2 9 . C a m S e m p o z y u m u / 2 9 . G l a s s S y mp o s i u m - 0 7 K a s ı m 2 0 1 4 / 0 7 N o v e m b e r 2 0 1 4
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü – Balat / İstanbul (Sinema A Salonu: 4. Oturum 17:40 -18:00)
YENİ ORGANİK KAPLAMA HATLARI
Haluk Erdem¹, Dr. Yüksel Soykut¹, Engin İnnal², Umut Enkara³
¹Şişecam Topluluğu, Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı, Geliştirme Direktörlüğü
²Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı, Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mersin Fabrikası
³Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı, Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Eskişehir Fabrikası
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Haluk Erdem, Lisans eğitimini ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü’nde
1994 yılında tamamladı. 2000 yılında İşletme yüksek lisans derecesini
“Üretim çizelgelemede bilgisayar kullanımının irdelenmesi: Paşabahçe
Fabrikası örneği” konulu teziyle Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden
aldı.
Pres üfleme ürünlerin temperleme teknolojisinin geliştirilmesine yönelik
1999 yılında başlatılan teorik ve deneysel proje çalışmasında deneysel
çalışmaları yürüttü. Bu çalışmanın ilk sonucu olarak Döner Şoklamalı
Temperleme Sisteminin tasarımına katkıda bulundu. Bu projenin
sonucunda gerçekleştirilen ilk üretim hattı 2001 yılında Kırklareli
Fabrikasında devreye alındı.
Cam Ev Eşyası Grubunu temperli cam ev eşyası üretiminde kendi tasarımı
temperleme hatları ile dünyada en önde gelen lider üretici konumuna
yükselten adımların birçoğuna katkıda bulundu. Bunlar arasında Eskişehir
Fabrikasında OCMI hattında üretilen ayaklı bardaklar için temperleme
tekniğinin geliştirilmesi (2001) ve ilk ayaklı bardak temperleme hattı
(2004)sayılabilir.
2004 yılında Tuzla Tezyinat İşletmesinin kuruluşunda önemli rol aldı. Çok
sayıda dekor makinası satınalma, geliştirme, devreye alma çalışmasında
aktif rol aldı. Şirket bünyesinde gerçekleştirilen tüm organik boyama
hatlarının projelendirilmesi, tedariği ve devreye alınmasında önemli roller
üstlendi.
Büyüme yatırımlarında ihtiyaç duyulan şekillendirme makineleri, tavlama
ve dekor fırınları, kesme-yakma, soğuk kesme makineleri, baskı makineleri
vb. teklif alma, detaylandırma, seçim süreçlerinde aktif rol aldı.
ÖZET
CEE Grubu 2014-2018 Stratejik plannında yer alan ikincil işlemli ürünlerin toplam
üretimin %38’e yükseltilmesi, organik dekorlu ürün satış artırma hedefleri doğrultusunda
PK, BP ve Posuda fabrikalarına dip, kısmi ve full organik hatları 2014 yatırımı için
önerilmiştir. Grubumuz ayrı ayrı ve birbirinden yapı olarak oldukça farklı özelliklere
sahip bu organik boyama hatlarında yapılan boyama işlemlerinin aynı hatta yapabilmek
üzere bir çalışma yapmıştır. Böylece hat standartlaşması sağlanması ve her fabrikamıza
birbirinden farklı yetenekte 2-3 farklı makine yatırımı yapmak yerine, esnek üretim
yapabilen tek bir hat ortaya konarak yatırım tasarrufu ve gereksiz istihdamın önüne
geçilmesi hedeflenmiştir.
Bildiri Özetleri / Abstracts •
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı / Research and Technological Development Presidency - 1
2 9 . C a m S e m p o z y u m u / 2 9 . G l a s s S y mp o s i u m - 0 7 K a s ı m 2 0 1 4 / 0 7 N o v e m b e r 2 0 1 4
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü – Balat / İstanbul (Sinema A Salono: 4. Oturum 17:40 -18:00)
Öte yandan bu hatlarda tüm yüzey boyalı ürünlerde elektrostatik disk yerine boya
tasarrufu getirileceği düşünülen elektrostatik bell ve ayrıca ısıtılan hava ile bardağın
ısıtılması prensibi yerine enerji tasarrufuna yönelik infared ışıma ile kürleme gibi
yenilikçi teknolojilerin kullanılması yoluna gidilmiştir.
Bildiri; eski ve yeni teknolojilerin karşılaştırmasını yaparak avantaj ve dezavantajları
tartışmayı hedeflemektedir. Proje devam etmekte olup ilk hat Temmuz sonunda BP'de
devreye alınacaktır. Sonuçların Sempozyuma dek netleşeceği öngörülmektedir.
Anahtar Sözcükler: cam ev eşyası organik yaş boyama, organik boya infrared kürleme, bell ile tüm yüzey
organik boyama
Bildiri Özetleri / Abstracts •
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı / Research and Technological Development Presidency - 2
Download

yeni organik kaplama hatları - 29. Şişecam Cam Sempozyumu