Ş.P.İ.Özbek Ortaokulu Kestel/Bursa Samet Ünal Yılmaz Fehmi Arda
1
Yüzyıllardan beri birçok bilim adamı (Newton , Huygenn , Maxwel , Loui
de Broglie , Schrödinger vb.) ışığın yapısı üzerine incelemeler yapmış ve
ışığın hem dalga hem de tanecik özelliği gösterdiğini kabul etmişlerdir.
29.12.2014
2
Resimde görüldüğü gibi hem cisimleri hem de ışık ışınlarının
yansıması sonucu göl yüzeyini görebilmekteyiz.
Işık, üzerine düştüğü cismin yüzeyinin durumuna göre iki
şekilde yansımaktadır.
29.12.2014
3
Yansıma Kanunları
1. Gelme açısı (i), yansıma açısına (r) eşittir.
2. Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali (N) aynı düzlemde
bulunur.
3.Yüzeye dik gelen ışın kendi üzerinden geri döner.
29.12.2014
4
Gelme açısı (i):
Gelen ışın ile yüzeyin normali arasındaki açıdır.
Yansıma açısı (r): Yansıyan ışın ile yüzeyin normali arasındaki açıdır.
Yüzey normali:
Gelen ışının yansıtıcı yüzeye değdiği noktada,
yansıtıcı yüzeyden çizilen dik doğruya denir.
29.12.2014
5
1. Düzgün Yansıma
Şekil ‘de görüldüğü gibi, ışığın
üzerine düştüğü cismin yüzeyi
düzgün ise yansıyan ışınlar
belirli bir yönde yansır. Bu
olaya ışığın
düzgün yansıması denir.
Rüzgarsız bir günde, su
birikintisinde veya gölde
cisimlerin görüntülerinin
düzgün görülmesini düzgün
yansımaya örnek verebiliriz.
29.12.2014
6
2. Dağınık
Yansıma
Şekil ᾽de, ışığın
üzerine düştüğü
cismin yüzeyi düz
değil de pürüzlü ise
ışınlar
farklı doğrultularda
yansır. Bu tür
yansımalara dağınık
yansıma denir.
Buruşturulmuş
alüminyum folyoda
dağınık yansıma
görülür.
29.12.2014
7
Işığın Yansıması
Güneşli bir günde pencereden
odanın içine giren ışığı saat
camı veya küçük bir cep aynası
kullanarak odanın tavanına
çıkartabilirsiniz.
29.12.2014
8
Bu yansıtma işlemi sırasında ışığın doğrultusunu değiştirerek farklı bir yönde
ilerlemesini sağlarsınız. Su kenarlarındaki ağaçların su’ da oluşan görüntüleri
yansımanın doğada gerçekleşen halidir.
29.12.2014
9
Parlak yüzeylerde gelen ışık
belirli bir kurala göre
yansır, bilim insanları
yansıma olayını yansıma
kanunları ile açıklar. Ancak
bu kanunları anlamak için
bazı temel kavramları
bilmemiz gerekir. Bir ışının
düz aynadan yansıması
çizimle gösterilirken, düz
ayna düz bir çizginin
arkasına taralı çizgiler
yapılarak gösterilir.
29.12.2014
10
Herhangi bir cismi görebilmek için, cisimden yayılan ışınların göze gelmesi gerekir.
Cisimden çıkan ışınlar doğrudan göze gelirse cisim görülür.
Eğer cisimden çıkan ışınlar, yansıma veya kırılma sonucu göze gelirse
algılanan şey cismin görüntüsü olur.
A)Gelen ışın yansıyan ışın ve Normal aynı düzlem içindedir.
Normal gelen ışınların yüzeye geldiği noktadan yüzeye indirilen
dikmedir.
b)Gelen ışın gelme açısına eşit bir açı ile yansır.
29.12.2014
12
Farklı iki ortamın ayrılma yüzeyine gelen bir ışığın diğer ortama geçemeyerek geri
dönmesine yansıma denir.
Ayrılma yüzeyine gelen ışığın bir kısmının yansımasına kısmı yansıma, tümünün
yansımasına tam yansıma denir.
Işık pürüzlü yüzeylerde dağınık, pürüzsüz yüzeylerde düzgün yansır.
Işığın bir yüzeyden nasıl yansıdığını incelemek için yüzeyin normalinden yararlanılır.
Yüzeyin normali ışığın yüzeye çarptığı noktadan yüzeye çizilen dikmedir.
13
Işığın yansıması dalgaların kesişim yüzeylerine bağlıdır. Işığın yansımasına olanak
sağlayan en uygun yüzey aynadır. Aslında ne zaman ışık belirli bir kırılma indisinden
başka bir kırılıma indisine sahip bir ortama geçerse, o zaman ışığın kırılması
gerçekleşir.
29.12.2014
14
Soru
1
Dağınık yansıma nasıl yansır?
A-Zemin
yamuksa
Soru
B-Pürüzlüyse
C-Pürüzlü ve
yamuksa
2
Düzgün yansıma nasıl yansır?
A-Zemin
düzse
29.12.2014
B-Pürüssüzse
C-Pürüzsüz ve düzse
15
Bizi izlediniz
için
TEŞEKKÜR EDERİZ.
16
Download

IŞIĞIN YANSIMASI ve IŞIK HANGİ KURLARLA GİDER