UYGULAMA PROJESİ ÖNERİ FORMU
Projenin Adı
SAP üzerindeki veriler kullanılarak üretimde otomasyon sisteminde kullanılacak
barkodlu etiketleri oluşturan uygulama
Geliştirme Ortamı
Programlama Dili
.net C#, SQL ve ABAP
Veritabanı
MS SQL
İşletim Sistemi
Windows
Proje Ekibi
Numarası
122132151
Adı Soyadı
Fahri Dönmez
Projedeki Görevi
Proje Sorumlusu,
Analiz,
Tasarım,
Gerçekleştirim,
Test
Proje Kapsamı, Detaylı Açıklama, Teslim Edilecekler
Uygulama kullanıcı adı ve şifre girilerek açılacaktır. Uygulama kullanılarak
dikiş bölümü içerisinde dikiş-otomasyon sisteminde üretimin yapılabilmesi için
gerekli olan dikiş üretim barkodlu etiketinin basılması ve bu etikete istinaden
yapılacak olan üretim işleminin teknik bilgileri hem etiket üzerine hem de dikişotomasyon sisteminin çalıştığı MS-SQL veri tabanına kayıt olacak. Üretim için
gerekli teknik veriler SAP üzerinden alınacaktır.
Uygulamada ana hedef iki barkodlu etiket üzerine yoğunlaşmaktadır. Birinci
etiket dikilmemiş ürünü temsil eden dikme işlemini başlatmak için DikişOtomasyon sisteminin barkod okuyucularına okutulacak olan ve okutulan bu
etiketin tüm teknik verilerinin Dikiş-Otomasyon sisteminin veritabanında
olması gerekmen etikettir. İkinci etiket ise dikiş işlemi bitmiş ve üretim
aşamaları bir sonraki bölümlerde devam edecek olan etikettir.
Her iki etiket hem Dikiş-Otomasyon sisteminden hem de SAP ERP
programından standartta gelmektedir. Ancak standart yürümeyen ürünler ile
yanlış
etiketlerin
hızlı
bir
şekilde
bu
uygulama
ile
düzeltilmesi
gerçekleştirilecektir.
Dikiş-Otomasyon sistemi standart üretimini SAP tan gelen etiketler ile
yapmaktadır. Ancak müşteri ihtiyaçları ve ürün çeşitliği gibi sebepler yüzünden
standart bir üretim rotası izlemeyen programlar için Dikiş-Otomasyon sistemi
ile SAP ERP sistemi arasındaki eksiklikleri tamamlayacak olan bu uygulamadır.
Uygulamamızda yaratılmış etiketlerin düzeltilmesi, iptal edilmesi veya tekrar
yazdırılması gibi özelikler de olacaktır.
1.Yetkili kullanıcı için yeni kullanıcı yaratma ve silme ekranı.
2.Her kullanıcı için kendi şifresini değiştirme formu.
3.Otomasyon barkodu kaybolmuş dikimi bitmiş yarı mamul etiketi basma
ekranı.
4.Üretim başlangıç etiketi olmayan dantel ve file hammaddeleri için etiket
basma ve bilgileri otomasyona gönderme ekranı.
5.Üretim istasyonlarının üzerine yapıştırılan istasyon barkodlarını basan ekran.
6.Üretim başlangıç barkodu otomasyon tarafından tanınmayan SAP veya başka
bir uygulamanın SQL veri tabanından verileri çekip Dikiş-Otomasyon sitemine
ekleme.
7. Hangi yöntemle gelirse gelsin dikiş-otomasyon veri tabanında bulunan her
iki etiketi (üretim başlangıç etiketi veya üretim bitiş etiketi) tekrar veri
tabanındaki kaydına istinaden ekrana çağırıp, iptal etme, düzeltme veya tekrar
yazdırma yapan ekran.
Program kaynak kodlarını, veritabanı tablolarını oluşturmak için yöntemi,
hazırlanan programın kurulum kılavuzunu, kullanım kılavuzunu, programın
derlenmiş hali ile birlikte programdan çıktısı alınarak üretimde kullanılan
etiketlerin örnekleri de teslim edilecektir.
Proje Aşamaları ve Önerilen Takvim Bilgisi
Çalışma
Planlanan Başlangıç Tarihi
Planlanan Bitiş Tarihi
Analiz Çalışması
17.03.2014
23.03.2014
Tasarım Çalışması
24.03.2014
30.03.2014
Gerçekleştirim Çalışması
31.03.2014
13.04.2014
Test Çalışması (*)
14.04.2014
20.04.2014
Danışman Teslimi (**)
21.04.2014
27.04.2014
Projenin Sunumu (***)
28.04.2014
04.05.2014
(*) Test çalışması, test planının kesinleştirilmesi, testin tamamlanması, raporun teslimini
içermektedir.
(**) Danışmana projenin teslimi, belirtilen tarihler arasında muhakkak yapılacaktır.
(***) Proje sunumu, belirtilen tarihler arasında muhakkak yapılacaktır.
Download

01_Uygulama_Öneri_Formu