SAP İNOVASYON FORUM
Eski Köye Yeni Adet
Barış Güneş – Kıvanç Oktaş
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
2
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
3
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
4
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
5
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
6
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
7
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
8
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
9
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
10
SAP İNOVASYON FORUM
Eski Köye Yeni Adet
Barış Güneş – Kıvanç Oktaş
Agenda
 HANA ile BW ve BPC ‘de neler değişti?
 Müşteri Hikayeleri
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
12
SAP HANA : Bellek içi teknoloji
Dün
Bugün
Çok Çekirdekli Mimarı
MPP
CPU
CPU
Memory
+
Memory
Satır ve Sütun Bazlı Veritabanı
Motoru
+
+ ++
Veri saklama ünitesi
Delta kayıtlar için
insert only
Disk
Disk
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Bölümleme
Sıkıştırma
Loglama ve Backup–
Solid State / Flash / HDD
Internal
13
HANA, BPC ve BW ile Buluştu
BW/BPC on HANA
SAP
BusinessObjects
SAP BPC
SAP BW
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
14
BW ve BPC El Ele
•
Bütçe – Fiili Karşılaştırma Raporları
•
Anaveri Yönetimi
•
İşlem Verisi Yönetimi
•
SAP BI Entegrasyonu
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
15
Agenda
 HANA ile BW ve BPC ‘de neler değişti?
 Müşteri Hikayeleri
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
16
ETİ
Projeler: BW on HANA Migration, BPC on HANA ile Bütçe ve Planlama
Hedefler:
•
Hızlı Raporlama ve ETL
•
HANA’nın getirdiği hız sayesinde daha fazla veriyi bir arada kullanarak rapor yapabilme imkanı
•
Anlık Takip Raporları
•
Bütçe projesi ile yüklü excel dosyalarının ve ağır raporlama süreçlerinin gelişimi
•
Etkin yetkilendirme ile bütçe sürecinin sahipleri tarafından yürütülebilmesi
•
Gerçekleşecek değişikliklere hızlı uyum kabiliyeti.
İçerik:
•
Uçtan uca bütün bütçe süreçleri: Satış, Üretim, Satınalma, Gider Planı, Maliyet, İnsan Kaynakları, Finansman, Malitablolar, Karlılık
Süre: 6 ay
Sonuçlar:
•
Ürün ve Müşteri detayında karlılık analizi, detaylı gider analizleri, hızlı ve anlık bütçe fiili karşılaştırma raporları, ürün detayında maliyetanalizleri
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
17
HAYAT HOLDING
Projeler: BW on HANA Migration, BPC on HANA ile Bütçe ve Planlama
Hedefler:
•
Hızlı Raporlama ve ETL
•
HANA’nın getirdiği hız sayesinde daha fazla veriyi bir arada kullanarak rapor yapabilme imkanı
•
Anlık Takip Raporları
•
İki farklı yapı için (Hayat Kimya , Kastamonu Entegre) sektörlerine özgü bütçe yapabilme kabiliyeti
•
Bütçe projesi ile bütün departmanların sürece katılımının sağlanması
•
Fiili verilerin bütçe için baz teşkil edilecek şekilde kullanılabilmesi
•
Özellikle yeni ürün bütçesi ve maliyet konusunda verilerin doğruluğunun saplanması
•
Gerçekleşecek değişikliklere hızlı uyum kabiliyeti
•
Farklı versiyonlarda çalışma kabiliyeti.
İçerik:
•
Uçtan uca bütün bütçe süreçleri: Satış, Kapasite,Üretim, Satınalma, Gider Planı, Detaylı Nakliye Planı, Maliyet, İnsan Kaynakları, Finansman, Malitablolar,
Karlılık
Süre: 9 ay
Sonuçlar:
•
Detaylı SMM Raporları, Ürün ve Müşteri detayında karlılık analizi, Gelir Gider Tablosu, Bilanço, Nakit Akışı
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
18
SANTAFARMA
Projeler: Hana Migration, BW – BO Remodelling , BPC on HANA ile Bütçe ve Planlama
Hedefler:
•
Mevcut BI sistemi iyileştirilmesi
•
BW on HANA geçişi
•
Yönetim Raporlamalarında kullanılabilecek görsellikte tasarım
•
Bütçe için veri toplama sürecinde hız
•
Veri toplama süreci sonrası istenilen karlılık ve malitablo raporlarının hazırlanması sürecinin hızlanması
İçerik:
•
SAP Analytics , BW on HANA, Uçtan uca bütün bütçe süreçleri: Satış, Üretim, Satınalma, Maliyet, Gider Planı, İnsan Kaynakları, Malitablolar, Karlılık
Süre: 6 Ay
Sonuçlar:
•
,
ETL ve Rapor sürelerinde hızlanma Yönetim raporlarının ERP’den BW platformuna geçişi, Kurumsal Analitik Kimliği, Bütçe Fiili Karşılaştırma Raporları (BI,
BPC), Whatif senaryo analizleri, Solo ve Konsolide Malitablolar
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
19
UNO
Projeler: BW on HANA, BPC on HANA Güncellemeleri, SLT
Hedefler:
•
Real Time Raporlama
•
Yeni organizasyon yapısının bütçe süreçlerine yansıtılması
•
Değişen fiili süreçlere göre bütçe yapısının güncellenmesi
•
Fiili Malitablo Konsolidasyonu
•
Konsolide bütçe oluşturulması
İçerik:
•
Sahiplik Oranları, Eleminasyonlar, Stok Düzeltmeleri
•
Satış Planlama Güncellemeleri
•
İnsan Kaynakları ve Finansman Planlama Güncellemeleri
Süre: 4 ay
Sonuçlar:
•
Anlık BI Raporlama
•
Konsolide Bilanço, Nakit Akışı ve Gelir Tablosu analizleri, Güncellenmiş bütçe analizleri, SMM Eliminasyon analizleri
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Internal
20
Thank you
Contact information:
Barış GÜNEŞ
Yönetici Danışman
[email protected]
@mbarisgunes
Kıvanç OKTAŞ
Yönetici Danışman
[email protected]
@kyvology
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Download

SAP İNOVASYON FORUM Eski Köye Yeni Adet