5. BÖLÜM
RENKLER
MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
4.
beyaz
perde
k›rm›z›+mavi=
1 magenta
1.
•
X
mavi
k›rm›z›
kırmızı
kırmızı
engel
•
•
yeflil
Y
.
2 mavi
.
3 siyah
.
top
4 yeflil
beyaz
5 k›rm›z›+yeflil=
sar›
•Z
cyan
cyan
1 aralığı kırmızı ve mavi ışık kaynaklarından ışık
alabileceğinden,
•T
kırmızı + mavi = magenta görünür.
XY aralığı yalnız kırmızı, ZT aralığı ise yalnız cyan
kaynaktan ışık alabilir.
2 aralığı yalnız mavi kaynaktan ışık alabilir.
YZ aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden,
3 aralığı her üç kaynaktan da ışık alamayacağından siyah görünür.
kırmızı + cyan(mavi + yeşil) = beyaz
4 aralığı yalnız yeşil kaynaktan ışık alabilir.
renkte görünür.
5 aralığı kırmızı ve yeşil kaynaklardan ışık alabileceğinden
CEVAP B
k›rm›z›
2.
kırmızı + yeşil = sarı görünür.
I., II. ve III. yargılar doğrudur.
I
yeflil
CEVAP E
. II
O•
IV III
mavi
beyaz top
I bölgesi: kırmızı + yeşil = sarı
II bölgesi: kırmızı + mavi = magenta,
III bölgesi: mavi
5.
IV bölgesi: yeşil görünür.
beyaz
perde
Yargıların üçü de doğrudur.
CEVAP E
3.
engel
•
•
mavi
•
X
Y
Z
yeflil
sar›
•
•
•
V
mavi
•
.
top
siyah
sar›
beyaz
d
d
fiekil-I
T
U
sarı
yeflil
beyaz
k›rm›z›
beyaz
magenta
mavi
Mavi, kırmızı ve yeşil ışık kaynaklarından engelin
uçlarına ışınlar gönderildiğinde beyaz perdede şekildeki gibi renkli bölgeler oluşur.
CEVAP A
d
3
2
1
siyah
sarı
beyaz
beyaz perde
fiekil-II
Sarı (kırmızı + yeşil) ve mavi ışık kaynaklarından,
saydam olmayan topun uçlarına ışınlar gönderildiğinde perdede şekildeki gibi siyah ve sarı bölgeler
oluşur.
Sarı + mavi = beyaz olduğundan perde beyaz
görünür.
CEVAP E
OPTİK
245
6.
MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
3
mavi
1.
2
sar›
1
engel
beyaz
perde
fiekil- I
fiekil- II
1 bölgesi : Mavi + Sarı (Kırmızı + Yeşil) = Beyaz
görünür.
2 bölgesi : Sarı görünür.
3 bölgesi : Siyah görünür.
Cyan = yeşil + mavi renklerin karışımı olduğundan
X cismi maviyi yansıtır. X cismi mavi olarak görülür.
Y cismi mavi olduğundan kırmızıyı yansıtmayacağından Y siyah olarak görülür. Z cismi, magenta =
kırmızı + mavi olduğundan, sarı = kırmızı + yeşil
olarak düşünüldüğünde sarı içindeki kırmızı Z cisminde yansıyarak cismin kırmızı görünmesini sağlar. Cisme gelen sarı, saf sarı yani karışım olmayan sarı olarak düşünüldüğünde sarı, magenta cisimden yansımaz. Gözlemci Z cismini siyah görür. Sonuçta her iki durumda da gözlemci Z cismini mavi göremez.
CEVAP C
CEVAP A
7.
sar›
top
k›rm›z›
d
top
yeflil
d
d
2.
beyaz ›fl›k
sar› ›fl›k
siyah
yeflil
d
k›rm›z›
yeflil
mavi
K
L
fiekil-I
M
sar›
K
L
fiekil-II
M
Şekil I de:
Kırmızı ve yeşil ışık kaynaklarından saydam olmayan topların kenarlarına ışınlar gönderildiğinde
perdede şekildeki gibi renkli gölgeler oluşur.
K, L, M cisimleri sırasıyla kırmızı, yeşil, mavi renktedir.
siyah
Şekil II de:
yeflil
K cismi: Kırmızı ışığı yansıttığından kırmızı görünür.
sar›
L cismi: Yeşil ışığı yansıttığından yeşil görünür.
CEVAP A
M cismi: Sarı ışığı yansıtmadığından siyah görünür.
CEVAP B
8.
sar›+yeflil = sar›
yeflil
sar›
yeflil
filtre
Sarı ışık yeşil + kırmızı olduğundan yeşil filtre yeşil
ışığı geçirir. Dolayısıyla perde sarı olurken, üzerinde yeşil bir gölge oluşur.
CEVAP D
OPTİK
sar›
yeflil
mavi
beyaz
masa
sar›+yeflil = sar›
beyaz perde
246
3.
Karanlık ortamda, beyaz masanın üzeri kırmızı ışık
ile aydınlatıldığında, sarı top ve masa kırmızı ışığı yansıttığından sarı top ve masa kırmızı, yeşil ve
mavi top siyah görülür. Buna göre, sarı top görülmez.
I. yargı doğrudur.
Karanlık ortamda, beyaz masanın üzeri mavi ışık
ile aydınlatıldığında, mavi top ve masa mavi, sarı
ve yeşil toplar siyah görülür. Buna göre, sarı ve yeşil toplar görülür.
6.
Renkli camın rengi cyandır.
Yeşil + Mavi = Cyan
Cyan renkli cam yeşil ve mavi
ışığı güçlü geçirir.
II. yargı doğrudur.
Karanlık ortamda, beyaz masanın üzeri yeşil ışık
ile aydınlatıldığında; sarı ve yeşil toplar ve masa
yeşil ışığı yansıttığından yeşil, mavi top yeşil ışığı
yansıtmadığından siyah görülür. Buna göre, mavi
top görülür.
1
beyaz
2
kırmızı
4
mavi
3
yeflil
2 bölgesi: Kırmızı ışığı güçlü
yansıtır. Cyan cam kırmızı ışığı geçirmediğinden siyah görünür.
3 bölgesi: Yeşil ışığı güçlü yansıtır. Cyan cam
yeşil ışığı geçirdiğinden yeşil görünür.
III. yargı doğrudur.
4 bölgesi: Mavi ışığı güçlü yansıtır. Cyan cam
mavi ışığı geçirdiğinden mavi görünür.
CEVAP E
CEVAP A
4.
az
›fl›k
›
›z
rm
k› ncu
ru r›
tu sa l
fli
ye vi
a
m or
m
bey
gözlemci
magenta
filtre
7.
Güneşli bir havada, kırmızı - beyaz formalı bir futbolcuya yeşil gözlükle bakan bir seyirci formanın
kırmızı kısmını siyah, beyaz kısmını yeşil görür.
CEVAP A
yeflil
filtre
beyaz kitap
8.
Beyaz kitap beyaz ışıktaki bütün renkleri yansıtır.
Magenta cam kırmızı ve mavi ışığı geçirir. Yeşil
cam magenta camdan geçen ışıklardan yalnız
maviyi zayıf geçirir. Göz zayıf geçen mavi ışığı
algılayamadığından gözlemci kitabı siyah görür.
magenta
cam
1
sarı
cam
cyan
cam
2
1 bölgesi: Kırmızı ışığı güçlü geçirdiğinden kırmızı görünür.
CEVAP C
2 bölgesi: Yeşil ışığı güçlü geçirdiğinden yeşil
görünür.
5.
günefl ›fl›¤›
CEVAP D
yeflil ›fl›k
9.
k›rm›z›
sar›
beyaz
K
L
fiekil-I
M
levha
X
K
L
fiekil-II
Y
Z
T
filtre
M
Şekil I de:
K, L, M cisimleri sırasıyla kırmızı, yeşil, beyaz renktedir.
Şekil II de:
K cismi: Yeşil ışığı yansıtmadığından siyah görülür.
L cismi: Yeşil ışığı yansıttığında yeşil görülür.
M cismi: Yeşil ışığı yansıttığından yeşil görülür.
CEVAP C
Filtrenin rengi magentadır.
Kırmızı + Mavi = Magenta
Magenta filtre kırmızı ışığı geçirdiğinden, X bölgesi
kırmızı görünür.
Magenta filtre yeşil ışığı geçirmediğinden, Y bölgesi siyah görünür.
Magenta filtre mavi ışığı geçirdiğinden, Z bölgesi
mavi görünür.
CEVAP C
OPTİK
247
10. Kırmızı ışık ile aydınlatılan galeride müşteri;
MODEL SORU - 3 TEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
• Sarı arabayı kırmızı görür.
• Magenta arabayı kırmızı görür.
1.
• Cyan arabayı siyah görür.
beyaz ›fl›k
Buna göre, müşterinin almak istediği araba sarı ya
da magenta renkte olabilir.
K
CEVAP A
L
k›rm›z›
turuncu
sar›
yeflil
mavi
mor
yeflil
Renkli camlar kendi renklerini güçlü, komşu renkleri zayıf geçirirler.
K camı: Sarı renklidir.
L camı: Mavi, cyan renkli olabilir.
11.
Y
S
yeflil
mavi
k›rm›z›
fiekil-I
CEVAP D
M
k›rm›z›
siyah
mavi
fiekil-II
fiekil-III
Şekil-I yeşil ışıkla aydınlatıldığında, mavi zemin
ve kırmızı elips, yeşili yansıtmaz. Bundan dolayı,
elips görülmez.
2.
Şekil-II de sarı = kırmızı + yeşil ile aydınlatıldığında, yeşil zemin, yeşili yansıtır. Mavi üçgen, kırmızı
ve yeşili yansıtmaz. Bundan dolayı, üçgen siyah
olarak görülür.
Diğer seçenekler doğrudur.
3
cyan
2
kırmızı
L
M
k›rm›z›
turuncu
sar›
yeflil
mavi
mor
yeflil göz
sar›
yeflil
mavi
Şekilde görüldüğü gibi, M camından yalnız yeşil
ışık geçer.
2 bölgesi: Kırmızı ışığı güçlü yansıtır. Yeşil cam
kırmızı ışığı geçirmediğinden siyah görünür.
3 bölgesi: Yeşil ışığı güçlü yansıtır. Yeşil cam yeşil
ışığı güçlü geçirdiğinden yeşil görünür.
CEVAP D
OPTİK
K
beyaz ›fl›k
Kırmızı + Yeşil = Sarı
248
CEVAP E
3.
1
beyaz
yeflil
Buna göre, E seçeneği yanlıştır.
CEVAP B
12. Dairesel levhanın 1, 2, 3
bölgeleri sırasıyla beyaz,
kırmızı cyan renktedir.
L
Magenta cam kırmızı ve mavi ışığı geçirir, yeşil ışığı geçirmez.
Şekil-III te kırmızı zemin ve siyah kare, mavi ışığı
yansıtmayacağından kare görünmez.
1 bölgesi: Kırmızı, sarı
ve yeşil ışığı güçlü yansıtır. Yeşil cam yeşil ışığı
güçlü geçirdiğinden yeşil
görünür.
K
k›rm›z›
turuncu
sar›
yeflil
mavi
mor
M camından geçen yeşil ışık zayıf olduğundan,
M camının arkasından bakan gözlemci M camını
siyah görür. Göz zayıf geçen ışığı algılayamaz.
CEVAP E
4.
L
MODEL SORU - 4 TEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
1.
L ortamının ışığı kırma indisi Y ışık ışını
için daha büyüktür.
K
Y
X+
beyaz ›fl›k
K
k›rm›z›
turuncu
sar›
yeflil
mavi
mor
.
I. yargı doğrudur.
K camının rengi yeşildir.
X ışık ışınının L
ortamındaki yayılma
hızı, Y ışık ışınının
yayılma hızından
daha büyüktür.
I. yargı doğrudur.
L camı kırmızı renklidir. L camı mor renkli olsaydı
mavi ışığı zayıf olarak geçirirdi.
II. yargı doğrudur.
X
Y
L
II. yargı doğrudur.
III. yargı yanlıştır.
X ışık ışını kırmızı ise, Y ışık ışını yeşil olamaz.
CEVAP C
III. yargı yanlıştır.
CEVAP C
2.
5.
beyaz ›fl›k
K
L
Kırmızı ve mor ışık
ışınlarının izledikleri
yollar şekildeki gibidir.
k›rm›z›+ 45°
mavi .
.
45°
45°
M
k›rm
›z›
.
.
mavi
k›rm›z›
turuncu
sar›
yeflil
mavi
mor
CEVAP A
mavi
3.
Sarı
Yeşil
Mavi
olamaz.
Sarı cam mavi ışığı geçirmez.
K
X
Z
M
Y+
L
X+
K
Kırmızı, yeşil, mavi
ışık ışınlarının sınır
açıları
arasında
Skırmızı > Syeşil > Smavi
Y
.
ilişkisi vardır.
CEVAP D
Buna göre;
X ışık ışını mavi,
Z
L
Y ışık ışını yeşil,
Z ışık ışını kırmızı
olabilir.
CEVAP B
6.
beyaz ›fl›k
K
L
4.
M
k›rm›z›
turuncu
sar›
yeflil
mavi
mor
göz
mavi
magenta
mavi
cyan
K ortamından L ortamına
gönderilen kırmızı, yeşil,
mor ışık ışınlarının sınır
açıları arasında
k›
rm
›z
›+
m i i
or
.
or
K
m
k›rm
ızı
Skırmızı > Syeşil > Smor
L
ilişkisi vardır.
Şekilde görüldüğü gibi, M camının arkasından
bakan gözlemci M camını mavi görür.
Buna göre, K den L ye gelen kırmızı ve mor ışık
ışınlarının izledikleri yollar şekildeki gibidir.
CEVAP C
CEVAP D
OPTİK
249
TEST
1.
1
RENKLER
ÇÖZÜMLER
Kırmızı ışık altında kırmızı görülen bir cisim kırmızı
ve sarı olabilir.
4.
yeflil
Ι. ve ΙΙ. yargılar doğrudur.
gözlemci
Yeşil ve cyan olamaz.
III. ve IV. yargılar yanlıştır.
CEVAP B
Yeşil ışık altında kırmızı kitap siyah olarak görülür.
Çünkü kırmızı cisim yeşil ışınları soğurur.
CEVAP E
5.
hava
beyaz ›fl›k
2.
beyaz ›fl›k
k›rm›z›
Ι
yeflil
su
ΙΙ
cam
Suyun kırmızıya göre kırılma indisi yeşile göre
kırılma indisinden küçüktür.
Işığın geliş doğrultusuna göre ΙΙ numaralı ışın Ι
den daha çok kırılmıştır.
Ι. yargı doğrudur.
Kırmızı ve yeşil ışınların su ortamındaki hızları eşit
değildir. Vkırmızı > Vyeşil
Buna göre, Ι kırmızı, ΙΙ yeşil olabilir.
CEVAP A
ΙΙ. yargı yanlıştır.
Kırmızı ve yeşil ışınların su ortamındaki frekansları
aynıdır.
ΙΙΙ. yargı doğrudur.
CEVAP E
3.
6.
yeflil
beyaz
Ι
göz
Ι
yeflil filtre
Ι. bölge yeşil,
ΙΙ. bölgeden yansıyan kırmızı ışınlar yeşil filtreden
geçemez ve siyah görülür.
CEVAP C
250
OPTİK
X ortam›
Ι. yargı doğrudur.
λmor < λkırmızı olur.
beyaz ›fl›k
ΙΙ. yargı doğrudur.
k›rm›z›
ΙΙ
nX > nY olur.
Kırmızı ve mor ışınlar beyaz perde üzeri ne
dü şü rü lün ce
perde beyaz renkte
görülmez.
mor
k›rm›z›
Y ortam›
ΙΙΙ. yargı yanlıştır.
CEVAP D
7.
sar›
9.
X
k›rm›z›
k›rm›z›
k›rm›z›
Y
siyah
k›rm›z›
.
top
sar›
beyaz
Z
sar›
top
cyan
beyaz perde
cyan
T
sar›
k›rm›z›
beyaz
perde
siyah
X - Y aralığı : Kırmızı görünür.
Y - Z aralığı : Kırmızı + Cyan = Beyaz görünür.
Perde üzerindeki görüntü şekildeki gibi olur.
Z - T aralığı : Cyan görünür.
CEVAP C
8.
CEVAP E
10.
K+Y
K+Y
hava
•
yeflil
.
su
Ι
yeflil
ΙΙ
siyah
ΙΙΙ
mavi
K
mavi
Y
cisim
Y
K
Ι
beyaz
perde
ΙΙ
Ι yeşil, ΙΙ siyah, ΙΙΙ ise mavi görülür.
CEVAP A
K
hava
cam
Y
ΙΙΙ
Ι. şekildeki ışınların izlediği yol yanlıştır. K + Y ışınları yansıma sonrası aynı noktadan geçer.
ΙΙ. şekildeki ışınların izlediği yol yanlıştır. Çünkü K
ışını Y ye göre daha çok kırılmıştır.
ΙΙΙ. şekildeki ışınların izlediği yol doğrudur.
CEVAP B
OPTİK
251
TEST
1.
2
RENKLER
ÇÖZÜMLER
Sarı kısmını yeşil, mavi kısmını siyah görür.
5.
Ι
beyaz ›fl›k
144424443
CEVAP B
ΙΙ
k›rm›z›
turuncu
sar›
yeflil
gözlemci
mavi
mor
Her iki filtreden, kırmızı ışın geçtiğine göre, gözlemciye kırmızı ışınlar ulaşır.
2.
CEVAP A
X ortam›
6.
ΙΙ
K+Y
hava
.
k›rm›z›
.
5
.
Y
.
mavi
Y ortam›
düzlem
ayna .
su
Mavi ışın kırmızıya göre daha çok kırıldığına göre,
ışın 5 yolunu izler.
yatay düzlem
Kırmızı (K) ışın yeşil (Y) ışına göre daha az
kırılacağı için, K ışını ΙΙ yolunu izler.
CEVAP E
CEVAP B
7.
Ι
3.
144424443
beyaz ›fl›k
Ι
ΙΙ
k›rm›z›
turuncu
sar›
yeflil
k›rm›z›
yeflil
mavi
mavi
mor
fiekil-Ι
Ι numaralı camdan kırmızı ve mavi ışınlar geçtiğine göre Ι. cam magenta olabilir.
ΙΙ
ΙΙ numaralı camdan kırmızı ışınlar geçtiğine göre,
ΙΙ. cam kırmızı olabilir.
CEVAP C
cyan
sar›
magenta
fiekil-ΙΙ
4.
Mavi ışık altında mavi görülen cisim güneş ışınları
altında; mavi, cyan ve beyaz renklerde görünebilir.
CEVAP E
Ι. bölge: Kırmızı + Mavi + Yeşil = Beyaz
ΙΙ. bölge: Sarı + Magenta + Cyan = Beyaz
renklerde görülür.
CEVAP E
252
OPTİK
8.
10.
beyaz
perde
•
X
•
Y
engel
kırmızı
beyaz
k›rm›z›
yeflil
mavi
ΙΙ
cyan
kırmızı
•Z
mavi
mavi
•
ΙΙΙ
Ι
filtre
mavi
T
XY aralığı yalnız mavi kaynaktan ışık alabilir.
YZ aralığı yalnız kırmızı kaynaktan ışık alabilir.
ZT aralığı yalnız mavi kaynaktan ışık alabilir.
CEVAP B
Beyaz bölge cyan görüldüğüne göre filtre cyan
renktedir.
Mavi ışınlar cyan filtreden geçer ve Ι. bölge mavi
görünür.
Kırmızı ışınlar cyan filtreden geçemez ve ΙΙ. bölge
siyah görünür.
Yeşil ışınlar cyan filtreden geçer ve ΙΙΙ. bölge yeşil
görünür.
CEVAP A
9.
F
M
k›rm›z›
mavi
cisim
beyaz
perde
Perde üzerindeki görüntü;
şeklinde gibi olur.
CEVAP C
OPTİK
253
Adı ve Soyadı : .....................................
Sınıfı
: .....................................
Numara
: .....................................
Aldığı Not
: .....................................
Bölüm
Yazılı Soruları
1.
(Renkler)
ÇÖZÜMLER
3.
hava
40°
beyaz
perde
•
k›rm›z›+mavi .
X
50°
40°
40° 50°
10°
80°
magenta
magenta
engel
•
Y
•Z
Yeflil
.
k›rm
›z›
50°
i
av
magenta+yeflil=
beyaz
m
Kırmızı ve mavi ışık ışınlarının izledikleri yollar
şekildeki gibidir.
yeflil
•T
XY aralığı yalnız magenta kaynaktan ışık alabilir.
YZ aralığı magenta ve yeşil kaynaklardan ışık alabilir.
4.
beyaz
perde
Magenta (kırmızı + mavi) + yeşil = beyaz görünür.
•
X
beyaz
ZT aralığı yalnız yeşil kaynaktan ışık alabilir.
•
Y
cyan
•
kırmızı
top
.
cyan
•
•Z
•T
top
•U
2.
beyaz
perde
Kırmızı + cyan (mavi + yeşil) = beyaz görünür.
1 mavi
kırmızı
mavi
k›rm›z›
XY aralığı her iki kaynaktan ışık alabilir.
engel
yeflil
siyah
YZ aralığı yalnız cyan kaynaktan ışık alabilir.
2 kırmızı+mavi=magenta
ZT aralığı her iki kaynaktan da ışık alamaz.
3 kırmızı+yeflil+mavi=beyaz
TU aralığı yalnız kırmızı kaynaktan ışık alabilir.
4 k›rm›z›+yeflil=sar›
5 yeflil
5.
1 bölgesi yalnız mavi kaynaktan ışık alabilir.
beyaz ›fl›k
göz
yeflil
Kırmızı + mavi = magenta görülür.
mavi
3 bölgesi her üç kaynaktan ışık alabilir.
Yeşil + kırmızı + mavi = beyaz görülür.
4 bölgesi kırmızı ve yeşil kaynaklardan ışık alabilir.
Kırmızı + yeşil = sarı görülür.
5 bölgesi yalnız yeşil kaynaktan ışık alabilir.
254
OPTİK
yeflil
sar›
2 bölgesi kırmızı ve mavi kaynaklardan ışık alabilir.
yeflil
cyan filtre
(mavi+yeflil)
K
Yeşil renkli K cismi beyaz ışık ile aydınlatıldığında
yeşil ışığı güçlü yansıtır. Cyan filtre yeşil ışığı geçirdiğinden, K cismi yeşil renkte görünür.
K
9.
L
beyaz ›fl›k
k›rm›z›
turuncu
sar›
yeflil
mavi
mor
göz
magenta
sarı
Sarı renkli L camı, K camından geçen ışıklardan
yalnız kırmızı ışığı geçirir.
Buna göre, L camının arkasından bakan gözlemci,
L camını kırmızı görür.
Yeşil + Mavi = Cyan
Cisim kırmızı ve mavi ışığı güçlü yansıttığına göre
magenta renktedir.
M
göz
cyan
mavi
Şekilde görüldüğü gibi, M camından yalnız yeşil
ışık zayıf olarak geçer. Göz zayıf geçen yeşil ışığı
algılayamadığından, M camının arkasından bakan
gözlemci M camını siyah görür.
10. Renkli camın rengi sarıdır.
Kırmızı + Yeşil = Sarı
L
k›rm›z›
turuncu
sar›
yeflil
mavi
mor
sarı
Magenta renkli K camı kırmızı ve mavi ışığı geçirir.
7.
K
beyaz ›fl›k
6.
Kırmızı + Yeşil = Sarı
1
beyaz
2
kırmızı
4
mavi
3
yeflil
Kırmızı + Mavi = Magenta
Sarı renkli cam kırmızı ve
yeşil ışığı güçlü geçirir.
Bu cisim, karanlık bir ortamda magenta ışık altında
magenta görünür.
2 bölgesi: Kırmızı ışığı
güçlü yansıttığından kırmızı görünür.
3 bölgesi: Yeşil ışığı güçlü yansıttığından yeşil
görünür.
4 bölgesi: Mavi ışığı güçlü yansıtır. Mavi ışık sarı
renkli camdan geçmediğinden siyah görünür.
8.
beyaz
perde
sarı
kırmızı
yeflil
k›rm›z›
•
d
•
top
d
d
.
top
siyah
sar›
k›rm›z›
siyah
d
sarı
Yeşil ve kırmızı kaynaklardan topların kenarlarına
ışınlar gönderildiğinde perdede şekildeki gibi siyah
ve kırmızı bölgeler oluşur.
Bu bölgelerin dışı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden,
Yeşil + kırmızı = sarı görülür.
OPTİK
255
Download

5. bölüm: renkler