2 9 . C a m S e m p o z y u m u / 2 9 . G l a s s S y mp o s i u m - 0 7 K a s ı m 2 0 1 4 / 0 7 N o v e m b e r 2 0 1 4
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü – Balat / İstanbul (Sinema A Salonu: 2. Oturum 12:30 -12:50)
ANTİREFLEKTİF KAPLAMALI c-Si FV KAPAK CAMI: ÇÖZELTİ
GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI / HAT ÜSTÜ UYGULAMALAR
Anıl Özen¹, Dr. Erdem Arpat¹, Dr. Tuncay Turutoğlu², Gamze Cömert³,
Can Kaplan4, Erhan Sarıca5, İlker Ağgül5, Ersin Gökçen5
¹Şişecam Topluluğu, Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı,
Atmosferik Kaplama Teknolojileri Yöneticiliği
²Şişecam Topluluğu, Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı, Yüzey Teknolojisi Yöneticiliği
³Şişecam Topluluğu, Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı, Bölge Laboratuvarları Yöneticiliği
4
Şişecam Topluluğu, Düzcam Grup Başkanlığı, Geliştirme Direktörlüğü
5
Şişecam Topluluğu, Düzcam Grup Başkanlığı, Trakya Cam Sanayi A.Ş. Mersin Fabrikası
[email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected]
[email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected]
Anıl Özen, 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede, Prof.
Dr. Levent Toppare ve Prof. Dr. Jale Hacaloğlu danışmanlığında
“İletken Polimerler” üzerine yüksek lisans çalışmalarını yürüterek 2002
yılında mezun olmuştur. 2002-2005 yılları arasında Şişecam Soda Sanayi
A.Ş. Geliştirme Grup Müdürlüğü’nde Geliştirme Uzmanı olarak çalışmış,
çoğunlukla Kromsan ve Oxyvit Fabrikaları’na yönelik AR-GE
projelerinde görev almıştır. 2005 yılından bu yana Şişecam Bilim ve
Teknoloji Merkezi’nde “Sol-jel esaslı kaplamalar” konusunda araştırma
çalışmalarına devam etmektedir.
ÖZET
Güneş enerjisinden elektrik üretimi için c-Si güneş modüllerinde kapak olarak cam
kullanılmaktadır. Modül verimini arttırma seçeneklerinden biri de, güneş ışınlarını
elektrik enerjisine dönüştüren yutucu malzemeye en az kayıpla ulaştırmaktır. Cam
yüzeyinin optik özellikleri, yüzeyine yapılan kaplamalarla değiştirilebilir. Cam yüzeyinin
kırma indisi camdan daha düşük bir malzeme ile kaplanması yoluyla geçirgenlik değeri
arttırılan camlar; "antireflektif kaplamalı camlar" olarak bilinmektedir. Cam üzeri
antireflektif kaplamalar olarak tariflenen uygulamalarda, farklı yaklaşımlar ve üretim
teknikleri literatürde ve sektörde mevcuttur. Bu çalışmada tercih edilen rota ise camın
kırma indisinden daha düşük bir malzeme ile λ/4 mertebelerinde kaplama uygulamasıdır.
Antireflektif kaplamalı cam geliştirme çalışmaları kapsamında;
i) cam yüzeyine uygulandığında geçirgenlik artışı sağlayan bir çözelti geliştirilmiş, Türk
Patent Enstitüsü ve European Patent Office’e patent başvuruları yapılmıştır.
ii) “EN 1096-2 Cam Yapılarda Kullanılan Kaplamalı Cam” standardında yer alan testler
açısından incelenmiş, test dayanımlarını arttırmak amacıyla çözelti kompozisyonunda
modifikasyonlar yapılmıştır.
Bildiri Özetleri / Abstracts •
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı / Research and Technological Development Presidency - 1
2 9 . C a m S e m p o z y u m u / 2 9 . G l a s s S y mp o s i u m - 0 7 K a s ı m 2 0 1 4 / 0 7 N o v e m b e r 2 0 1 4
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü – Balat / İstanbul (Sinema A Salonu: 2. Oturum 12:30 -12:50)
iii) TM İşlenmiş Camlar Üretim Müdürlüğü’ne bağlı enerji camları temper hattı üzerine
kurulan püskürtme sistemi ile 400-1100 nm dalga boyu aralığında en az %1,8 ve üzeri
geçirgenlik artışı sağlanan antireflektif kaplamalı camlar elde edilmiştir.
iv) kaplamanın karakterizasyonuna yönelik iç ve dış imkânlar kullanılarak optik
ölçümler, yüzey ve kesit inceleme çalışmaları yapılmıştır.
v) modül üreticisi firmada kaplamasız ve antireflektif kaplamalı camlar kullanılarak
hazırlanan modüllerin güç artışı tespit edilmiş olup uzun dönem performans takibi
yapılmaktadır.
Bu çalışma ile güneş enerjisi potansiyeli oldukça yüksek olan ülkemizde; Şişecam'ın
mevcut temper hattı üzerine kurulan kaplama sistemiyle hedeflenen özellikteki camlar
temper hattı hızında üretilmiştir.
Anahtar Sözcükler: antireflektif, kaplama, fotovoltaik
Bildiri Özetleri / Abstracts •
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı / Research and Technological Development Presidency - 2
Download

ÇÖZELTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI