123
İNTEGRAL - KONU TARAMA TESTLERİ
Test 4 22
1
4
y
y
B
5cm
A
x
2
3cm
C
2
x
0
4
Yukarıdaki şekilde y
ve
Yarıçapı 5 cm olan bir küreden, yarıçapı 3 cm olan
silindirik bir oyuk açılacak biçimde bir cisim
A)
7
3
B)
82
3
C)
125
3
D)
128
3
8
eğrisinin bir kısmıyla x  4
x
y  x  2 doğrularının grafiği verilmiştir. Buna
göre, taralı bölgenin alanı kaç
br 3 tür?
244
E)
3
çıkarılmaktadır. Çıkarılan cismin hacmi kaç

br 2 dir?
A) 9  8ln 2
B) 9  8ln 2
C) 8  9 ln 2
D) 8  9 ln 2
E) 10  8ln 2
5
2
y
y  ex
Ahmet YAZICI
y
5

y  4e x
x
x

0
5
Yanda verilen şekildeki taralı bölgenin Ox ekseni
o
etrafında 360 döndürülmesiyle oluşan dönel cismin
hacmi kaç birim küptür?
5
Yukarıdaki şekle göre,
  f   x   f   x   dx
A)
3
integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)  9
B) 1
C) 0
D) 4
E) 9
3
B)
2
3
C)
5
2
D)
8
3
E)
9
2
6
x 1
 dx integralinin eşiti nedir?
x

4
A)


x 1
3


x 1
B)
C
4

E)
D)


x 1
3

x 1
3

x 1
5
3
3

4
C
3
4
C)

3
3
C
3
A 1,3 , B  3,1 ve C  3,3 noktalarından oluşan bir
o
üçgensel bölgenin x ekseni etrafında 360 döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi kaç birim küptür?
A)

3
B)
2
3
C)
5
2
28
3
E)
C
5
C
D)
E
D C

E
E
D
19
2
124
ELEMENTLER
7
13.CİLT
10
1
 x  3x  1 dx integralinin eşiti aşağıdakilerden
ln 2 x
 x 2  dx integralinin eşiti nedir?
ln 2 x 2 ln x 2
A) 

 C
x
x
x
2
ln x 2 ln x 2
B) 

 C
x
x
x
2
ln x 2 ln x 1
C) 

 C
x
x
x
2
ln x ln x 2
D)

 C
x
x
x
2
ln x ln x 1
E)

 C
x
x
x
2
hangisidir?
1 2x  3  5
ln
C
5 2x  3  3
A)
1
2x  3  5
ln
C
5 2x  3  5
B)
2x  3  2
C
2x  3  3
5ln
C)


1
arctan x  2  C
2
1
2x  3  5
E) 
ln
C
5 2x  3  5
D)
8
kaçtır?
A) 0
B)
1
C)
2
D)
2
E) 
11
p  2 olmak üzere
Ahmet YAZICI
 1  2  3 3  4 4  ...  n n 
lim 
 limitinin değeri
n 
n


 1
1
1
1 
lim 


 ... 
ifadesi
n  n  1
n2 n3
pn 

aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)
 ln p
B) 0
C)
12
D)
lnp
E) 
y
9
y
1
x2  y 2  R2
x3
yr
x
x
0
x2  y 2  1
A)
6
6
x  y  1 denklemiyle verilen merkezil çemberin
x  3 doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan
3
(simit imsi) cismin hacmi kaç br tür?
2
2
6 2
B)
12 2 C) 16 2
D)
24 2
E)
32 2
Yarıçapı R cm olan bir küreden, yüksekliği 12 cm olan
silindirik bir oyuk açılacak biçimde bir cisim
3
çıkarılmaktadır. Geriye kalan cismin hacmi kaç cm
tür?
A) 72 B) 117 C) 180 D) 288 E) 300
B
B
A

A
D D
Download

örnek sayfalar - Ezbersiz Matematik