2 9 . C a m S e m p o z y u m u / 2 9 . G l a s s S y mp o s i u m - 0 7 K a s ı m 2 0 1 4 / 0 7 N o v e m b e r 2 0 1 4
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü – Balat / İstanbul (D Blok Büyük Salon: 4. Oturum 16:40 -17:00)
KOROZYON KAPLAMA HATALARININ MİNİMİZE EDİLMESİ
Osman Bilaloğlu
Şişecam Topluluğu, Düzcam Grup Başkanlığı, Trakya Cam Sanayi A.Ş. Trakya Fabrikası
[email protected]
06.03.1976 Bulgaristan' da doğdum. İlk ve ortaokulun bir kısmını
Bulgaristan’da okuduktan sonra 1991 yılında Ailemle birlikte Türkiye'
ye göç ettim. Ortaokul ve Liseyi Tekirdağ' da okudum.
1995 yılında Sakarya Üniversitesi Metalürji Mühendisliği bölümünü
kazandım ve 1999 yılında mezun oldum. 1999-2000 yılları arasında
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Metalürji Enstitüsünde yüksek lisans
yaptım. 2002 yılından bu yana da TCS Trakya Fabrikasında çalışıyorum.
ÖZET
2011 yılı Kasım ayından itibaren Trakya Cam Sanayi A.Ş. Trakya Fabrikası' nda Otocama
yönelik alınan camlara korozyona karşı kaplama uygulaması başlatılmıştır. Korozyona
karşı kaplama camın üst yüzeyine sprey şeklinde uygulanarak stoktaki camın zamanla
korozyona uğramasını önlemektedir. Kaplama kimyasalının yapısı gereği cama
püskürtülmesi, camın kesilmesi, elleçlenmesi ve işlenmesi sırasında çeşitli hatalara neden
olmaktadır. Bu hataların önüne geçmek için daha önce uygulaması olmayan değişik
kimyasallar denenerek yeni ve hata üretmeyen bir kaplama geliştirmeye karar verilmiş.
Konu bir yalın 6 sigma projesi olarak ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Korozyon, Kaplama
Bildiri Özetleri / Abstracts •
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı / Research and Technological Development Presidency - 1
Download

korozyon kaplama hatalarının minimize edilmesi