ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER (FRAKTALLAR)
Örüntü:
Geometrik şekillerin belirli bir kurala göre
birbirini takip eden şekiller
oluşturmasına örüntü denir.
Örnekler:
Süsleme:
Örüntülerin bir araya gelmesiyle oluşan
göze hoş gelen şekiller
bütününe süsleme denir.
Örnek:
Örnek Soru
Yukarıdaki süslemede “?” ile belirtilen yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Örnek Soru
Çözüm:
Yukarıda ilk 3 adımı verilen örüntünün 4.
adımını bulalım.
Çözüm: Örüntünün 4. adımındaki şekil
aşağıdaki gibidir.
Süsleme tamamlandığında B şıkkındaki
süslemenin istenen parça olduğu görülür.
Yanıt B
www.ustunmatematik.com
Fraktal:
Örnek Soru:
Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş veya
büyütülmüş modelleriyle inşa edilen
örüntülere fraktal denir. Her fraktal bir
örüntüdür. Her örüntü fraktal
olmayabilir. Fraktallar, sonsuza kadar
uzanabilen inşa adımlarıyla büyürler.
Örnek:
Yukarıda ilk üç adımı verilen örüntünün her
adımı ilk adımda verilen üçgenin belli bir
oranda büyütülmüş modelleriyle genişleyen bir
fraktaldır.
Örnek Soru:
Örnek Soru:
Eşkenar üçgenin kenarlarının orta
noktaları alınarak oluşturulan yukarıdaki
fraktalda 4.adımda kaç tane turuncu renkli
üçgen vardır?
Yukarıda ilk üç adımı verilen fraktalın 4.
adımındaki şekil aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10
B) 11
C)12
D) 13
Çözüm:
Fraktal devam ettirildiğinde 4. adımda
aşağıdaki şekil oluşur.
Çözüm: Verilen fraktalda karenin dört köşesine
kareler küçültülerek ekleniyor.Buna göre 4.
adımda, 3. adımda verilen şekildeki
karelerin boş kalan köşelerine daha küçük olan
eş karelerden yerleştirilmelidir.
Yanıt A
4. adımdaki şekilde 13 tane turuncu renkli
üçgen vardır.
Yanıt D
www.ustunmatematik.com
Örnek Soru:
Buna göre, hangi öğrencilerin düşündüğü şekil
fraktala örnek olarak gösterilebilir?
A) Efe ve Ece B) Efe ve Ege C) Mert, Ece ve
Ege D) Efe, Mert ve Ege
Çözüm:
Efe ve Ege’nin düşündüğü şekiller fraktala
örnek gösterilebilir.
Yukarıdaki şekilde oluşturulan fraktal
modelinin 1. adımındaki boyalı bölgenin alanı 1
cm2′dir.
10. adımda oluşan en küçük alana sahip
karesel bölgenin bir kenarının uzunluğu
kaç santimetredir?
Yanıt B
(2009 SBS)
!!UYARI!!
Çözüm:
Yanıt C
Örnek Soru:
Örnek Soru:
Aşağıdakilerden hangisi fraktala örnek
gösterilebilir?
Öğretmenleri, Efe, Ece, Mert ve Ege’den
gerçek hayattan fraktallara örnek
göstermelerini istemiştir.
www.ustunmatematik.com
Çözüm:
Yukarıda verilen kaç numaralı resimler
fraktala örnek gösterilebilir?
A seçeneğindeki resim fraktal örneğidir.
A) 1 ve 2
B) 1 ve 4
C) 2 ve 4
D) 3 ve 4
Yanıt A
Çözüm:
Örnek Soru:
Yukarıdaki resimler fraktala örnek
gösterilebilir.O halde 1 ve 4 numaralı resimler
fraktal örneğidir.
Yanıt B
8.Sınıf Örüntü ve
Süslemeler Etkin Katılım
Yukarıdaki şekilde verilen portakal sayısı
belli bir kurala göre çoğalmaktadır.Buna göre,
6. hafta sonundaki portakal sayısı kaçtır?
A) 256 B) 128 C) 64 D) 32
1. Aşağıdaki karelerle yapılan fraktalın inşa
sürecini inceleyiniz. 4. adımda hangi şeklin
geldiğini bulunuz.
O halde 6. hafta sonunda portakal sayısı
64 olur.
Yanıt C
Örnek Soru:
2. Aşağıdaki fraktal oluşturulurken nasıl bir
süreç takip edilmiştir. Bir sonraki adımı siz
tamamlayınız.
www.ustunmatematik.com
Download

ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER (FRAKTALLAR)