Şişecam Kaynak Verimliliği
Türkiye
Ülke:
Proje numarası: 45646
Faaliyet sektörü: Üretim ve Hizmetler
Özel
Kamu/Özel:
Çevre kategorisi:
Hedef Yönetim Kurulu toplanma
28 Mayıs 2014
tarihi:
Konsept değerlendirmesinden geçti, Nihai
Durum:
değerlendirme beklemede
17 Nisan 2014
PSD açıklanma tarihi:
Proje Tanımı
EBRD, Türkiye'de enerji verimliliği yatırımlarını ve cam geri dönüşüm projesini finanse
etmek amacıyla, ülkenin lider cam üreticisi Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ne
(“Şişecam”) 30 milyon Euro tutarında uzun vadeli kredi vermeyi tasarlıyor.
Geçiş Etkisi
Proje, Türkiye'de özellikle cam geri dönüşümünü hızlandıracak gerekli çerçeveyi oluşturup,
enerji verimliliği ile daha iyi bir çevre performansı için standartları belirleyerek, Türkiye'de
güçlü bir geçiş etkisi yaratmak adına banka açısından iyi bir fırsat teşkil ediyor.
Müşteri
Türkiye'de kurulmuş olan ve 13 ülkede faaliyet gösteren Şişecam, dünya çapında en büyük
cam üreticilerinden biridir. Şirket, soda külü ve krom ürünleri gibi cam kimyasallarının
üretiminin yanı sıra, cam imalatının en önemli alanlarının (örn; düz cam, cam ev eşyası ve
cam ambalaj) tamamında faaliyet gösteriyor. Şişecam hisselerinin %72'si Türkiye İs Bankası
A.Ş.'nin (“İş Bankası”) kontrolündeyken, geriye kalan %28'lik kısmı İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası'nda işlem görüyor.
EBRD Finansmanı
30 milyon Euro tutarında uzun vadeli kredi
Proje Maliyeti
30 milyon € (enerji verimliliği için 21 milyon €, cam geri dönüşümü için 9 milyon €).
Çevresel Etkiler
Kategori B. Mevcut cam ambalaj tesislerindeki enerji verimliliği önlemlerine ilişkin çevresel
ve sosyal sorunlar, hâlihazırda Çevresel ve Sosyal Konulara Gerekli Özenin Gösterilmesine
Dair Değerlendirmenin (ESDD) bir parçası olarak kolaylıkla belirlenerek azaltılabilir. Banka
daha önce Şirket ile çalışmıştır ve Şirket Banka'nın Performans Gereksinimlerini
karşılayabilecek kurumsal yeterliliğe sahiptir. Mevcut ESDD hem banka tarafından finanse
edilen projeleri, hem de genel olarak kurumsal yönetimi inceleyecektir. ESDD temelinde bir
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ESAP) geliştirilecek ve Şirket bu planı uygulamayı kabul
edecektir.
PSD, ESDD esas alınarak güncellenecektir.
Teknik İşbirliği
İspanya Hükümeti, Türkiye'de cam geri dönüştürme pilot projesini finanse etmek için ICEX
fonları aracılığıyla 250.000 Euro tutarında bir hibe sağlamıştır. İspanya Hükümeti ayrıca,
TCSEP (Türkiye ve Kafkaslar Sürdürülebilir Enerji Programı) aracılığıyla enerji
denetimlerini desteklemiştir.
Şirket İrtibat Bilgileri
Sayın Başak Öge (Kurumsal Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü)
Tel: +90 (212) 350 50 50
E-posta: [email protected]
Website: http://www.sisecam.com
İş fırsatları
İş fırsatları veya satın alma konularında ilgili şirket ile iletişime geçiniz.
Genel talepler
EBRD projeleri ile ilgili satın alma harici talepleriniz için:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
E-posta: [email protected]
Kamuyu Bilgilendirme Politikası (PIP)
PIP, EBRD’nin kamuoyunda strateji, politika ve çalışmaları hakkında farkındalık oluşturmak
ve kamuoyunca daha iyi anlaşılmalarını sağlamak amacıyla bilgi paylaşımını nasıl yapacağını
ve paydaşlarına ne şekilde danışacağını düzenler.
PIP Metni
Proje Şikâyet Mekanizması (PCM)
EBRD, proje şikâyet mekanizmasını (PCM), banka tarafından finanse edilen ve zarara yol
açtığı veya açabileceği ileri sürülen projelerle ilgili olarak bir veya daha fazla birey veya
kurumdan gelen şikâyetlerin bağımsız olarak değerlendirilmesine olanak yaratmak amacıyla
kurmuştur. PCM’yi düzenleyen Usul Kurallarına
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf adresinden, Rusça sürümüne ise
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
PCM kapsamındaki şikâyetler, EBRD fonlarının son dağıtımından itibaren 12 ay içinde
bildirilmelidir. Bir şikayetin bildirilmesi gereken süre konusunda şüpheniz varsa, yardım için
PCM yetkilisine ([email protected] adresi üzerinden) veya ilgili EBRD Yerel Ofisine
başvurabilirsiniz.
Proje Özet Belgeleri, EBRD Yönetim Kurulu incelemesine sunulmadan önce
oluşturulmuştur. Proje ayrıntıları, Proje Özet Belgesinin açıklanmasının ardından
değiştirilebilir. Proje Özet Belgelerinin resmi EBRD politikasını temsil ettiği düşünülemez.
Son güncelleme tarihi 17 Nisan 2014
Download

Şişecam Kaynak Verimliliği [EBRD