SANAL MOBİLYA İMALATI VE
KİTAPLIK YAPIMI
PROJE SORUMLUSU ÖĞRENCİLER

Muhammet BOSTANCIOĞLU
 Hüseyin ERİŞ
DANIŞMAN ÖĞRETMEN

Fahri YÜN
SANAL KİTAPLIK YAPIMI




NOTLAR
Kitaplık ve Komodin Parçaları, Arkalık, Kapak ve
Bağlantı Gereçlerinin her biri için ayrı renk
kullanılmıştır.
Resimler dolgulu olarak gösterilmiş ancak bazı
resimlerde anlam karmaşıklığına yol açacağı
düşünüldüğünden dolgusuz resim gösterilmiştir.
Çizimler izometrik perspektif olarak
gösterilmiştir.
Projenin net
resminin
gösterilmesi.
İmalatı yapılacak
kitaplığın işe başlamadan
önce gerekli ön, yan, üst
görünüşleri ve gerekli
ölçüler mutlaka
belirtilmelidir.
Projenin
izometrik
perspektifinin
gösterilmesi.
İmalatı yapılacak projenin
işe başlamadan önce
mutlaka izometrik
perspektifi ve gerekli
ölçüleri belirtilmelidir.
GEREKLİ MALZEME VE BAĞLANTI
GEREÇLERİNİN TESPİTİ



NOTLAR
İşe başlamadan önce projede kullanılacak
malzeme ve bağlantı gereçlerinin tespiti
mutlaka yapılmalıdır.
Çizimde karmaşıklığa yol açmamak için
bağlantı gereçlerinde metalik renk tercih
edilmiştir.
PROJEDE KULLANILACAK MALZEME
VE BAĞLANTI GEREÇLERİ








1 takım çekmece rayı
3 adet kulp
2 adet düz tas menteşe
1 adet çekmece kilidi
4 adet tekerlek
1 takım sürgü kapak rayı
20 adet raf pimi
2 adet modüler çektirme vida







10 mm çapında ve 36 mm uzunluğunda kavela
2 adet 60X60 mm ölçülerinde sac parçası ve
rondela
1 adet polimerin tutkal (deniz tutkalı)
1 adet huş kenar bandı
20X30 düz vida, 3.5X18 yıldız vida, 4.0X50 yıldız
vida
1 adet 210X280 cm ölçülerinde napolyon kiraz
desenli mdflam
1 adet 170X210 cm ölçülerinde akçaağaç desenli
arkalık
Düz tas menteşenin
gösterilmesi
Kulpun gösterilmesi.
Sürgü kapak sürgülerinin
gösterilmesi.
Çekmece kilidinin
gösterilmesi.
Tekerleğin
gösterilmesi.
Sac parçasının
gösterilmesi.
Modüler çektirme
vidanın gösterilmesi.
Kavelanın
gösterilmesi.
Raf piminin gösterilmesi.
L (bağlantı)
demirinin
gösterilmesi.
Çekmece rayı takımının
gösterilmesi.
Kullanılacak bağlantı
gereçlerinin toplu halde
görünümü.
Kullanacağımız
malzemelerin toplu
halde görünümü
Kırmızı renkli
gösterilen tabla
arkalık olup 170X210
cm ölçülerindedir.
Kahverengi olarak
gösterilen tabla Mdf lam
olup 210X280 cm
ölçülerindedir.
GEREKLİ PARÇA KESİM
LİSTESİNİN TESPİTİ


NOTLAR
İşe başlamadan önce gerekli parça kesim
listesi doğru ve eksiksiz olarak mutlaka
tespit edilmelidir.
KİTAPLIK PARÇALARI
Genişlik
Uzunluk
Adet
Ait Olduğu Yer
33
200
2
Dikme
33
112
2
Yatay
45
112
1
Masa tablası
29
82
2
Ara dikme
29
36,2
5
Raf
33
100
1
Masa ek tablası
33
18
1
Bibloluk
39,8
81
1
Kapak
KOMODİN PARÇALARI
Genişlik
Uzunluk
Adet
Ait Olduğu Yer
33
44
1
Üst tabla
30,5
70,5
2
Dikme
30,5
38,4
1
Alt yatay
58
38,4
1
Baza
42
52,1
1
Kapak
42
12
1
Çekmece
KOMODİN ÇEKMECE KASASI
PARÇALARI
Genişlik
Uzunluk
Adet
Ait Olduğu Yer
10
30
2
Yanlar
10
32,4
1
Ön
7,8
32,4
1
Arka
ARKALIK PARÇALARI
Genişlik
Uzunluk
Adet
Ait Olduğu Yer
113,8
121,6
1
Kitaplık
40,2
65,4
1
Komodin
33,4
28,7
1
Çekmece
Projenin yapımında
kullanılacak mdflamın
izometrik perspektifinin
gösterilmesi.
Malzeme kesim listesine göre
mdflamın elyaf yönüne dikkat
ederek nasıl kesileceğinin
gösterilmesi
Parçanın kesiminde dikkat
edilmesi gereken konu bıçak
kalınlığının zorunlu fire olarak
hesaba katılmasıdır ve bu fire
ortalama 4 mm dir.
Parçanın derinlik ölçüsü
alınır ve boy yönünde
kesilirse elyaf yukarıdan
aşağıya gelecek şekilde dik
olarak gözükür.
Malzeme kesim listesine
göre mdflamın dilimlere
ayrılması.
Malzeme kesim listesine göre
mdflamın en az fire verecek
şekilde nasıl kesilmesi
gerektiğinin gösterilmesi
Malzeme kesim listesine göre
parçanın dilimlere ayrılması
Kitaplık üst
parçasının kavela
deliklerinin delinmesi.
Parçanın
yüzlerine
açılan kavela
delikleri
arkadan 4 cm,
önden 8 cm
olarak alınmış
ve 14 mm
derinlikte
açılmıştır.
Parçanın maktalarına
açılan kavela delikleri
kenardan 4,5 cm ve parça
kalınlığının yarısı olan
9 mm den merkezlenerek
24 mm derinlikte
açılmıştır.
Sürgü kanallarının
açılmasının
gösterilmesi.
Kanal önden en az 8 mm kalacak
şekilde; üst parça için 12 mm
derinlik, alt parça için 5 mm
derinlikte açılmıştır. Genişlikler
sürgülerin genişliğinden 1 mm
fazla olacak şekilde alınmalıdır.
Parçanın maktasına açılan kavela
deliklerine, kavelalar tutkallanarak
çakılır.
Ara dikmelerdeki
kavelaların yatay
parçadaki yuvalarına
tutturulmadan önceki
halinin gösterilmesi.
Ara dikmelerin
maktalarına çakılan
kavelalar, yatay parçaların
yüzüne açılan delik
yerlerine geçecek şekilde
tutturulur.
Kitaplık yan
parçalarının
gerekli olan
yerlerine
kavela
delikleri açılır.
Kitaplık yatay
parçalarının
maktalarına çakılmış
olan kavelalar, yan
parçalara açılan
kavela deliklerine
tutturulur.
Masa tablasının
maktasına kavela
deliği açılarak
kavelalar tutkallanır.
Parçaların gerekli
olan makta ve
yüzlerine tutkal
sürülerek işkence
yardımıyla parçalar
tutkallanır.
Kitaplık raf
parçalarının
toplu halde
görünümü.
Kitaplık
portatif
rafları için
raf
pimlerinin
kitaplık yan
parçaları ve
orta
dikmelerine
çakılması.
Raf pimleri,
önden ve
arkadan 4 cm
mesafeden
çakılmıştır.
Portatif rafların raf
pimleri üzerine
takılması.
Arkalık parçasının ölçülere
uygun olarak kesilmesi.
Arkalık gelecek yerin
ölçüsü alınmış ve arkalık
bu ölçüden 10 mm kısa
olarak kesilmiştir.
Arkalık parçasının
yerine 3.5X18 yıldız
vidayla bağlanması.
Vida gelecek
yerler arkalık
üzerinden
işaretlenir.
Bibloluk
parçasının
görünümü.
Bibloluk parçasının
yerine bağlanması.
Bibloluk
parçasının tek
tarafına kavela
delikleri açılmış
ve arkalık
parçasından
vidalanmıştır.
Komodin parçalarının toplu
görünümü.
Komodin parçalarına kavela deliklerinin
açılması.
Komodin parçalarının maktalarına kavelaların çakılması.
Komodin parçalarının
birleştirilmeden
önceki halinin
gösterilmesi.
Parçaların
gerekli olan
makta ve
yüzlerine tutkal
sürülerek
işkence
yardımıyla
parçalar
tutkallanır.
Komodin baza
parçasının
görünümü.
Komodin
baza
parçasının
yerine
bağlanması.
Çekmece kasa
parçalarının toplu
halde görünümü.
Yanlara ve ön parçaya kanal alttan en
az 8 mm mesafeden alınmalı, altlığın
rahat hareket edebilmesi için kasa
parçalarına 5 mm genişlik ve 5 mm
derinlik açılması gerekir. Arka parça
yüksekliği diğer parçalardan 15 mm
kısa olarak kesilmelidir.
Çekmece kasa
parçasının
birleştirilmeden
önceki halinin
gösterilmesi.
Kasa parçasının 4.0X50
yıldız vidayla
birleştirilmesi.
Kasa parçasının altlık
parçasının görünümü.
Altlığın kasa parçasına
monte edilmesi.
Yanlara ve ön parçaya
kanal içersinden monte
edilen altlık, arka parçanın
altından 3.5X18 yıldız
vidayla tutturulur.
Çekmece rayının kasa
parçasına monte edilmesi.
Çekmece rayları kasaya
tekerlek arka kısma gelecek
şekilde 3.5X18 yıldız vidayla
tutturulur.
Çekmece
rayının
komodin yan
parçalarına
monte
edilmesi.
Çekmece rayının
tekerleği, ön
kısımda olacak
şekilde ve komodin
yanlarından 2 mm
geriden alınarak
3.5X18 yıldız vidayla
tutturulur.
Çekmece
kasasının
komodin
parçasına
bağlantısının
gösterilmesi.
Çekmece ön
klapasının nasıl
kesilmesi
gerektiğinin
gösterilmesi.
Çekmece kasa
parçası komodine
takılı halde iken ön
klapanın nasıl
takılması gerektiği
hesap edilir. Ön
klapanın komodin üst
kısmına sürtmemesi
için 3 mm kısa olarak
kesilmesi gerekir.
Çekmece
klapasının
görünümü
Çekmece klapasının
kasa parçasına
monte edilmesi.
Ön klapanın hesabı
yapıldıktan sonra çekmece
kasası ön parçasından
20X30 düz vidayla çekmece
ön klapası monte edilir.
Çekmecenin
komodine
takılması.
Menteşe yuvalarının
kapağa forstner
matkabıyla açılması.
Menteşe yuvası yanlardan
22 mm, kenardan 12 cm
merkezli olarak alınır.
Derinlik 14 mm olarak açılır
ve bu derinlik forstner
matkabında bellidir.
Tas menteşenin
kapağa bağlanması.
Menteşe kapağa dik olarak
bağlanmalıdır. Bu ayar gönye
yardımıyla sağlanır.
Kapağın
komodine
monte
edilmesi.
(Açık hali)
Kapakla çekmece
arasında 3 mm boşluk
olacak şekilde
ayarlanmalı ve menteşe
karşılığı dolap yanına
3.5X18 yıldız vidayla
monte edilmelidir.
Kapağın
komodine
monte
edilmesi.
(Kapalı hali)
Kulpların
kapak ve
çekmece
parçasına
monte
edilmesi
Kulplarla birlikte
verilen vidalar
yardımıyla
kulplar kapak
ve çekmeceye
monte edilir.
Komodin arkalık
parçasının görünümü
Arkalık, arkalığın bağlanacağı
dış ölçülerden birer cm kısa
olarak kesilir.
Komodin
arkalık
parçasının
komodine
3.5X18 yıldız
vidayla monte
edilmesi.
Çekmece ön
klapasına kilit
deliğinin açılması
Kilidin yuvası için genişliğin
ortası işaretlenir ve bu çizgi
üstten 22 mm alınarak
işaretlenir. İşaretlenen bu
kısım 22 mm çapında
matkapla delinir.
Çekmece ön
parçasına açılan kilit
yuvasına, kilidin
bağlanmasının
gösterilmesi.
Kilit çekmece
klapasının
arkasından 3.5X18
yıldız vidayla
vidalanarak
sabitlenir.
Kilit takılmış
komodinin
görünümü
Komodin alt
parçasına
tekerleklerin
takılması
Tekerleklerin
rahat dönebilme
mesafeleri
hesaplanır, vida
yerlerinden
3.5X18 yıldız
vidayla
vidalanarak
sabitlenirler.
Kitaplık ve
komodinin
gösterilmesi.
Masa ek
tablasının
gösterilmesi.
Masa ek
tablasının
dönerken
kitaplık
parçasına
çarpmaması
için kenarları
yuvarlatılır.
Komodin üst
parçası ve masa
tablasının alt
kısmına 60X60
mm ölçülerinde
sac parçası
3.5X18 yıldız
vidayla bağlanır.
Masa tablası ek
parçasının
komodin
ölçüsünde
delinecek kısmı
hesaplanır ve 8
mm çapında
matkapla vida
deliği açılır.
Masa tablası ek
parçasının
komodine
bağlanmasının
gösterilmesi.
Komodin üst tablası ile
masa tablasına açılmış olan
deliklere araya 3 mm
rondela parçası konularak
modüler vidanın bağlantısı
yapılır.
Masa tablası ek
parçasının masa
tablasına
bağlanması.
Masa tablasının
delinmemesi için
60X60 mm
ölçülerindeki saç
parçası masa tablası
alt kısmına modüler
vidanın başı girecek
kadar yuva açılarak
bağlanır.
Masa tablası ek
parçası ile masa
tablası arasına 3 mm
kalınlığında rondela
parçası konulur ve
modüler vidanın
bağlantısı yapılır.
Komodinin
masa tablası
merkezi
etrafında
dönmesinin
gösterilmesi.
Masa tablasıyla masa
ek tablasının modüler
vidayla bağlandığı
noktada komodin
dönerek açılır.
Komodinin
masa tablası
ek parçası
merkezi
etrafında
dönmesi.
Masa ek tablasıyla
komodinin modüler
vidayla bağlandığı
noktada komodin
kendi etrafında
dönerek ön taraf iç
kısma bakacak
şekilde çevrilir.
Sürgü kapak ve
sürgülerinin gösterilmesi.
Sürgülerin kapak üst
kısmına açılan
yuvalarına
bağlanması.
Üstten 14 mm ve kenardan
40 mm mesafe alınarak
parça üzerinde kesişen
yerler işaretlenir.
İşaretlenen noktada
forstner matkabıyla 14 mm
derinliğinde delik açılır ve
3.5X18 yıldız vidayla
vidalanarak sürgü kapağın
arka kısmına tutturulur.
Sürgülerin kapak alt
kısmına açılan
yuvalarına
bağlanmasının
gösterilmesi.
Üstten 14 mm ve
kenardan 40 mm mesafe
alınarak parça üzerinde
kesişen yerler işaretlenir.
İşaretlenen noktada
forstner matkabıyla 14
mm derinliğinde delik
açılır ve 3.5X18 yıldız
vidayla vidalanarak sürgü
kapağın arka kısmına
tutturulur.
Sürgülerin
dolaba
monte
edilmesinin
ve kapağın
takılmasının
gösterilmesi.
Sürgüler daha önceden
açılmış olan kanal
yerlerine tutkallanarak
sabitlenir. Önce alt
kısımda tekerlekler ray
üzerine oturtulur daha
sonra üst kısımda pim
aşağı indirilerek üstteki
kanal boşluğunda pim
serbest bırakılarak
kapak sürgülere takılır.
Sürgü
kapağa
kulpunun
takılması
Kulp ile beraber
verilmiş olan
vidalar yardımıyla
kulp kapağa
sabitlenir.
L demirinin
kitaplığa
bağlantısının
gösterilmesi.
L demiri 3.5X18 yıldız vida
yardımıyla kitaplığın üst
kısmına sabitlenir.
L
demirinin orta kısmında
bulunan delik yardımıyla
duvarda açılacak olan delik
yeri işaretlenir. 7 lik çelik
matkap ucuyla duvar delinir
ve 8 mm çapında dübel
duvara sabitlenir.
NOT: El breyiz
darbelide
çalıştırılmalıdır.
Komodinin arka
kısmından bakılarak
projenin bitmiş
halinin gösterilmesi.
Kitaplık ve komodinin
arka kısmından bakılarak
projenin bitmiş halinin
gösterilmesi.
Kitaplığın arka
kısmından bakılarak
projenin bitmiş
halinin gösterilmesi.
Projenin son
halinin
gösterilmesi
Download

Slayt 1 - Fikirlerin Yorumu