PIPE TİPİ POMPA TABANCA
TAŞIT KİMLİK OKUYUCU
MONTAJ DÖKÜMANI
Doküman
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi / No
Sayfa No
1.
2.
3.
4.
Akaryakıt tabancasının tabanca koruma plastiği çıkartılır.
Tabanca üzerindeki el koruyucusunun üzerinde bulunan erkek-dişi vidalar gevşetilir.
Tabanca ucu metal bağlantı aparatı tabanca ucuna takılır ve vidalanır.
Tabanca ucu anten bobini vidaları alyan anahtar ile sökülüp, içerisine 3 adet anten
adaptöründen tabanca borusuna uygun olanı takılır. Anten bobini tabanca ucuna
yetkisiz müdehale aparatına geçecek şekilde takılarak monte edilir
5.
Anten kablosu tabanca kılıfının altından ve anten koruma çubuğu içinden geçirilerek
tabanca tetiği üzerindeki vidaya sabitlenir. Tabanca arkasındaki mafsal sökülür metal
bağlantı adaptörü loxeal sürülerek tabanca arkasına sabitlenir
6.
Pompa Tabanca Kimlik Okuyucusunun metal hortum bağlantı borusu akaryakıt
tabancasının arka kısmına monte edilir.
7.
Bağlantı metal borusu tabanca gövdesine tabanca klipsi ile tutturulur ve boru
sabitlenir.
Batarya koruma bağlantı kutusu metal bağlantı adaptörünün üzerine takılarak
izolasyonlu pil kutusundaki siyah kablolar kısa devre edilir. Kablo koruyucu plastik
anten kablosuna geçirilir. Kahve rengi kablolar ise anten bobin uçlarına sarı muf
kullanılarak bağlanır. Bağlantı kutusu pilleri ön tarafa gelicek şekilde kapatılmalıdır.
8.
9.
Tabanca kimlik okuyucu aksamının bağlantı telleri elektronik aksam bağlantı telleri ile
birleştirilerek muhafaza kutusunun içerisine yerleştirilir ve muhafaza kutusu
vidalanarak açılmayacak şekilde sabitlenir.
10. Metal bağlantı kancası metal koruma çubuğuna geçirilerek tabanca koluna
sabitlenmelidir.
TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş.
KG-KL- 06
11.07.2014
04.08.2014/00
½
Download

pıpe tipi pompa tabanca taşıt kimlik okuyucu montaj