KAZALAR VE KIŞISEL KORUMA
DONANIMLARI
Öğr. Gör. Emre ÖZDEMİRCİ
NEDEN KAZALAR OLUR?
% 10
% 90
GÜVENSİZ
HAREKET
GÜVENSİZ
ŞARTLAR
Güvensiz Şartlar
 Makine Koruyucusunun Olmaması
 Makine Koruyucusunun Uygun Olmaması
 Kusurlu Alet, edevat vb.
 Kişisel Koruyucunun Uygun Olmaması
 Kişisel Koruyucu Verilmemiş Olması
 Ortam Şartları (ısı, ışık, gürültü, havalandırma)
 Ergonomi Koşullarına Uyulmaması
 Servis Kazaları
Güvensiz Hareketler
 Dikkatsiz
Çalışma,
 Donanımı
güvensiz kullanma,
 Güvenlik
donanımını güvensiz hale getirme,
 İşyerinde
şakalaşma, şaşırma, kızdırma,
 Kişisel
koruyucu kullanmama
Güvensiz Hareketlerin Nedenleri!
 Yatırım yetersizliği
 Personel seçiminde sağlık kontrolünün
yapılmaması
 Sağlık muayenelerinin gerekli sıklıkla
yapılmaması
 Özendirme metotlarının uygulanmaması
 Eğitim yetersizliği
 Denetim yetersizliği
 İSG Kurallarına uyulmaması
KAZA NEDİR?
İşyerinde veya işin yürütümü
nedeniyle meydana gelen, ölüme
sebebiyet veren veya vücut
bütünlüğünü ruhen ya da bedenen
özre uğratan olay
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Madde 3/(g)
5510 Sayılı Kanun gereğince “İş Kazaları”
 Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada…
 İşveren tarafından yürütülmekte olan iş
nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş
nedeniyle…
5510 Sayılı Kanun gereğince “İş Kazaları”
• Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak
işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini
yapmaksızın geçen zamanlarda
• Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı
yere gidiş gelişi sırasında
• Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan
zamanda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan
bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.”
İSG Kapsamında Kullanılan İşaretler
Uyarıcı
 Emredici
Yasaklayıcı
Yangın
 Acil durum
Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar
verecek durum hakkında uyarıda bulunan
işareti
Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz
bırakacak bir davranışı yasaklayan işareti
Uyulması zorunlu bir davranışı
belirleyen işaret
Yangınla Mücadele İşaretleri
Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma
ile ilgili bilgi veren işaretleri
Atölye Ortamında Karşılaşılabilecek
Kazalar
Elektrik
Yangın
Kaynaklı Kazalar
ve Yanma Kaynaklı Kazalar
Fiziksel
Yaralanmalar
Kimyasal Yaralanmalar
ELEKTRIK KAYNAKLI KAZALAR
Elektrik çarpması
 Kaçak
gerilimi
 Gövde
kaçağı
 Kısa
devre
 Toprak
kaçağı
ELEKTRIK KAYNAKLI KAZALARINDA ILKYARDIM
1.
Elektrik
akımı
şalterden
kesilmelidir;
bu
yapılamıyorsa kazazedenin çıplak kablo ile teması
iletken olmayan bir cisim kullanılarak kesilmelidir.
2. Kaza ortamında hemen kazazedenin soluk yolu,
solunum ve kalp atış düzeni kontrol edilmeli ve
gerekiyorsa sağlanmalı, bilinç kaybı var ise koma
pozisyonu verilmelidir.
3. Yanık varsa bakımı yapılır; kazazede fiziksel ve
psikolojik olarak rahatlatılır ve ayağa kaldırılmadan
nakli sağlanır. Düşmeye bağlı kırık varsa tespit
işleminden sonra nakil gerçekleştirilir.
Yangın ve Yanma Kaynaklı Kazalar
Ateş, radyasyon, kızgın cisim vb. çeşitli fiziksel ve yakıcı
kimyasal etkenlere maruz kalma sonucu oluşan doku
bozulmasına yanık denir.
Çeşitleri:
1.Derece yanıklar: Derinin yüzeyinde, kızarıklık
(pembe, kırmızı arası renk) şeklinde görülen doku
hasarı vardır
2.Derece yanıklar: Derinin 1. ve 2. tabakası
etkilenmiştir. En belirgin özelliği deride içi su dolu
kabarcıklar ( bül ) oluşmasıdır.
3.Derece yanıklar:Derinin tüm tabakaları etkilenir.
Kaslar, sinirler, damarlar etkilenebilir.
Yangın ve Yanma Kaynaklı Kazalar: İlk Yardım
Kişi hala yanıyorsa, paniğe engel olunur,
koşması engellenir.
 Hasta ya da yaralı ıslak battaniye vb. ile sarılır
ya da yuvarlanması sağlanarak yanma
durdurulmaya çalışılır.
 Hasta ya da yaralının hava yolu açıklığı ve
solunumu (AB) değerlendirilir.
 Yanık çok yaygın değilse yanan bölge en az 20
dk.tazyiksiz ve bol soğuk su altında tutulur.
 Şişlik oluşabileceğinden saat, yüzük, bilezik vb.
takılar çıkarılır.
 Yanan bölgedeki giysiler çıkarılır (giysi yanan
bölgeye yapışmışsa etrafından kesilerek
çıkarılması gerekir).

Yanan bölge sabunlu su ile dikkatlice temizlenir.
Su toplayan yerler patlatılmaz.
 Yanan bölgelere (el,ayak gibi) birlikte bandaj
yapılmaz.
 Yanık üzeri temiz ve nemli bezle örtülür, yanık
üzerine hiçbir madde sürülmez.
 Hasta ya da yaralı battaniye vb. ile örtülür.
 Yanan vücut bölgesi geniş ve sağlık kurumu
uzaksa, kusma yoksa, bilinci açıksa; sıvı kaybını
gidermek amacıyla hasta ya da yaralıya
hazırlanan sıvı (1 lt. su+ 1 çay kaşığı karbonat +
1 çay kaşığı tuz), maden suyu vb. içirilir.

Tıbbi
yardım istenir ( 112 ).
YANGIN’A MÜDAHELE
A SINIFI Yangınlar, soğutularak
söndürülür.
B Sınıfı Yangınlar, yanan madde
ile oksijen teması kesilerek
söndürülür.
C Sınıfı Yangınlar, yangın kaynağı
kesilerek ve soğutma işlemi
yapılarak söndürülür.
D Sınıf Yangınlar, özel amaçla
üretilmiş D sınıfı Kuru Toz ile
söndürülür.
F Sınıfı yangınlar; Sulu
Kimyasal söndürücüler
yada toz söndürücüler ile
söndürülür.
" ASLA SU İLE
SÖNDÜRMEYİNİZ.
AKSİ HALDE
PARLAMA VE
PATLAMA OLUR."
Fiziksel Yaralanmalarda: İlk Yardım


Yara; kesici- delici aletlerle veya vurma, çarpma
gibi künt travmalar sonucu deri ya da deri altı
dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır.
Enfekte yara: Derin ve kirli yaralar, ısırma,
sokma sonucu olan yaralardır.
Fiziksel Yaralanmalarda: İlk Yardım


Kanamayı durdurmak için yara üzerine gazlı bez
(eğer bulunmuyor ise herhangi bir bez -yaralının
kan kaybından ölmemesi mikrop kapmasından
daha önemlidir!-) konarak parmak ya da avuç içi
ile hafif baskı uygulanır.
Kanama durmuyor ise yara üzerine konan sargı
bezi kaldırılmadan üzerine bir yenisi eklenerek
hafif baskı uygulamaya devam edilir.
Batan cisim varsa çıkarılmaz.
 Yaralının sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.
 Yaralı tetanozdan korunmak için uyarılır.
 Delici göğüs yaralanmalarında; öncelikle göğüsteki
açık yara birkaç kat temiz bez ya da plastik malzeme
ile kapatılır.
 Yaralının bilinci yerindeyse, yarı oturur şekilde
oturması sağlanarak sırtı desteklenir ve ayakları 30
cm yükseltilerek şok pozisyonu verilir.
 Delici karın yaralanmalarında hasta sırt üstü
yatırılır. Dışarı çıkmış organlar deri altına ittirilmez,
yara üzerinde toplanarak üzeri temiz ve nemli bezle
örtülür.

Tıbbi
yardım istenir (112).
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD)
KIŞISEL KORUYUCU DONANIMLAR
(KKD)
İşyerinde ne kadar önlem alınmış
olursa olsun, üretim sırasında
kullanılan araçların
çalışmalarından kaynaklanan
olası tehlikelere karşı kişisel
koruyucu malzemeleri
kullanmak zorunluluğu vardır.
KIŞISEL KORUYUCU DONANIMLAR
(KKD)
Kişisel koruyucular, çalışanların iş
kazalarına uğramaları veya meslek
hastalıklarına yakalanmalarını önlemek
üzere, çalışılan yerin özelliğine ve
yürürlükteki mevzuata göre çalışma
süresince kullanılma zorunluluğu olan
malzemelerdir.
KIŞISEL KORUYUCU DONANIMLAR
(KKD)
Kişisel koruyucu donanımlar, kişiyi çalıştığı
işin zararlarından koruyabilecek, zararlı
etkileri en aza indirebilecek özellikte
olmalıdır.
Kişisel koruyucu donanımlarının
tasarımında dikkat edilmesi gereken
hususların başında ergonomi, yani kişisel
koruyucunun vücutta fazladan ağırlık
yapmaması, uzuvlara rahatsızlık
vermemesi gelir.
KIŞISEL KORUYUCU DONANIMLAR
(KKD)
EL VE KOL KORUYUCULARI

Özel koruyucu eldivenler:
• Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve
benzeri)
• Kimyasallardan
• Elektrik ve ısıdan
 Tek parmaklı eldivenler
 Parmak kılıfları
 Kolluklar
 Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik)
 Parmaksız eldivenler
 Koruyucu eldivenler
KIŞISEL KORUYUCU DONANIMLAR
(KKD)
AYAK VE BACAK KORUYUCULARI
 Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun
botlar, güvenlik bot ve çizmeleri
 Bağları ve kancaları çabuk açılabilen
ayakkabılar
 Parmak koruyuculu ayakkabılar
 Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı
kılıfları
 Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve
tozluklar
DINLEDIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER!
Download

Kazalar ve Kişisel Korunma Donanımları