®
SeedSpor
Biyolojik bir multi tür – büyümeyi geliştirici
SeedSpor® nedir?
SeedSpor® yararlı mikroorganizmaların dengeli bir karışımından oluşan tamamen doğal
tohum tedavisidir. SeedSpor® içeriğindeki çeşitli türden mikroorganizmaların eşsiz
kombinasyonu tohumu ekimden hasada kadar güçlendirmektedir. SeedSpor® bitki
büyümesini yönlendirmektedir ve kaynağını topraktan ve tohumdan alan zararlı kıl kurtları
da dahil hastalık tetikleyicilere karşı hassasiyeti azaltmaktadır. SeedSpor® kullanılması
sayesinde kuraklığa ve hastalıklara karşı daha iyi savunma gücü olan daha sağlam, daha
büyük ve daha verimli bitkiler gelişiyor. SeedSpor® üreticilerin kalıcı ekim yöntemini
kullanmalarını kolaylaştırıyor. SeedSpor® bitkiler üst seviyede destekliyor, çevreyi koruyor,
kullanıcılar için çok daha güvenli ve ürün verimini maksimuma çıkarıyor.
SeedSpor®’in bileşimi
Mycorrhiza (kök mantar)
Trichoderma asperellum
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Bacillus sp.
Ürün formu
Hafif baz pH-değerli sıvı konsantre
SeedSpor® çok sayıda kültür için
uygundur, bilhassa buğday, mısır ve
soya. Etkin maddeler bütün kültürler
için aynıdır, sadece kültüre göre
mililitre başına yoğunlaştırma farklılık
göstermektedir.
SeedSpor®’in avantajları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Erken ekim mümkündür
Daha güçlü bitkiler erkenden sezonda
Daha erken sürgü – yabani otlarla mücadeleye uygun
Kötü hava koşullarında koruma
Kültürün kuraklık karşısında daha yüksek toleransı
Kaynağını topraktan ve tohumdan alan hastalık tetikleyicilere artı zararlı kıl
kurtlarına karşı hassasiyetleri daha düşük olan güçlü bitkiler azaltmaktadır
Yeniden dikim masrafının önlenmesi
Kimyasal gübre ve bitki koruma maddelerine duyulan ihtiyacı azaltmakta
Verimi artırmakta
Yüksek GETİRİ
Devamlılık bağlamında
SeedSpor®’un avantajları
•
•
•
•
%100 doğal, biyolojik ürün
Kalıntı olmaksızın uzun süre etki
Uzun vadeli toprak iyileştirmesi
İnsanlar için güvenli, çevre için güvenli
Bu ürün sürdürülebilir tarım için fazlasıyla uygun. Bununla üreticiler çevreye
bir katkı sağlamaktadırlar, ayrıca SeedSpor® kullanıcılar ve komşular için zararlı
değildir ve verimi artırmaktadır.
SeedSpor®’in etkin maddeleri
Mycorrhiza (kök mantar)
Trichoderma
Besin maddeleri ve suya erişim
Zararlı mantarlara karşı koruma
Mycorrhiza olarak bitki köklerinin ortak yaşamı ve
Trichoderma spp. neredeyse tarımsal olarak kullanılan
topraktaki doğal mantarlar tanımlanmaktadır. Bu
bütün arazilerde mevcut olan mantarlardır. Bunlar en
ortak yaşam ile mantarlar bitkilerin karbon hidrat
iyi birçok sağlıklı kökün bulunduğu çevrede gelişmekte
azaltma yeteneklerinden faydalanırken, bitkiler
ve çoğalmaktadırlar ve diğer mantarlara saldırıp
mantarların daha iyi mineral ve su emişinden
bitki ve kök büyümesini yönlendiren mekanizmalar
yararlanıyorlar.
geliştirmişlerdir.
- Abiyotik stres artı kuraklığa karşı direnç kabiliyeti
- Bitkiler için besin maddelerini (Mangan, fosfor,
- minerallere daha iyi erişim
demir) hizmete sunmak suretiyle büyüme
yönlendiricidirler
- Zararlı mantarlara karşı koruma
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Bitkilerin savunma gücünü artırır
Fosfat emişi
Bitkileri enfeksiyonlara karşı koruyan büyüme
Bu bakteri daha fazla yan kök ve uzun kök kıllarının
yönlendirici bir bakteri. Bacillus subtilis bitki köklerinin
oluşumunu canlandırmak suretiyle kök gelişimini ve
etrafında koruyucu bir biyolojik film oluşturur, bu
bitki büyümesini yönlendirir. Sabit fosfatları bitkiler
- hızlı bir kök sömürgesini yönlendirir
için kullanılabilir şekilde çözer.
- bitkiyi kuraklık gibi abiyotik streste destekler
- Uzun kökler
- Düşük fosfat ihtiyacı
SeedSpor®’in başarıları
SeedSpor® ile yapılan deneyler tahıllarda %20 – 40 ve soya ve
mısırda %20 gibi daha yüksek bir verime götürmüştür.
Average Yield increase with SeedSpor SeedSpor® ile ortalama
verim
kg buğday/sabah - Kenya
KG Wheat / Aartışları
cre -­‐ Kenya 1600 1600
1400 1400
kilograms
1200 1200
SeedSpor® ‘un mısırda uygulanması hızlı büyümeye, dirençli ve üretken bitkilere
götürmüştür.
1000
1000 800
800 600 600
400 400
200 200
0
0 Untreated İşlenmemiş
® ile
SeedSpor
With SeedSpor SeedSpor® ile işlem yapılması sonucunda verim Kenya’da ortalama %23. İşletmeler
arasındaki verim artışı %20 ile 40 arasında olmaktadır.
Bilgi: Mısır ve buğdaydaki verim artışı deneme koşulları altında elde edilmiştir.
Sonuçlar yere, hava koşullarına ve kültür yönetimine göre farklılık göstermektedir.
Bireysel durumunuz için önemli olan ayrıntılı bilgileri Hanseplant-danışmanınızdan veya
bulunduğunuz yerdeki satış bayiinden alabilirsiniz.
SeedSpor® ‘un buğdayda uygulanması erken sürgüye, güçlü bitkilere ve hastalık ve
kuraklığa karşı daha yüksek dirence götürmüştür.
SeedSpor®‘un uygulanması
Dozaj
Buğday: 4 ml/kg tohum
Mısır/Soya: 2 ml/kg tohum
Başka tohumlarla özel karışımlar için lütfen bulunduğunuz yerdeki
satış bayiine veya Hanseplant-danışmanınıza yöneliniz.
Uygulama
1 Kullanmadan önce 30 saniye itinayla çalkalayınız.
2 Gerekli SeedSpor® miktarını tavsiye edilen miktarda tohumla
birlikte uygun bir miksere enjekte ediniz.
Not: Her bir tohumun tam ve dengeli kaplanmasını sağlayan
aletler kullanın, tercihen döner dağıtım diskli bir asitleme
avadanlığı.
3 Tohumu en az 5 dakika boyunca döner halde bırakınız.
4 Tohumu serin, gölge bir yerde kurutmaya bırakınız.
5 Ardından işlenen tohumun kalitesini korumak için hemen ekiniz.
Ambalaj
• 500 ml-şişe
• 1 litre şişe
• 5 litre bidon
Depolama dayanıklılık
Serin ve karanlık bir yerde 6 aya kadar depolama (4-8 °C). Doğrudan
güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Donmaya karşı koruyunuz.
Tamamen doğal bir ürün söz konusu olduğundan dayanıklılık paket
açıldıktan sonra fazlasıyla sınırlanır. Çocukların veya hayvanların
erişemeyecekleri yerlerde muhafaza ediniz.
Emniyet
- Kullanma talimatı gereğince kullanılması halinde SeedSpor® toksinli
değildir. Tavsiye edilen miktarlara uyulduğunda insanlara, bitkilere
veya sulara/çevreye negatif bir etkisi rapor edilmemiştir.
- Bu ürün insanların yemesine uygun değildir, sadece tohumların
asitlenmesi için kullanılmalıdır.
Atığa ayırma
Gereksiz israftan kaçınmak için gerekli süspansiyon miktarını
hesaplayın. Çözeltinin kullanılmamış artığını orada geçerli olan
mevzuata göre atığa ayırınız.
HANSEPLANT tüm dünyada biyolojik büyüme iyileştiricisi ve başkaca biyolojik bitki iyileştiricileri pazarlamakta ve
satmaktadır. Bu esas itibariyle Mycorrhiza temelinde etki eden, tarımda, ormancılıkta, bahçecilikte ve çevre düzenlemede
kullanmaya yönelik ürünler bilhassa dünya çapındaki toprak erozyonu ve çölleşmeye karşı etki etme amaçlıdır ve başka
etkilerle kirlenmiş toprağın yeniden işlenmesine hizmet etmektedir.
İletişim
HANSEPLANT B.V.
Postbus 35
2690 AA ‘s-Gravenzande
Hollanda
www.hanseplant.com
Genel Müdür
Peter Schoemaker
Tlf.: +31 6 226 92 889
E-posta: [email protected]
Pazarlama ve satış
Rolf Dunkelmann
Tel.: +49 40 556 151 22
Cep telefonu: +49 1523 45 55 068
Mobil NL: +31 683 87 47 65
E-Mail: [email protected]
Download

Brochure Seedspor - Turkish.indd