KKD KONTROL TABLOSU
Elektrikçi
Ayakkabısı
İş Elbisesi
Baret
İş Ayakkabısı
İnşaat İşleri Genel Faaliyetler
x
x
x
Raspa
x
x
x
Yüksekte Çalışma (3m üzeri)
x
x
x
Kapalı ve Sınırlı Alanda Çalışma
x
x
x
Sıcak Çalışma
x
x
x
Kaynak ve Kesme İşleri
x
x
x
Kaldırma Ekipmanları
x
x
x
Elektrikle Çalışma
x
x
Makine Alanları
x
x
x
Boya
x
x
x
x
Temizlik Malzemesi Kullanımı
x
x
x
x
FAALİYET ALANI
Form-41/Rev.1 PR-25
Emniyet Kemeri
Toz Gözlüğü
Kulak Tıkacı
Toz Maskesi
Gaz Maskesi
Eldiven
Yüksek Gerilim
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Download

KKD KONTROL TABLOSU