerde ise üçgenin dışında noktadaştır.
7
ÜÇGENDE KENARORTAY, KENAR ORTA DİKME, AÇIORTAY VE YÜKSEKLİK
A
43˚ 43˚
I
B
22˚
22˚
25˚
25˚
C
Açıortay bir köşedeki açıyı iki eş parçaya ayıran
doğru parçasıdır.
Bir üçgende kenarortay, kenar orta dikme ve
açıortaylar üçgenin içinde noktadaştır.
8
ÜÇGENDE KENARORTAY, KENAR ORTA DİKME, AÇIORTAY VE YÜKSEKLİK
A
6cm
3cm
118˚
B
C
4cm
ABC’inde açıortay, kenarortay ve yükseklikleri çiziniz.
9
Download

üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yükseklik