HANSEBAC®
Mikrobiyal yardımcı toprak maddesi (rizobakteriler (PGPR) ve Trichoderma)
Kök büyümesini harekete geçiren ve bitkileri biyolojik olarak güçlendiren yararlı bakteriler
ve Trichoderma.
Hansebac® toz şeklinde ve suda çözünebilen bitki köklerini güçlendiren ve daha dayanıklı yapan bir toprak yardımcı maddesidir. Ürün yüksek
etkili bir Bacillus subtilis kökü ve rizoferde zararlı maddelerle yer ve besin için rekabet eden Trichoderma yararlı mantarının çeşitli türlerini
içermektedir. Hansebac® bacillus megaterium ve pseudomonas fluorescens gibi bakterilerle bitki büyüme maddelerini devre dışı bırakan ve
böylece köklerin büyümesini harekete geçiren köklendirme yardımcısıdır. Bakteriler ve Trichoderma tüm büyüme süreci esnasında güçlü bir kök
büyümesini harekete geçirmektedir. Buna ek olarak bitkisel oluşum aşamasını ve zarar görmüş köklerin yeniden düzelmelerini desteklemektedir.
Bakteriler azotu sabitlemektedir ve kimyasal olarak ulaşılamaz olan fosforun çözülmesini sağlamaktadır. Böylece bitkilerin tek başlarına
alamayacakları elementleri hazır bulunduruyorsunuz. Biyolojik uyarıcılar toprağın biyolojik aktivitelerini harekete geçirmektedirler. Mikrobik
içerik maddeleriyle bağlantı içinde bitkisel hücre bölünmesini ve yan sürgülerin gelişimini canlandırıyorsunuz, bununla birlikte bitkisel dokunun
yaşlanma süreci geciktiriliyor.
HanseBAC®
kök kütlesini ▪ çiçeklenmeyi ▪ rengi (çiçek) ▪ dikilen bir bitkinin hayatta kalmasını ▪ besin maddelerinin hazır bulunmalarını ▪ üretim ve mahsulü
su ve besin maddesi emişini ▪ kötü koşullarda bitki büyümesini ▪ solunum ve fotosentezi ▪ hücre bölünmesini ▪ yan sürgü gelişmesini ▪ Hansespor®
ürününün iyi sonuçlarını artırır.
HanseBAC®
bitki kayıplarını ▪ gübre ve mantar ilacı kullanımını ▪ don zararlarını ▪ ısı kaynaklı zararları azaltır.
Uyumluluk
Gübre: Ürün gübrelerle uyumludur.
Bitki koruyucu madde: Aşağıdaki fungisitler uyumludur ama aynı depoda karıştırılamaz: Carboxin, Thiram, Thiabendazole, Mancozeb, Metalaxyl,
Procymidone, Propamocarb, Oxichlorid Cu ve Vinclozolin. Uygulama öncesi ve sonrası 2-3 haftalık dönemde antibiyotik ve diğer fungisit
kullanımından kaçınınız.
Uygulama
Ürünü, ultraviyole güneş ışınının faydalı mikroorganizmalara zarar vermediği bir zaman kullanınız. Sebze: Hansebac® ı suyla inceltiniz ve
püskürtme hortumu veya sulama sistemiyle de ürünü dağıtınız. Fideleme çanağı: Çanak başına 1 gr ürünü suyla karıştırınız ve ekimden 5 gün
sonra püskürtünüz. Aynı miktarı, transplantasyondan birkaç gün önce uygulayınız. Ürünü, her püskürtme işleminden sonra, kök bölgesine ayrıca
dökünüz. Tarlada veya serada üretim Toplam 0,5-1,5 kg/Ha'lık miktarı küçük dozlarla ve 2-3 haftalık zaman aralıklarıyla uygulayınız. Tahıl: Ekim
sırasında 500 g/Ha uygulayınız. Fidanlık (Fideleme çanağı, fide çanağı veya tohum yatağı): Aylık bazda ilk 3 ayda 1 kg/70.000 bitkiye püskürterek
uygulayınız. Sonra da 2 aylık aralıklarla aynı miktarı uygulayınız. Çimenler: 2-3 aylık aralıklarla 250 gr'lık dozlarla uygulayınız. Yıllık toplam miktarı
0,5–1,5 kg/Ha'dır. 2 süs bitkisi: 50 g/1,000m kullanınız.
Depolama
Ürünü, serin ve kuru yerde saklayınız. Yüksek sıcaklıktan ve doğrudan güneş ışınından sakınınız. Ürün, 18 ay dayanabilir.
İçerik maddeleri
Faydalı bakteriler: Azot maddesi sabitlemesi, fosfor çözeltisi, bitkisel
büyüme hormonlarının
Bacillus subtilis, Bacillus megaterium üretilmesi:
100 Milyon KBE/g (108 KBE/g)
(KBE = koloni oluşturan birimler)
Doğal mantarlar: Kök büyümesinin stimüle edilmesi savunma
güçlerinin artırılması
Trichoderma Harzianum, Asperellum ve TH1:
100 Milyon KBE/g (108 KBE/g)
Vitaminler
Biyotin, Folik Asit, B, B2, B3, B6, B7, B12, C, K
Aminoasitler
Bitkisel protein
Diğer içerik maddeleri
Yosun özütleri ALGA 1000, diğer yosun özütleri ve Fulvin asidi
Download

HANSEBAC® - hanseplant