T.C.
8. SINIF I. DÖNEM
D
ORTAK SINAVI
26 KASIM 2014
Saat: 10.10
D
MATEMATİK
1. Aşağıdakilerden hangisinde verilen şekiller,
4. (0, 5) 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine
doğruya göre birbirinin ötelemeli yansımasıdır?
A) D
eşittir?
1 625
C) 16 A)
B)
B) 1
16
D) 625
C) 5. 15 ile 75 arasında kaç tane tam kare sayı
D)
vardır?
T
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
T
6. 3 12 adet cevizi 9 kardeş aralarında eşit
olarak paylaşırsa her bir kardeşe kaç adet
ceviz düşer?
2.
0, 25 + 1, 96 işleminin sonucu kaçtır?
A) 2,21
C) 1,45
A) 3 14 B) 3 10 C) 3 9 D) 3 6
B) 1,90
D) 0,64
7. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyüktür?
1 sayısı aşağıdakilerden hangisine
3. 1024
A)
7 cm, 3 7 cm
B) 2 2 cm, 8 2 cm
eşittir?
C) 2 5 cm, 3 5 cm
5
A) (- 4) B) 5
-4
C) 2 -9 D) 4 -5
D) 3 3 cm, 4 3 cm
3
MATEMATİK
8. Bir sınıfta günlük bilgisayar kullanım sü-
10. 2 3 $ 3 2 ifadesi aşağıdakilerden hangisine
relerine göre öğrenci sayılarının dağılımı,
aşağıdaki histogramda verilmiştir.
eşittir?
A) 2 $ 6 2 B) 2 $ 5 6 C) 5 5 D) 6 6
Grafik: Bilgisayar Kullanım Süreleri
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
70-79
60-69
50-59
40-49
11.
30-39
0
D
y
Süre
(Dakika)
–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0
Histograma göre, öğrencilerin bilgisayar
kullanım süreleriyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle doğrudur?
B
A
A) 79 dakika kullanan 6 öğrenci vardır.
B) En az 60 dakika kullanan 15 öğrenci vardır.
C) En çok 49 dakika kullanan 18 öğrenci vardır.
D) 60 dakikadan az kullananlar, sınıfın yarısından fazladır.
C
D
7
6
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5 6 7
–1
–2
–3
–4
–5
–6
–7
x
Şekildeki ABCD paralelkenarı 4 birim sağa,
5 birim yukarı ötelenerek Al Bl Cl Dl paralelkenarı elde ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi Al Bl Cl Dl paralelkenarının köşelerinden
birinin koordinatları değildir?
A) (1, 0)
C) (2, - 2) B) (- 2, - 1)
D) (1, 3)
9. Bir karenin alanı, kenar uzunlukları 12 cm
ve 18 cm olan bir dikdörtgenin alanına eşittir. Bu karenin bir kenarının uzunluğu kaç
santimetredir?
A) 6 6 B) 4 6 C) 3 3 D) 6 3
12. Uzunluğu 80 cm olan bir tel, 5 cm
uzunluğunda eş parçalara ayrıldığında kaç
parça elde edilir?
A) 4
4
B) 8
C) 16
D) 20
MATEMATİK
13. Uranüs gezegeninin güneşe uzaklığı yaklaşık
D
16.
2 871 000 000 km’dir. Bu uzaklığın bilimsel
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A
K
A) 2871.10 6 km B) 287, 1.10 7 km
C) 2, 871.10 8 km D) 2, 871.10 9 km
D
M
Şekildeki ABCD ve KLMD karelerinin alanları sırasıyla 169 cm 2 ve 25 cm 2 dir. Buna
göre, AK kaç santimetredir?
A) 5
B) 8
C) 9
D) 12
14. 1 + 20 sayısı ile aşağıdakilerden hangisi
toplanırsa sonuç bir tam sayı olur?
A) 2 5 B)
5 C) - 2 5 D) - 5
17. 46 $ 46 $ 46 işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
3
3
A) 4 B) 43 C) a 2 k D) 23
3
6
6
3
15.
?
1. adım
2. adım
Yukarıda bir fraktalın ilk iki adımı verilmiştir.
Bu fraktalın 3. adımında kaç çember bulunur?
A) 42
B) 63
C) 85
18.
D) 106
7
9 k 10
11
Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen
k sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
5
73 B)
79 C)
87 D)
101
MATEMATİK
19. Bir karınca 180 metrelik bir yolun
125 metrelik kısmını yürümüştür. Geriye kaç metrelik yol kalmıştır?
A)
55 B) 5 5 C) 2 5 D)
5
20. - 4 -3 sayısının 2 -4 sayısına bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) - 1 B) - 1 C) 1 D) 1
4
4
2
2
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
6
D
26 KASIM 2014 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF I. DÖNEM
MATEMATİK DERSİ ORTAK SINAVI
“D” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
MATEMATİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
B
D
B
C
B
D
B
A
A
C
A
D
C
C
B
C
C
D
A
Download