LIFEBAC-NP
ORGANİK GÜBRELER
B A C T O G E N B İ YO T E K N O LOJ İ K Ü R Ü N L E R S A N . V E T İ C . A . Ş
www.bactogen.com
BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER
BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyonlardan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan
gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç duydukları besin elementlerini sağlarlar. Bitkilerin
kök gelişimini ve stres koşullarına karşı dayanıklılıklarını artırırken toprağın biyoçeşitliliğini zengileştirilmesini ve sürdürülebilir kullanımını
mümkün kılarlar. Çevre kirliğine neden olmamasından dolayı diğer gübrelerimizin arasında çok farklı bir konuma sahiptirler. Bu gübrelerin
kullanımı ile elde edilen ürünlerde tat, aroma, hastalığa karşı dayanıklılık ve raf ömrü gibi kalite parametrelerinde de belirgin artışlar
görülür. BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER kategorisinde BACTOBOOST, BACTOGUARD, HUMANICA, LIFEPOWER,
LIFEBAC-N, LIFEBAC-P, LIFEBAC-NP ürünlerimiz yer almaktadır.
BACTOGEN MİKROBİYAL GÜBRELER: Lifebac-N, Lifebac-P, Lifebac-NP
BACTOGEN MİKROBİYAL GÜBRELER bitkilerin büyüme ve gelişimlerini teşvik eder. Çiçeklenmeyi artırır. Yüksek verim ve ürün
randımanı sağlar. Havadaki serbest azotu bitkilere ve toprağa bağlar. Toprakta yarayışsız formda bulunan fosfor, kalsiyum,
magnezyum, demir ve çinko gibi elementleri yarayışlı forma dönüştürerek bitki tarafından daha fazla alınmasını mümkün kılar. Böylece
bitkiler için toprakta var olan ancak bitkinin kullanmadığı bu iz elementlerin bitkiye geçmesini sağlar. Bitkilerin kök bölgesindeki
zararlı toksik maddeleri parçalayarak ve ortadan kaldırarak biyoçeşitliliği artırır. Tohum çimlenmesini ve kök gelişimini artırıcı
enzim ve bileşikler sağlar; enzim sistemlerine yoğunlaşarak hücre bölünmesini hızlandırır. Bitkilerin stres koşullarına (tuz, soğuk,
sıcaklık) karşı dayanıklılığını artırır. Sömürülerek zayıflamış toprağı tamir etme ve iyileştirmede etkili bir çözümdür. Agregasyon oluşumu
sayesinde toprağın su ve hava geçirgenliğine katkıda bulunur. Bu şekilde besin
elementlerinin bitki tarafından alınmasına dolaylı olarak katkıda bulunur. Tane veya
meyve tutumunu artırır. Ürünlerin raf ömürlerini uzatmanın yanı sıra doğal lezzet ve
aroma oluşumunu beraberinde getirir.
Doğru gübre seçimi, bitkinin su ve gübreyi daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlar.
Lifebac-N, Lifebac-P ve Lifebac-NP ekim dikim öncesi tohum ve fideye, sonrasında
ise toprak ve yaprağa damla sulama/yağmurlama sulama sistemleriyle kolaylıkla
uygulanabilir.
UYARI: Yüksek verim alabilmek için, toprağın ihtiyacına göre gübre kullanmak gerekir.
Üreticilerimize Yeditepe Üniversitesi Merkez Laboratuvarları aracılığıyla toprak, bitki, gübre ve su analizi hizmeti vermekteyiz.
Ayrıca ürün desenine uygun organik gübre reçetesi yazan uzman ziraat mühendislerimizle bitki besleme ve biyolojik mücadele
konularında yönlendirmelerde bulunup ürün yetiştirme sürecini baştan sona takip etmekteyiz. Böylece verimli ve sürdürülebilir bir
üretim modeli uygulamanıza yardımcı olmaktayız.
(Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu) üyesidir.
B A C T O G E N B İ YO T E K N O LOJ İ K Ü R Ü N L E R S A N . V E T İ C . A . Ş
Bactogen ürünleri, Yeditepe Üniversitesi
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü tarafından geliştirilmiştir.
Doğru Ürün Kullanımı
Lifebac-NP, doğal bir Bacillus subtilis ve Bacillus megaterium izolatı içeren mikrobiyal bir gübredir. Bitkilerin köklerini ve yapraklarını
kaplayarak hızla çoğalır ve bitkiden beslenmeksizin bitki için besin alınımını artırıcı salgılar oluşturur. Atmosferdeki serbest azotun yaprak ve
kökler vasıtasıyla bitkiye alınmasını sağlar. Yaprak üzerinde canlılığını koruyan ve metabolik faaliyetini sürdüren Lifebac-NP, yaprak ve kök
içine nüfuz eder. Doğal organik asit, aminoasit, oksin ve sitokinin teşvikiyle, kardeşlenme, meyve tutumu, saçak kök oluşumu, yaprak ve kök
gelişimine yardımcı olur. Bitki gelişiminin ilk evresinde tohum çimlenmesini ve köklenmeyi, saçak kök oluşumunu ve gelişimini; sonraki
aşamada ise bitkilerin yaprak ve gövde gelişimini sağlar. Bu şekilde ürün miktarını artırır. Lifebac-NP, bitkilerin büyümesi boyunca atmosferden azot fikse ederek bitkinin azot ihtiyacına katkıda bulunur. Topraktaki organik maddelerin mineralizasyonunu, mineral maddelerin ise
çözünürlüğünü kolaylaştırır. P başta olmak üzere bitkinin hemen ihtiyaç duyduğu NH4 ve NO3 besinlerinin ve toprakta yarayışlılığı az olan
Ca, Mg, Fe, Mn, Zn ve Cu gibi elementlerin bitkiye yarayışlı halde alımını sağlar. Lifebac-NP organik tarımda önemli bir gübre girdisi
olmanın yanı sıra sürdürülebilir tarımda kullanılan kimyasal gübrelerin alım etkinliğini artırarak kimyasal gübre kullanımını azaltır;
dolayısıyla çevre kirliliğinin önlenmesine büyük katkı yapar. Ürün kalite ve miktar artışının yanı sıra bitkiyi çevresel stres koşullarına karşı
dayanıklı kılar. Lifebac-NP bitkilerin ürettiği ve bitki gelişimini olumsuz etkileyen ikincil metabolitler ve zararlı bileşikleri parçalayarak
ortamdan uzaklaştırır, kök bölgesinde meydana gelen hastalık ve patojenlerin yaşam koşullarını yok eder, bitki patojenlerini kontrol altında
tutar. Bu sayede münavebe imkânlarının sınırlı olduğu alanlarda, takip eden yılda aynı ürünün ekilmesinden kaynaklanan verim kayıplarının
azaltılmasını sağlar.
Kontrol
Bitkisi
Uygulama
Bitkileri
Yetkili Satıcı
B A C T O G E N B İ YO T E K N O LOJ İ K Ü R Ü N L E R S A N . V E T İ C . A . Ş
+90 216 469 77 77
[email protected]
www.bactogen.com
Yeditepe Sağlık: Dereboyu Cad. No:29,R 4 Blok,Kat 4, D:28 Brandium Ataşehir-İstanbul
Download

Katalog İndir