RIJEČI DOBRODOŠLICE
Poštovane kolege,
U ime Organizacionog i Naučnog odbora Kongresa, Društva Kemičara i
Tehnologa Kantona Sarajevo i Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, veliko
nam je zadovoljstvo pozvati Vas da prisustvujete Kongresu Hemičara i
Tehnologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, koji će biti
održan u Sarajevu od 10. - 12. oktobra 2014 u Hotelu Radon Plaza u Sarajevu.
Kongres će obuhvatiti različite teme iz oblasti hemije i hemijske tehnologije i dati
mogućnost da naučnici razmijene ideje i ostvare saradnju sa kolegama iz Bosne i
Hercegovine kao i sa kolegama iz cijelog Svijeta. Srdačno vas pozivamo da
učestvujete u radu Kongresa i pošaljete sažetke u okviru sljedećih tema:










Analitička hemija i hemija okoliša
Biohemija i biotehnologija
Anorganska hemija
Biološka hemija
Organska i medicinska hemija
Fizikalna i teoretska hemija
Hemija naprednih materijala
Hemijsko inženjerstvo
Obrazovanje u hemiji
Ostale teme vezane za hemiju
PLENARNA PREDAVANJA ODRŽAT ĆE
Dr.sci. Marina Cindrić, Redovni profesor Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska
Dr.sci. Mladen Miloš, Redovni profesor Univerziteta u Splitu, Hrvatska
Dr.sci. Željko Jaćimović, Redovni profesor Univerziteta u Crnoj Gori, Crna Gora
Dr.sci. Levent Toppare, Redovni profesor na „Middle East Technical“
Univerzitetu, Ankara, Turska
KAKO UČESTVOVATI
 Oralne prezentacije
Dužina oralnih prezentacija treba da bude maksimalno 15 minuta, nakon čega
slijedi petominutna diskusija.
 Poster prezentacija
Poster prezentacije treba da budu formata A0 (118,9x84,1cm)
*Svaki registrovani autor može prijaviti maksimalno dva sažetka po jednoj
uplaćenoj kotizaciji.
Prijava sažetaka oralnih prezentacija i poster prezentacija će se vršiti elektronski,
putem web stranice Kongresa koja će uskoro biti aktivna. Forma sažetka će također
biti dostupna na web stranici.
SLUŽBENI JEZICI
Službeni jezici Kongresa su Bosanski/Srpski/Hrvatski i Engleski.
PUBLIKACIJE
Sažeci
Sažeci na engleskom jeziku će biti objavljeni u posebnom izdanju Glasnika
Hemičara i Tehnologa Bosne i Hercegovine (indeksiran u CAS bazi).
Recenzirani radovi
Neki od prihvaćenih sažetaka mogu biti odabrani za objavljivanje u obliku punog
naučnog/stručnog rada u sljedećem redovnom izdanju Glasnika Hemičara i
Tehnologa Bosne i Hercegovine koji je indeksiran u CAS bazi. Rok za podnošenje
radova će biti 1. Novembar 2014. Molimo autore da na sažetku naglase da ukoliko
budu odabrani da će poslati svoj puni rad do spomenutog datuma.
PROGRAM
Kongres će početi 10. Oktobra ujutro i završiti 12. Oktobra u podne. Detaljan
program biće objavljen naknadno.
VAŽNI DATUMI I ROKOVI
Drugo obavještenje
Rok za podnošnje sažetaka
Obavijest o prihvatanju
Rok za ranu registraciju
Rok za registraciju
Konačni program
Kongres
Objavljivanje recenziranih radova
Maj 15, 2014
Juli 1, 2014
Juli 15, 2014
August 15, 2014
Septembar 20, 2014
Oktobar 1, 2014
Oktobar 10-12, 2014
Decembar 30, 2014
REGISTRACIJA I OSTALE INFORMACIJE
Kotizacija
Regularna registracija
Do 15.
Augusta
100 €
Do 20.
Septembra
150 €
Na dan
Kongresa
200 €
Studentska registracija
50 €
75 €
100 €
Tip registracije
Kotizacija za učesnike pokriva:





Kongresni materijal
Pristup naučnim sesijama
Ručak i kafe pauze tokom oba dana Kongresa
Certifikat o učešću
Knjiga sažetaka (Specijalno izdanje Glasnika hemičara i tehnologa BiH)
ORGANIZACIONI ODBOR
Doc.dr. Semira Galijašević, predsjednik
Mr. Sci. Safija Herenda
Prof.dr. Rifat Škrijelj
Mr. Sci. Lejla Klepo
Prof.dr. Mustafa Memić
Vera Dugandžić, MA
Prof.dr. Jasna Huremović
Mr. Sci. Alisa Selović
Prof.dr. Enisa Omanović Mikličanin
Mr. Sci. Jasmina Sulejmanović
Prof.dr. Fehim Korać
Sabina Žero, MA
Prof.dr. Amira Čopra-Janićijević
Emina Ramić, MA
Doc.dr. Nurudin Avdić
Almir Olovčić, BA
Mr. Sci. Jelena Ostojić
KONTAKT
Sekretari kongresa:
Jelena Ostojić
Lejla Klepo
Tel: +387 33 279 911
Tel: +387 33 279 902
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
NAUČNI ODBOR
Prof.dr. Milka Maksimović (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Prof.dr. Sabina Gojak-Salimović(Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Prof.dr. Emira Kahrović (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Prof.dr. Mustafa Memić (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Prof.dr. Amira Čopra-Janićijević (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Doc.dr. Semira Galijašević (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Doc.dr. Sanja Ćavar (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Doc.dr. Nurudin Avdić (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Prof.dr. Tidža Šarac Muhić (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Prof.dr. Fehim Korać (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Prof.dr. Jasna Huremović (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Prof.dr. Azra Tahirović (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Prof.dr. Blerim Baruti (Univerzitet „Isa Boletini“ Mitrovica, Kosovo)
Prof.dr. Enisa Omanović Mikličanin (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Prof.dr. Lea Kukoč Modun (Univerzitet u Splitu, Hrvatska)
Prof.dr. Aida Šapčanin (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Prof.dr. Mirsad Salkić (Univerzitet u Tuzli, BiH)
Prof.dr. Željko Jaćimović (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
Doc.dr. Danijela Vidic (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Doc.dr. Mirza Nuhanović (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Prof.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Prof.dr. Ismet Tahirović (Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Download

RIJEČI DOBRODOŠLICE Poštovane kolege, U ime