2 9 . C a m S e m p o z y u m u / 2 9 . G l a s s S y mp o s i u m - 0 7 K a s ı m 2 0 1 4 / 0 7 N o v e m b e r 2 0 1 4
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü – Balat / İstanbul (Sinema B Salonu: 2. Oturum 11:50 -12:10)
PAŞABAHÇE KIRKLARELİ A FIRINI KRİSTALİN ÜRETİMİ
Banu Çopuroğlu ¹, Lale Önsel ¹, Zeynep Eltutar ¹, Burak İzmirlioğlu ²,
Şener Yılmaz ², Levent Kaya ¹, Erkul Efendiler ³
¹Şişecam Topluluğu, Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı,
Ergitme Teknolojileri ve Mühendislik Direktörlüğü
²Şişecam Topluluğu, Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı,
Analiz ve Destek Hizmetleri Direktörlüğü
³Şişecam Topluluğu, Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı,
Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kırklareli Fabrikası
[email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] ,
[email protected] , [email protected] , [email protected]
Erkul Efendiler, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği
bölümünden mezun olmuştur. 2003-2005 yılları arasında Eczacıbaşı İlaç Sanayi
ve Ticaret A.Ş.’de Arge mühendisi, 2005-2007 yılları arasında Danone Tikveşli
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’de Proses Projeleri Yönetici olarak görev almış
olup, Halen Paşabahçe Kırklareli Fabrikasında Fırın Harman Şefi olarak görev
yapmaktadır.
ÖZET
“Paşabahçe Kırklareli A” fırını son iki kampanyasında soda-kireç cam üretiminden
“kristalin” cam üretimine geçmiştir. İlk kampanyası 2006 yılında, ikincisi kampanyası
da 2013 yılında soğuk tamir ile devreye alınmıştır.
İlk kampanyada ağırlıklı hata oranının %17 oranına varan ergime kaynaklı “maden
düğme” hatası yaşanmıştır. İkinci kampanyada özellikle bu cam hatalarını minimize
etmeye yönelik çalışmalar yapılarak pres-üfleme ürünlerde bu değerin kampanya
boyunca %10’un altına çekilmesi hedeflenmiştir.
Bu bağlamda özellikle fırın tipi ve refrakter malzeme konusunda çalışmalar yapılmıştır.
Elektrikli, rejeneratif ve oxy-fuel fırın tipleri değerlendirilmiş, kendi modelleme ve
fizibilite çalışmalarımız yanı sıra Schott firmasından da oxy-fuel fırın için teklif
alınmıştır. Değerlendirmeler sonunda 30-60t/g kapasiteli sadece kristalin camı üretimi
yapacak Şişecam tasarımı oxy-fuel fırına karar verilmiştir.
Üstyapı ve kemer malzeme kaynaklı hataları önlemek adına da özellikle elektrodöküm
refrakter malzemeler için SEFPRO firması ile detaylı çalışmalar yapılmış ve en uygun
malzemeler seçilerek fırında uygulanmıştır.
Tüm bu çalışmalar sonucunda fırın refrakter kaynaklı cam hataları yönünden hedeflenen
değerlere ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Cam Ev Eşyası, Kristalin
Bildiri Özetleri / Abstracts •
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı / Research and Technological Development Presidency - 1
Download

paşabahçe kırklareli a fırını “kristalin” üretimi