KÜRESEL RTİGONOMETRİ
Küresel üçgen
Andreas Forstner
Sphärische Trigonometrie
und ihre Anwendungen
Küre : uzayda bir noktadan R uzaklığında
olan noktaların geometrik yerine küre
denir.
Büyük daire : Küre üzerinde bir çapın
uçlarınden geçen daireye büyük daire
denir. Örnek: meridyenler büyük
dairedir.
Küçük daire : Küre üzerinde büyük daire
olmayan dairelere küçük daire
denir.Ekvator dışındaki enlem daireleri
küçük dairedir.
Küresel uzunluk :Küre üzerinde bulunan
herhangi iki nokta bir büyük daire yayı
ile birleştirilmiş olsun. Bu yayın
uzunluğuna küresel uzunluk denir.
Küresel açı : Küre üzerinde kesişen iki
büyük daire yayı arasında kalan açıya
küresel açı denir.
Küresel üçgen : Küre üzerinde kenarları
büyük daire yayı olan üçgenlere küresel
üçgen denir.
Bir büyük dairenin kutbu
Andreas Forstner
Sphärische Trigonometrie
und ihre Anwendungen
Küre dilimi
Andreas Forstner
Sphärische Trigonometrie
und ihre Anwendungen
Üç kenarlı
Andreas Forstner
Sphärische Trigonometrie
und ihre Anwendungen
Andreas Forstner
Sphärische Trigonometrie
und ihre Anwendungen
Coğrafi koordinatlar
Andreas Forstner
Sphärische Trigonometrie
und ihre Anwendungen
Gök küresi
Andreas Forstner
Sphärische Trigonometrie
und ihre Anwendungen
Küresel üçgen alanı
Andreas Forstner
Sphärische Trigonometrie
und ihre Anwendungen
SİN TEORMİ
CD
sin


 CD  sin b sin 
EDC üçgeninde ;
sin b
CFD üçgeninde;
sin  
CD
 CD  sin a sin 
sin a
CD  sin b sin  sin a sin 
sin 
sin a

sin 
sin b
sin 
sin 
sin 


sin a
sin b
sin c
yazılabilir.
Küresel üçgen formülleri sinüs ve kosinüs
teoremlerinden türetilmiştir.
Kenar kosinüs teoremi
DIPLOMARBEIT
Wie mache ich die Erde ach?
Kugelgeometrie und
Kartennetzentwürfe
Melanie Schaumüller
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Küresel Trig
Download

KÜRESEL RTİGONOMETRİ