SAP Analitik & İnovasyon Forum
İstanbul
Oyun Devam Ediyor
SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi
Konuşmacı Adı : Oya SARI
Firma Adı
: ŞİŞECAM
Gündem
Neden SAP TRM ?
 SAP TRM Ürün ihtiyacı ve Danışman seçim süreci
Uygulama Planı
 Uygulamanın Holding bazında yapılması için kurulan mimari ve yaklaşım.
Uygulama Süreci
 Uygulama sürecinde karşılaşılan konular ve çözümler
Elde Edilen Sonuç
 Uygulama sonucu elde edilen bilgi ve yaratılan katma değer
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
2
NEDEN SAP TRM ?
SAP TRM Ürün ihtiyacı ve Danışman seçim süreci
Neden SAP TRM ?
Şişecam Grubu
Şişecam Grubu

T.Şişe ve Cam Fab.A.Ş., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ,
Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Şişecam Vakıf Şirketleri ile
Düzcam Grubu
Cam Ambalaj Grubu
Cam Ev Eşyası Grubu

Kimyasallar Grubu olmak üzere beş grup altında
•
10 ayrı ülkede
95 civarında şirket
18000 çalışanı ve
3 Milyar $ Ciro büyüklüğünü yönetmektedir.
•


•


© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
4
Neden SAP TRM ?
Amacımız
Global bir şirket olan yerli ve yabancı iştirakleri ile faaliyet
gösteren grubumuzun;
 Modern,
 Etkili,
 Verimli,
 Konsolide
bir Kurumsal Nakit ve Hazine Yönetim sistemine ve
buna uygun bir BT altyapısına sahip olması gerekliliği ve
Stratejik kararlar almada sistemin etkin olarak kullanımı
Ana Amacımızdı.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
5
SAP TRM
SAP TRM
Treasury & Risk Management - Hazine ve Risk Yönetimi
CM Cash Management
TR Treasury & Risk
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
6
Neden SAP TRM ?
SAP Kararı
Şişecam grubu 2004 yılından itibaren SAP Kullanımına geçme
kararı almıştır.
•
Yurtiçi ve Yurtdışı şirketler Finansal ve Lojistik süreçlerini
5 Ayrı ERP üzerinde takip etmektedir
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
7
Neden SAP TRM ?
İş Gereksinimi
•
Globalleşmenin, dünyada ekonomi ve finans yönetimini güçleştirmesi,
•
Dünya para piyasalarındaki gelişmeler,
•
Topluluğumuzun faaliyetlerinin %50’sine yakın bölümünün yurt dışı
faaliyetlerinden oluşması,
•
Kredi ve finansal analiz izleme sisteminin oluşturulması,
•
Dengeli Bilanço yönetimi ve
2020 vizyonumuzda ;
Dünya lideri olma hedefimiz ve bu büyüme politikası çerçevesinde bizi
SAP TRM ve benzer ürünleri kullanmaya yöneltmiştir.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
8
Neden SAP TRM ?
TRM öncesi Kredi Operasyonlarının Durumu
Kişilere bağlı bir
uygulama olup
kurumsal bir yapı
taşımamakta
Hata yapma olasılığı
mevcut
İnteraktif ortamda anlık
raporlama olanağı yok
Excel dosyaları ile
kredilerin izlenmesi
güçleşmiş
TRM
Mevcut
öncesi
Durum
Durum
Veri analizi ve envanteri
zaman almakta
Excel tablolarının
toplam büyüklüğü
50 MB ulaşmış
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
9
Neden SAP TRM ?
TRM öncesi Nakit Yönetiminin Durumu
FON YONETIMI VE
FINANSAL
PLANLAMA
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
10
Neden SAP TRM ?
Danışman Seçim Süreci
Bu projeyi ;
•
Hazine işlemleri ve sistemleri konusuna odaklanmış,
•
Çok sayıda büyük hazine projesinde deneyim sahibi olan,
•
İş bilgisi yüksek,
•
Finans birimleri ile aynı dili konuşabilen,
•
Vizyoner bakış açısı sağlayabilen,
•
İleri finans uygulama bilgi ve deneyimine sahip ,
bir çözüm ortağı ile gerçekleştireceğimize inandığımız
ELC Strategy ile yola çıkmaya karar verdik.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
11
UYGULAMA PLANI
Uygulamanın Ana Şirket bazında yapılması için
kurulan mimari ve yaklaşım
UYGULAMA PLANI
Proje Planı
•
•
•
•
•
•
•
•
Kapsam Tespiti
Proje Planı Hazırlanması
Proje Ekibi Oluşturulması
Analiz Süreci
Uyarlama Süreci
Test
Canlı Kullanım
Canlı sonrası Destek
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
13
UYGULAMA PLANI
Kapsamdaki Süreçler
Krediler
Vadeli Mevduat
İşlemleri
Finansman Bonosu
Döviz Alım/satım
işlemleri
ERP entegrasyon
Forward İşlemleri
Banka Teminat
Mektupları
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
14
UYGULAMA PLANI
Krediler
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
15
UYGULAMA PLANI
Düzcam
ERP
Krediler
Döviz
alım/satım
Cam Ev
Eşyası
ERP
Cam
Ambalaj
ERP
Nakit Talebi ve
Akışı
Mevduatlar
BW Raporları
Nakit Yönetimi
Nakit Yönetimi
İthalat
Masrafları
Merkez ERP
Kimyasallar
ERP
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
17
UYGULAMA SÜRECİ
Uygulama sürecinde karşılaşılan konular ve çözümler
UYGULAMA SÜRECİ
Proje Ekibi
•
•
•
•
•
•
•
1 Proje Yöneticisi Danışman Firma
1 Proje Yöneticisi BT
2 Modül Danışmanı
1 Senior Modül Danışmanı
1 Süreç/İş/Modül Danışmanı
3 ABAP Danışmanı
Birim yöneticisi ve çalışanlar
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
19
UYGULAMA SÜRECİ
Standardizasyon
TRM modülü ile
• Tüm şirketlerde uygulama standardizasyonu,
• Ortak hesap planı kullanımı,
• Hesaplama yöntemlerinin standart hale getirilmesi,
• Enstruman türleri / Dil birliği,
• Prosedürlerin oluşturulması sağlandı.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
20
ELDE EDİLEN SONUÇ
Uygulama sonucu elde edilen bilgi ve yaratılan katma
değer
ELDE EDİLEN SONUÇ
SAP TRM ile Toplulukta Hedeflenen Kazanımlar - 1
•
Topluluğun tüm finansal pozisyonlarının anlık olarak görüntülenmesi
(kredi, mevduat, döviz, nakit işlemleri) ,
•
Günlük ve dönemsel nakit akış işlemlerinin otomatik hale getirilmesi,

Raporların alınması ,
•
Stratejik kararlar için altyapı kurulması ve
•
Finansal analizlerin gerçekleştirilmesi sağlandı.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
22
ELDE EDİLEN SONUÇ
SAP TRM ile Toplulukta Hedeflenen Kazanımlar - 2

Şirket muhasebeleri ile entegrasyon,

Finansal bilgide homojen bir yapı ,

Süreçlerde zaman tasarrufu,

Hata yapma riskinde azalma,

Çalışan verimliliğinin artırılması ,

Simulasyon ve analizlerin yapılması için gerekli alt yapı,

Gerçek zamanlı verinin izlenebilir hale getirilmesi,

Kurumsal Bilgi Yönetimi ortamına geçilmesi ve

Veri güvenliği sağlandı.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
23
ELDE EDİLEN SONUÇ
SAP TRM Sonraki Planlar

Yurtdışı Şirketlerin Kredi ve Nakit Akışı Entegrasyonu,

Finansmanla ilgi tüm UFRS hesaplama ve raporlaması,

SAP BPC ile entegrasyon,

İleri Finansal hesaplamalar ve enstrümanların (Korunma uygulamaları
v.b) kapsama alınması
planlanmaktadır.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
24
ELDE EDİLEN SONUÇ
Bize bu projeyi tamamlamamıza destek olan,
‘ye teşekkür ederiz.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
25
Teşekkürler
Oya SARI
Şişecam BT Proje Yöneticisi
[email protected]
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Download

SAP-TRM-Şişeccam_ELC