Test 04 18
35
SONSUZ GEOMETRİK DİZİNİN TOPLAMI
1
5
A
A2
A3
D 
 E

F

G
C
D) 12 3
0, 24  0,0024  0,000024   serisinin değeri
kaçtır?
A) 8 33
B) 7 25 C) 24 100 D) 11 33
E) 8 17

7
7
7
71
 2  3 =   
10 10 10
n 1 10  10 
n 1
B) 3
C) 4 7
D) 7 9
1 1 1
1   
3 32 33
4
2
8 8 8
toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)
1
B)
2
C) 264
D)
5
E) 
2 2. 4 2. 8 2. ifadesinin değeri kaçtır?
B)
4
C)
5
E) 
D) 6
E) 7 10
4
8

9
9
9
 1 
2, 9 = 2   2  3   = 2   9  n 
10 10 10
n 1  10 
geometrik serisinin değeri nedir?
A) 4
E) 24
6
A) 3
geometrik serisinin değeri nedir?
A) 4
A1B1  A2 B2  A3B3  . kaç cm 'dir?
A) 16
B) 18
C) 19
D) 20
7
3
0, 7 =
6
inilen tüm dikmelerin uzunluklarının toplamı olan
E) 16 3
2



A1B1 = 6 cm olduğuna göre, n doğrusuna bu şekilde
Ahmet YAZICI
C) 8 3
A4

30





n
O
   B4 B3
B1
B2
Yukarıda verilen m ve n doğrularının oluşturduğu

açının ölçüsü 30 dir. İlk olarak, m doğrusu üzerinde
alınan A1 noktasından n doğrusuna A1B1 dikmesi
iniliyor. Sonra B1 noktasından m doğrusuna B1 A2
dikmesi ve A2 dikme ayağından da n doğrusuna
A2 B2 dikmesi inilerek bu işleme devam ediliyor.
Bir kenar uzunluğu 6 birim olan ABC eşkenar üçgeninin AB ve AC kenarları iki eşit parçaya ayrılarak şekildeki gibi D ve E noktaları işaretleniyor. DE doğru parçasının orta noktası M olmak üzere, bir köşesi M ve
bu köşenin karşısındaki kenarı BC üzerinde olan yeni
bir eşkenar üçgen çiziliyor ve aynı işlem çizilen yeni
eşkenar üçgenlere de uygulanıyor.
Bu şekilde çizilecek iç içe geçmiş tüm üçgensel
bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir?
B) 4 2

 
B
A) 12
m
A1
B) 3
C) 4 7
D) 7 9



16
8
1
 
2
n
n 0
toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
E) 7 10
A)
2 2
B)
4 2 C)
D
D D
2
B
D)

2 2
E
E) 3 2
C
B
A
36
ELEMENTLER
9
9.CİLT
13













Şekilde yan yana çizilen her bir kürenin yarıçapı hemen solundaki kürenin yarıçapının yarısı kadardır.
En solda bulunan en büyük kürenin yarıçapı 3cm ise,
yan yana çizilen sonsuz adet kürenin alanları toplamı
Şekilde yan yana çizilen her bir kürenin yarıçapı hemen solundaki kürenin yarıçapının yarısı kadardır.
En solda bulunan en büyük kürenin yarıçapı 3cm ise,
yan yana çizilen sonsuz adet kürenin hacimleri topla-
2
3
kaç cm tür?
mı kaç cm tür?
B) 48
C) 72
D) 84
E) 96
A) 36
10
3 Kırmızı ve 4 Mavi topun olduğu bir torbadan Ali ve
Veli tekrar torbaya konacak şekilde sıra ile top çekeceklerdir. İlk topu Ali çekiyor. Kırmızı topu ilk çeken
kazanacağına göre. Ali'nin kazanma olasılığı kaçtır?
A)
7 11
B)
56
C)
7 12
D)
22 35
E)
5 11
11
İki öğrenci kusursuz bir madeni parayı atarak oyun
oynuyorlar. Tura atan öğrenci kazanmaktadır. Oyuna
ilk başlayanın kazanmasının olasılığı nedir?
A)
12
B)
13
C)
23
D)
45
E)
79
12
10m yükseklikten yere bırakılan bir top her defasında
bir önceki yüksekliğinin 3 5 i kadar yükseliyor. Dengeli
durumuna gelinceye kadar topun düşey doğrultudaki
konum değişiklikleri toplamı kaç metredir?
A) 4
B) 6
C) 16
D) 20
E) 40
Ahmet YAZICI
A) 36

B) 54
C) 72
D) 288 7
E) 96
14
4m yükseklikten yere bırakılan bir top her defasında
bir önceki yüksekliğinin yarısı kadar yükseliyor.
Dengeli duruma gelinceye kadar topun alacağı yolun
uzunluğu kaç metredir?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12
15
Bir kenarı 2 cm olan bir karenin orta noktalarını birleştirerek iç içe yeni kareler oluşturuluyor. Bu işlemin
sonsuz kez yapıldığı varsayılırsa elde edilen karelerin
alanları toplamı kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 8
D) 16
E) 16 3
16
10m sn ve 1m sn olan koşucu ile
kaplumbağa arasında 100m mesafe bulunmaktadır.
Hızları sıra ile
Aynı anda ve ayni yönde harekete başlıyorlar.Koşucu
her hamlede kaplumbağanın eski yerine gittiğine göre
onu kaç saniyede yakalar?
A) Yakalayamaz B) 8 C) 9 D) 100 9 E) 12
B
A C
E

D
E
C
D
Download

örnek sayfalar - Ezbersiz Matematik