Denizbank Torun Tower
Veri Merkezi
Veri Merkezi
Veri Merkezleri içinde yedekleme üniteleri, network katmanlarını, uygulama ve sistem
sunucularını içinde bulunduran özel dizayn edilmiş alanlardır.
Günümüzde her kurum İş Kritik Servislerinin çalıştığı Teknoloji Sistemlerini güvenilir ve en
zor kuşullarda işlemlerin kesintisiz yürütülmesine olanak verecek şekilde Yüksek teknoloji
kullanılan Veri Merkezlerinde barındırmaktadır.
Veri merkezleri, her geçen gün artan verilerin, güvenli şekilde saklanması ve bu verilere
kolay ve hızlı erişilebilirlik, kurumların işlevselliği açısından hayati önem taşımaktadır.
Veri Merkezi – Mevcut Yapı
•
•
•
•
•
•
•
•
Elginkan ve GM Binalarında (Toplam Alan 690 m2 Beyaz Alan)
Mevcut IT yükü her iki Merkez için Toplam (800 KW, PUE ~4.0)
Toplam 245 (135/110) adet Kabin 36U (160cm yükseklik)
Fiziksel olarak Uygun olmayan lokasyonlarda
İzmit Depremi Öncesi Yapılmış İnşaat
Uygun olmayan Tavan Yüksekliği
Enerji Altyapısı Yeterli
Yüksek Enerji Tüketimi (1.1M TL Yıllık Fazladan Enerji Tüketimi)
Veri Merkezi – Tasarlanan
•
•
•
•
690 m2 Beyaz Alan (Sistem Alanı)
Yeşil, Düşük Enerji Tüketimi Düşük Karbon salımı (PUE <1,5)
Depreme Dayanıklı (Yeni Yapılmış İnşaat)
Sarsıntılardan Teknoloji ürünlerini koruyan ekipmanlar (ISO-Base Seismic
Isolation Technology)
• Modüler şekilde büyüyebilen (Enerji, Soğutma, Rack Space ~ 300+)
• Yapılandırılan alanlarda tekrar çalışma gerektirmeyen
(Fiber ve Bakır Yapısal Kablolama)
Veri Merkezi – Proje Planı
Fiziksel Alan alternatifleri incelerek uygun lokasyonun kesinleştirilmesi
Ön görüşmelerde B2 ve B4 katlarında toplam 1800m2 alan planlanmakta
• Danışman Firmanın Seçimi
• Konsept tasarımın ve Şartnamenin oluşturulması 6 Hafta
• Ana yüklenici Firma Seçimi 2 hafta
• Veri Merkezi yapılandırması 24 hafta
• Test ve Kabul işlemlerinin yapılması 4 hafta (Danışman Firma)
• Veri Merkezinin Taşınması 12 hafta (Intertech)
• Toplam 48 Hafta
Veri Merkezi – Danışman Firma
•
•
•
•
•
Konsept Tasarım ve teknolojinin belirlenmesi
Şartnamelerin oluşturulması
Testler
Kabul
Sertifikasyon için gerekli hazırlığın yapılması ve sürecin takibi
Veri Merkezi - Firma
Veri Merkezi - Özellikler
• GENEL ÖZELLİKLER
• Uptime Institute – Tier III Tasarım ve Uygulama Sertifikası
• 40 m x 17 m = Toplam 690 m2 “Beyaz Alan”
• 1600 kVA Bina Elektrik Besleme Altyapısı
• 800 KW IT Güç Beslemesi (800+200 Yedekli)
• 296 adet Standart Kabin Barındırma Kapasitesi
Veri Merkezi – Alanlar
•
Beyaz Alan
•
•
•
Elektrik/Mekanik/Soğutma Alanı
•
•
•
•
•
•
•
•
Sistemlerin bulunduğu alan
Toplam 690 m2
Klima İç Üniteleri
UPS Sistemleri
Enerji Transfer Sistemleri
İletişim Odaları
Operasyon Alanları
Yangın Söndürme
Toplam 660 m2
Enerji/Soğutma Sistemleri Dış Üniteleri
•
•
•
•
•
Bina Dışında
Jeneratörler
İklimlendirme Dış üniteleri
Dry Cooling Sistemleri
Toplam 450 m2
Veri Merkezi – 3D Görünüm
Veri Merkezi – 3D Görünüm
Veri Merkezi – 3D Görünüm
Veri Merkezi – Alanlar
Veri Merkezi – Ana Maliyet Kalemleri
Firmalar ile yapılan görüşmeler ve örnek çalışmalar Veri Merkezi Toplam Maliyetinin yaklaşık 7
Milyon Euro dolayında olacağı değerlendirilmektedir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeneratörler
İklimlendirme Sistemleri
UPS Sistemleri
Enerji Dağıtım Sistemleri
Beyaz Alan Üniteleri (Rack ve Kablolama)
Aktif cihazlar
Yangın Söndürme Sistemleri
Deprem koruma sistemi
Yönetim Sistemi
Operasyon ve Kontrol Merkezi
Yükseltilmiş Döşeme
Veri Merkezi – Kontrol ve Devreye Alma
Proje firması, Veri Merkezindeki Sistemlerin Testlerini yapacak,
Devreye Alınmasını sağlayacak ve Operasyon dokümantasyonunu
ile tüm yapıların şartname uyumluluğunu kontrol ederek Veri
Merkezimizi teslim edecektir.
Veri Merkezi – Özel Bulut Altyapısı
• Self Servis Portal aracılığı ile IT kaynaklarına erişim
•
•
Otomatik VM kurulumları
Disk gereksinimlerinin otomasyon dahilinde
karşılanması
• Altyapıda yaklaşık 100 adet host sunucusu – 1500
üzerinde VM
• Microsoft System Center ailesi üzerinde yapılan
geliştirmeler ile gerçekleştirilen yönetim
Download

Denizbank Torun Tower Veri Merkezi