HANSEspor®
Toprak için mikrobiyal yardımcı madde (Endomikorhizal mantarlar ve faydalı bakteriler)
Meyve, çiçek, sebze ve fundalıklarda daha yüksek bir verim için endomykorrhiza mantarları,
Trichoderma, yararlı bakteriler ve biyolojik uyarıcılar.
Hansespor® tohum kabuklarına püskürtme uygulamasına veya bitki dikme veya doğrudan ekim anında toprağın aşı ile tedavisine yönelik toz
halinde ve suda çözülür endomykorrhiza aşı maddesidir. Ürün yüksek etkili endomikorhiza mantarı Glomus intraradices içermektedir, bu da
çok sayıda bitki türlerinin köklerine hızlı biçimde yerleşmekte ve bu sırada bitki büyümesini yüksek su ve besin maddesi emilimi ile optimum
biçimde desteklemektedir. Bu mantar yararlı bakterilerle Trichoderma yararlı mantarına ve katkı maddelerine eklenir, bu sayede hızlı kök
gelişimi gerçekleşmektedir. Sonuçlar Endomykorrhiza ile bütünleşen çeşitli kültür bitkisinde daha yüksek hayatta kalma ve büyüme oranıdır:
Sebze, süs bitkileri, fundalıklar ve meyve ağaçları. Mikorhizal mantarların sporları alışılagelmiş sistemde olduğu gibi bitki köklerinin içinde değil,
aksine deney tüpünde üretilmektedirler. İnokülasyon birçok avantaj sunmaktadır: İstenmeyen mikroorganizmalardan dolayı kirlenme tehlikesi
oluşmamaktadır. Sporlar topaklanmaz, bu da aşı maddesinin çimlenen çanağın bitkileri üzerinde dengeli dağılmasına izin vermektedir. Bu ürün
oldukça iyi dağılım davranışı sebebiyle kolayca uygulanabilmektedir ve sulama sistemiyle aktarılabilmektedir, zira sporların % 85’i 100 µm’den
daha küçükler.
Hansespor®
hayatta kalma oranını ▪ kök gelişimini ▪ su ve fosfor emişini ▪ üretim ve verimi artırır.
Hansespor®
ekim kayıplarını ▪ soğuktan ve sıcaktan dolayı zararları ▪ kuruma ▪ parazit ve böcek istilası ▪ pestisit ve fungisitleri azaltır
Uyumluluk
Gübre: Uygulama öncesi ve sonrası 4-6 haftalık dönemler içerisinde 40 ppm’den fazla fosfor kullanımından kaçınınız.
Fungisitler: Aşağıdaki fungisitler uyumludur ve ürünle birlikte kullanılabilir, ancak aynı tank içinde
birbirine karışmadan: Benomyl, Captafol, Captan, Carboxim, Chlorothalonil, Etridiazol, Folpet, Fosetyl-Al, Iprodione, Mancozeb, Metalaxyl,
Quintozene, Thiophanate methyl, Thiram.
Uygulama öncesi ve sonrası 2-3 haftalık dönemler içerisinde başka fungisit çeşitleri kullanmaktan kaçınınız.
Uygulama
Bir kere, kök gelişimi başlamadan önce kullanınız. Bitkinin yaşam döngüsü içerisinde erken bir zamanda uygulanırsa ürün maks. etki eder.
Yerleştirilmiş bitkiler ve daha az ekim sıklığı ile ekimlerde daha yüksek dozlar gereklidir. Dozajı belirlemek için teknik bilgi isteyiniz. Sebzenin
çimlenmesi: Ürünü, ekimden 7 gün sonra taşınabilir püskürtücü veya sulama sistemiyle uygulayınız (bakınız tablo). Tarla: Ön çimlenme safhasında
uygulama mümkün değilse, ürün tarlada sulama sistemiyle Drench veya püskürtme yoluyla verilebilir. Ekim sıklığına bağlı olarak asgari miktar
750 g (10.000 bitki/Ha) ve 1,5 kg (30.000 bitki/Ha üzeri) arasında değişiklik gösterir. Meyve ağaçları: Torbalarda veya saksılarda çimlenme: 0,3 g/
fide; 1 m yüksekliğindeki bitkiler: 1 g/bitki. Ağaçlar: Çimlenme çanağı: En az 1 kg/15.000 fide karıştırınız; tarhlarda çimlenme: 1 kg/25.000 fideyi,
tohumların en fazla 5 cm altındaki derinliğe dikmeden önce karıştırınız. Süs bitkileri: 0,1–0,3 g/saksı Drench veya püskürtme şeklinde, saksı
büyüklüğüne göre. Birkaç yıllık kültürler: 3 yıllık veya üzeri kültürleri yılda bir kez en az 500g/Ha vererek tazeleyiniz.
Depolama
Ürünü, serin ve kuru yerde saklayınız. Yüksek sıcaklıktan ve doğrudan güneş ışınından sakınınız. Ürün, 18 ay dayanabilir.
İçerik maddeleri
Faydalı bakteriler: Azot sabitleyici, fosfor çözücü ve büyümeyi
destekleyici Rizo bakterileri (PGPR)
Bacillus subtilis, Bacilus megaterium: 2.000.000.000 KBE/g (2x109 KBE/g)
(KBE = koloni oluşturan birimler)
Glomus intraradices
Endomikorhizal mantarlar: En az 1200 spor/g
T.harzianum, T.asperellum, T H1
Trichoderma: 2 Milyon Konidyen/g (3x106 Konidyen/g)
Vitaminler
Biyotin, Folik Asit, B, B2, B3, B6, B7, B12, C, K
Aminoasitler
Bitkisel protein
Diğer içerik maddeleri
Yosun özütleri ALGA 1000, diğer yosun özütleri ve Fulvin asidi
Download

HANSESpor® - hanseplant