UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSİTÜSÜ
İlan No: TUBİTAK:UZAY.09/2014-1
1. İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
1.1.Referans Kodu: UZAY.UTB-001 / AR-GE Personeli: Haberleşme tabanbant
sistemlerinin elektronik tasarımlarını, ölçümlerini ve entegrasyonunu, ilgili tasarımlara
ilişkin şematik ve baskı devre çizimlerini, tasarım ve ölçümlere ilişkin belgeleri hazırlamak
üzere Mühendis (Donanım) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Personelin Görev Yapacağı Şehir
:1
: Ankara
1.2.Referans Kodu: UZAY.UTB-002 / AR-GE Personeli: Uydu sistemlerinde kullanılacak
güç düzenleme ve dağıtım birimlerinin gereksinimlerinin belirlenmesi, boyutlandırılması,
tasarımı, geliştirilmesi ve analizinde, elektrikli itki sistemlerinde kullanılan güç
kaynaklarının gereksinimlerinin belirlenmesi, boyutlandırılması, tasarımı, geliştirilmesi ve
analizinde, birimlerin üretilmesi, entegrasyonu ve testlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
üzere Mühendis (Elektronik Tasarım) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Personelin Görev Yapacağı Şehir
:1
: Ankara
1.3.Referans Kodu: UZAY.UTB-003 / AR-GE Personeli: Uydu haberleşme sistemlerine
yönelik olarak radyo frekansı, mikrodalga devre ve sistem tasarımını, ölçümlerini ve
entegrasyonunu yapmak üzere Mühendis (Mikrodalga Haberleşme) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Personelin Görev Yapacağı Şehir
:2
: Ankara
1.4.Referans Kodu: UZAY.UTB-004 / AR-GE Personeli: Görüntüleme sistemlerinin optik
tasarımı ve elektro-optik sistemlerin entegrasyonlarını, optik performans testleri ve
görüntüleyici kalibrasyonlarını yapmak üzere Mühendis (Optik Tasarım) istihdam
edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Personelin Görev Yapacağı Şehir
:1
: Ankara
1.5.Referans Kodu: UZAY.UTB-005 / AR-GE Personeli: Uzay uygulamaları için analog ve
sayısal elektronik donanım tasarımı, geliştirme ve test çalışmalarını gerçekleştirmek
üzere Mühendisi (Elektronik Donanım) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Personelin Görev Yapacağı Şehir
TBTK.İKDB-2014.V-1
:1
: Ankara
1
1.6.Referans Kodu: UZAY.UTB-006 / AR-GE Personeli: Uydu donanımlarının elektronik
üretim ve kablolama çalışmalarını gerçekleştirmek üzere gerekli uluslararası belge ve
sertifikalara sahip Teknisyen (Araştırma-Elektronik) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Personelin Görev Yapacağı Şehir
:1
: Ankara
1.7.Referans Kodu: UZAY.VGİB-001 / AR-GE Personeli: Uydu görüntülerini işlemek için
Görüntü İşleme ve Uzaktan Algılama konularında araştırma yapmak ve algoritma
geliştirmek, geometrik ve radyometrik kalibrasyon, geliştirilen algoritmaları C++ ile
mevcut yazılım sisteminde çalıştırılmak üzere kodlamasını yapmak, üretilen kodların
birim testlerini hazırlamak üzere Mühendis istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Personelin Görev Yapacağı Şehir
:1
: Ankara
1.8.Referans Kodu: UZAY.VGİB-002 / AR-GE Personeli: Yazılım geliştirme projesinde
tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetleriyle ilgili olarak kendisine
verilen görevleri yerine getirmek, yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden
geçirmeler, vb.) ve geçerlik faaliyetlerinde katılmak, gerçekleştirilmesinde görev aldığı
yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan
uygunsuzlukları gidermek, sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her
türlü dokümantasyonu hazırlamak, kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin
gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları
yerine getirmek üzere Mühendis istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Personelin Görev Yapacağı Şehir
:1
: Ankara
1.9.Referans Kodu: UZAY.VGİB-003 / AR-GE Personeli: Yazılım geliştirme projesinde
tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetleriyle ilgili olarak kendisine
verilen görevleri yerine getirmek, yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden
geçirmeler, vb.) ve geçerlik faaliyetlerinde görev almak, gerçekleştirilmesinde görev aldığı
yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan
uygunsuzlukları gidermek, sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her
türlü dokümantasyonu hazırlamak, kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin
gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları
yerine getirmek üzere Mühendis istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Personelin Görev Yapacağı Şehir
TBTK.İKDB-2014.V-1
:1
: Ankara
2
1.10.Referans Kodu: UZAY.HPB-001 / AR-GE Personeli: Hava platformlarının ve alt
sistemlerinin ısıl kontrol alt sistemini tasarlamak, uygulamak ve yönetmek, ilgili MIL-STD
standartlarına göre çevresel testleri planlamak, uygulamak ve
raporlamak, Isıl kontrol
alt sistemine yönelik mühendislik çizimlerini hazırlamak, ısıl kontrol alt sistemine yönelik
maliyet, risk ve diğer sistem mühendisliği faaliyetlerini yürütmek üzere Mühendis (Isıl
Tasarım) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Personelin Görev Yapacağı Şehir
:1
: Ankara
1.11.Referans Kodu: UZAY.BİB-001 / AR-GE Personeli: Hızla gelişmekte olan bilişim
teknolojilerini tedarikçi ve iş ortakları seviyesinde takip ederek, Enstitünün ihtiyaç
duyduğu kapasite planlanmaları ve yazılım lisanslamalarının doğru zamanlama ile
yapılmasını sağlamak, kurumsal verinin merkezi olarak Sistem Odası’nda, bütünlük
içinde, uygun yetkilendirme koşulları ile ve herhangi bir problem durumunda dahi
erişilebilir olacak şekilde yedeklenerek korunmasını sağlamak, Enstitünün stratejik
hedefleri ve gizlilik dereceli projeleri ile eşgüdümlü bir şekilde özgün bilgi güvenliği
politikalarının kurgulanıp uygulanmasını sağlamak üzere Ar-Ge Personeli istihdam
edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Personelin Görev Yapacağı Şehir
:1
: Ankara
1.12.Referans Kodu: UZAY.BİB-002 / AR-GE Personeli: Kurumsal iş akışlarını süreç
iyileştirme çalışmalarına paralel olarak modelleyerek kurumsal portal ve ilişkili sistemler
üzerindeki entegrasyonları ve güncellemeleri gerçekleştirmek, farklı kurumsal sistemler
üzerindeki veri tabanlarının güvenli bir şekilde etkileşimini ve ihtiyaç duyulan veri
akışlarının kurgulanmasını sağlamak, kurumsal portal ve web sitelerinin tasarımını
yaparak içerik girecek ekiplere gerekli eğitimleri, ve doküman kaynağını sağlamak üzere
Mühendis (Yazılım) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Personelin Görev Yapacağı Şehir
:2
: Ankara
1.13.Referans Kodu: UZAY.PYB-001 / AR-GE Personeli: Projelerin sözleşme ve alt
sözleşme çalışmalarını yürütmek, projelerin, sözleşme hazırlama faaliyetlerini yürütmek,
sözleşme maddelerinin takibi ve yükümlülüklerini izlemek, müşteriler, altyükleniciler,
tedarikçi firmalar ve kurumlarla imzalanması planlanan anlaşma metinlerini hazırlamak,
müzakere etmek ve takip etmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Personelin Görev Yapacağı Şehir
:1
: Ankara
1.14.Referans Kodu: UZAY.KYEBH-001 / AR-GE Personeli: Uzay radyasyonu konulu
projelerde elektronik devre tasarımı, radyasyon testleri ve bu süreçlerin Geant4 paketi ile
benzetimlerini gerçekleştirmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Personelin Görev Yapacağı Şehir
TBTK.İKDB-2014.V-1
:1
: Ankara
3
2. ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
2.1.Referans Kodu: UZAY.UTB-001 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b) Sayısal ve analog elektronik devre tasarımı konusunda proje yapmış, deneyimli,
DSP/FPGA içeren elektronik devrelerin şematik ve çok katlı baskı devre tasarımı
konusunda tecrübe sahibi, ilgili yazılımları (Altium, vb.) kullanabilen, EMI/EMC ve
Signal Integrity konusunda bilgili, işaret üreteci, osiloskop, spektrum analizör gibi
laboratuvar cihazlarını kullanarak ölçüm yapabilmek.
2.2.Referans Kodu: UZAY.UTB-002 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.
b) Aranan pozisyon ile ilgili konusunda en az 3 yıl deneyime sahip olmak. Lisans veya
yüksek lisans eğitiminde güç elektroniği dersleri almış olmak, güç kaynakları tasarımı
konusunda tecrübeli olmak, tercihen analog devre tasarımı ve baskı devre kartı
tasarımı konularında bilgi sahibi olmak.
2.3.Referans Kodu: UZAY.UTB-003 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen
veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b) Radyo frekans devre ve sistem tasarımı üzerine proje yapmış, deneyimli, RF tasarım ve
benzetim araçlarını (AWR Microwave Office ve/veya ADS, CST ve/veya HFSS)
kullanabilen, RF ve mikrodalga devrelerin şematik ve baskı devre (PCB) tasarımı
konusunda tecrübe sahibi, işaret üreteci, spektrum analizör, network analizör gibi ölçüm
cihazlarını kullanarak RF ve mikrodalga devrelerin testlerini yapabilecek, tercihen
lisans/yüksek lisans eğitiminde RF ve mikrodalga temelli dersleri almış olmak.
2.4.Referans Kodu: UZAY.UTB-004 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Havacılık ve
Uzay Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Fizik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b) Optik tasarım yazılımlarının en az birini iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih
sebebidir. ( Zemax, CodeV)
TBTK.İKDB-2014.V-1
4
2.5.Referans Kodu: UZAY.UTB-005 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Kontrol Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b) Tercihen, Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden birinde veya
bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarının birinde Yüksek Lisans ve/veya doktora derecesi almış olmak.
c) Şematik - PCB seviyesi devre ve sistem tasarımı, donanım tasarımı ve hata ayıklama
konularında tecrübeli olmak, ilgili tasarım araçlarını kullanabiliyor olmak, sayısal
elektronik, mantıksal tasarım (logic design) bilgisi ya da ilgili dersleri almış olmak,
bilgisayar, işlemci mimarileri, arayüzleri ve bellek birimleri konusunda bilgi sahibi olmak,
tercihen, VHDL ve/veya Verilog donanım tanımlama dilleri ve uydu sistemlerinde yer
alan donanımların veriyolları (MIL-STD-1553, CAN, SpaceWire v.b) ve haberleşme
ortamları hakkında bilgi sahibi olmak.
2.6. Referans Kodu: UZAY.UTB-006 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az iki yıllık Ön Lisans eğitimi veren Elektronik,
Endüstriyel Elektronik ve Haberleşme bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b) Asgari 10 yıl Elektronik Üretim ve Kablaj konularında tecrübeye ve bu konularla ilgili
uluslararası belgelere sahip olmak. Çevresel testler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak. Baskı devre kartları tasarım ve muayene tecrübesine sahip olmak. IPC J-STD001 belgesine sahip olmak.
2.7. Referans Kodu: UZAY.VGİB-001 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektronik, ElektrikElektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak ve bu
alanlardan birisinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
b) Görüntü İşleme Projelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak, analitik düşünme yeteneğine
sahip olmak, Örüntü Tanıma (Pattern Recognition), Bilgisayarlı Görme (Computer
Vision), Görüntü İşleme veya Uzaktan Algılama konularında bilgi sahibi olmak.
2.8. Referans Kodu: UZAY.VGİB-002 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği
bölümünü bitirmiş olmak.
b) Paralel Hesaplama, Yüksek Performanslı Hesaplama ve Hadoop konularında bilgi sahip
olmak, Dağıtık Küme sistemlerinde bilgi sahibi olmak, C/C++ ve Java programlama
dilleri ile iyi derecede Nesne Tabanlı Yazılım Geliştirme bilgisine sahip olmak,
Matematik ve Linux altyapısı güçlü olmak.
TBTK.İKDB-2014.V-1
5
2.9. Referans Kodu: UZAY.VGİB-003 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği
bölümünü bitirmiş olmak.
b) İyi derecede Java Programlama bilgisine sahip olmak, Java ile sunucu yazılımları
geliştirme deneyimine sahip olmak, iyi derecede Nesne Tabanlı Yazılım Geliştirme
bilgisine sahip olmak, Linux ve Matematik altyapısı güçlü olmak.
2.10. Referans Kodu: UZAY.HPB-001 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Uçak Mühendisliği,
Havacılık Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b) İlgili alanda en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. CAD yazılımlarını (AUTOCAD,
CATIA, UNIGRAPHICS, vb.) kullanabiliyor olması, hesaplamalı akışkanlar dinamiği
(CFD) konusunda bilgi sahibi olmak ve CFD yazılımlarını (FLUENT vb.) kullanabiliyor
olmak. Turbo makineler konusunda, turbo makineler ve hava araçlarında kullanılan
malzemeler konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. Microsoft Office yazılımları
konusunda tecrübeli olmak.
2.11. Referans Kodu: UZAY.BİB-001 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden birini
bitirmiş olmak,
b) Bilişim alanında, en az 5 yıl yöneticilik yapmış olmak üzere toplamda en az 10 yıl
tecrübe sahibi olmak. Sunucu ve özel donanımsal mimariler üzerine farklı işletim
sistemleri, veri depolama alanları, veri tabanları, ve uygulama sunucuları kurup
yönetebilmek. İşletim sistemi (Windows, Linux), veri tabanı (SQL, Oracle) veya
uygulama sunucusu (SAP, SharePoint) gibi alanlardan birinde en az 4 yıl uzmanlaşmış
olmak. Kümeleme yazılımları ve sanallaştırma platformları konusunda bilgi sahibi
olmak. TCP/IP protokol ailesine, farklı iletişim katmanlarına karşılık gelen
donanım/yazılım bileşenlerine ve ağ güvenliğine ilişkin temel prensiplere hakim olmak.
ISO 27001 ve PCI DSS gibi standartlar doğrultusunda özgün bir Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi kurgulayıp sertifikasyon süreçlerini yönetebilmek. Stres altında ve kriz anlarında
dahi analitik kararlar verip uygulayabilmek, ekibin motivasyonunu üst düzeyde tutup
gerekli iş önceliklendirmelerini yapabilmek.
TBTK.İKDB-2014.V-1
6
2.12. Referans Kodu: UZAY.BİB-002 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar veya
Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
b) Büyük ölçekli kurumlarda veya bu kurumlar için yazılım entegrasyon projeleri
gerçekleştiren danışman/yüklenici firmalarda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak. Visual
Basic, C++, ASP.NET ve PHP programlama dillerinden ve HTML, CSS ve Javascript
gibi temel Web programlama dillerinden en az birinde yazılım kodlayabilmek. Tercihan
MS SQL Server ve MySQL veri tabanlarını kurup, konfigürasyonlarını düzenleyip,
performans ve sorgu optimizasyonlarını yapabilmek. MS SharePoint ve Project Server
platform mimarilerine aşina olmak. SAP proje metodolojileri konusunda bilgili olmak.
Detaylara önem vererek Smartforms/Sapscript/AdobeForms çıktı tasarımlarını
yapabilmek. SAP ABAP programlama dilinde en az 1 yıl deneyimli ve PS, HR, FI gibi
SAP modülleri üzerinde çalışmış olmak tercih sebebidir.
2.13. Referans Kodu: UZAY.PY-001 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İşletme, Kamu
Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b) Sözleşme Yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyime sahip olmak. Proje Yönetim
terminolojisi konusunda bilgi sahip olmak, mevzuat değerlendirme, yorumlayabilme
konusunda bilgi sahibi olmak, takım çalışmasına yatkın olmak.
2.14. Referans Kodu: UZAY.KYEHB-001 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarından birinden veya yurtdışında (denklik belgesi olması
kaydıyla) Fizik alanında Doktorasını bitirmiş olmak.
b) Konusunda 5 yıl deneyime sahip olmak ve Doktorasını parçacık fiziğinde tamamlamış
olmak, Radyasyon dedektörleri için elektronik sistem (tetikleme sistemi, yükselteç,
ASIC, okuma yongaları-ROC, analogdan dijitale çevirici-ADC) tasarlamış ve/veya
geliştirmiş olmak, C veya C++ gibi dillerle iyi derecede programlama yapabilmek,
Geant4 benzetim paketi ve bununla bağlantılı başka 3. parti yazılım paketlerini etkin
şekilde kullanmak, CERN ve KEK gibi parçacık fiziği laboratuvarlarındaki radyasyon
testlerine katılmış olmak.
c) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.
3.ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
TBTK.İKDB-2014.V-1
7
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla
hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak.
e) Son başvuru tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak. Referans Kodu
UZAY.BİB-001 / AR-GE Personeli için son başvuru tarihi itibariyle 55 yaşından gün
almamış olmak.
f) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80 ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin
toplamıdır.
Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük
sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.
g) Yurtdışında lisans eğitimini bitirenlerin başvuruları lisans denkliklerinin olması kaydıyla
ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.
h) Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)
TBTK.İKDB-2014.V-1
Sınav Türü
KPDS
UDS
YDS
TOEFL
IBT
IELTS
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
FCE
CAE
CPE
UZAY-UTB-001
UZAY-UTB-002
70
70
68
68
190
190
520
520
B
B
C
C
C
C
UZAY-UTB-003
70
68
6,5
6,5
6,5
190
520
B
C
C
UZAY-UTB-004
UZAY UTB-005
UZAY-VGİB-001
UZAY-VGİB-002
UZAY-VGİB-003
UZAY-HPB-001
UZAY-BİM-001
UZAY-BİM-002
70
70
70
70
70
70
70
70
68
68
68
68
68
68
68
68
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
190
190
190
190
190
190
190
190
520
520
520
520
520
520
520
520
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
8
UZAY-PY- 001
UZAY-KYEHB-001
KPDS
ÜDS
YDS
IELTS
TOEFL IBT
TOEFL CBT
TOEFL PBT
FCE
CAE
CPE
70
70
68
68
6,5
6,5
190
190
520
520
B
B
C
C
C
C
: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
: International English Language TestingSystem
: Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
: Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
: Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
: First Certificate in English
: Certificate in Advanced English
: Certificate of Proficiency in English
Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek lisans
veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış
olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
4.BAŞVURU SÜRECİ
a) Başvuruların en geç 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 17:00’ye kadar yapılması
gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b) Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur.

İş Başvuru Formu

Diploma Fotokopileri

Lisans/Yüksek Lisans Not Dökümü

Yabancı Dil Belgesi

Özgeçmiş

İlan Edilen Alanla İlgili Tecrübesine Ait Belge (SGK Dokümanı ve Hizmet Belgesi)

Lisansüstü Eğitimlerini Yurtdışında Yapmış Olanların Denklik Belgesi

ÖSYM - ÖSS Sonuç Belgesi

ÖSYM - ÖSYS Sonuç Belgesi
c) Belgelerin teslimi ve müracaat: Adaylar www.uzay.tubitak.gov.tr. adresinden
başvurularını yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
d) İş başvuru formuna referans kodu yazılması zorunludur. Referans kodu olmayan, eksik
bilgi ve belge bulunan, koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacak, bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır.
e) Adayların süreç takibi :
İlanla ilgili duyurular (Başvurusu kabul edilenler/edilmeyenler, mülakata çağrılacaklar,
mülakat tarihi, mülakat sonuçları vb.) http://uzay.tubitak.gov.tr adresinden yayınlanacak
ve adayın bildirdiği e-posta adresine gönderilecektir.
f) İletişim bilgileri :
TBTK.İKDB-2014.V-1
9
Adres :TUBİTAK UZAY ODTÜ Yerleşkesi 06800 Ankara
E-posta :[email protected]
Telefon: 0312 210 13 10 /1637-1638-1612
g) Mülakata çağrılacak adayların belirlenmesi :
Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun adaylardan
her bir referans kodu için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f)
maddesine göre oluşturulacak sıralamada işe alınacak personel sayısının 3 (üç) katı
aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün
adaylar mülakata/sınava çağırılacaktır.
h) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre geçerli başvuru
yapan tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.
i) Adaylar en fazla 2 (iki) adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden
fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
TBTK.İKDB-2014.V-1
10
Download

uzay teknolojileri araştırma ensitüsü