BÖLME ALIŞTIRMALARI
Bölünen
ÖRNEK
ÖRNEK
:
38 7
35 5
Bölünen : 40
Bölen : 8
Bölüm : 5
:
Bölen
Bölüm
8
5
40
40
3
Kalan
Bölünen :…….
Bölen :…….
Bölüm :…….
Kalan :…….
29 4
-
00
47
-
5
Bölünen :…….
Bölen :……
Bölüm:………
Kalan: ……
27
-
Kalan
3
:
0
Bölünen :…….
Bölen :……..
Bölüm :……..
Kalan :……
45
9
32
4
40
5
24
3
20
4
35
7
40
8
48
4
77 7
84
4
69
3
64 4
99
9
33
3
65
5
28
5
18
6
34
2
96
8
39
3
1
…Egitimhane.com…
1. Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyenleri bulunuz.
.27..
3
9
40 …
5
27 3
40 …
5
…. 9
5
54
33
…. 8
4
36 ….
4
32 …
4
…. 6
6
2
… 3
7
4
21 …
3
70 …
5
60 6
_6
10
00
30 3
_3
10
00
40
4
60
6
…
11
…...
…. 9
4
…….
28
9
4
…...
2. Alıştırmaları örneklere uygun olarak yapınız.
60
2
80 4
80
80
8
40
60
4
2
3
2
…Egitimhane.com…
BÖLME İŞLEMİ VE SAĞLAMASI
Aşağıdaki bölme işlemlerini ve işlemin sağlamasının nasıl yapıldığını inceleyiniz.
Örnek1:
45 5
Sağlaması: 5
Örnek 2: 2 7
4 Sağlaması: 4
_ 45 9
x 9
_24 6
x 6
00
45
03
24
( bölünen)
İŞLEM
SAĞLAMASI
68 4
( bölünen)
İŞLEM
SAĞLAMASI
77 7
İŞLEM
SAĞLAMASI
47 3
64
4
94
6
34 4
56
3
61
4
44 2
95 7
47
6
98 8
37 8
79 6
62 6
24
+ 3
27
…Egitimhane.com…
3
BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ
1)Bir bölme işleminde bölünen 48, bölen 4 ise
7) Eren ve 5 arkadaşı 72 bilyeyi eşit olarak
bölüm kaçtır?
paylaşıyor.Bir kişi kaç bilye almaktadır?
2)Bir bölme işleminde bölüm 14,bölen 6 olduğuna
göre bölünen sayı kaç olur?
8) Ali çiftlikteki ineklerin ayaklarını sayınca 48
3) Bir bakkal 98 kg şekeri ikişer
kilogramlık
poşetlere dolduruyor. Kaç torba şeker olur?
9) 38 kalemi 3 kardeş paylaşıyor . Geriye kaç
kalem kalır?
4) Kahvaltıda her gün 4 yumurta yiyoruz. 56
yumurtayı kaç günde yeriz?
10) Ayşe her gün 12 sayfa okuyarak kitabını 7
günde bitirdi. Aynı kitabı 4 günde bitirseydi,
günde kaç sayfa okuması gerekirdi?
5)Bir bakkal 65 kg çayı üçer kilogramlık
poşetlere dolduruyor. Kaç kilogram çay artar?
11) Bir çiçekçi 12’şerli 6 demet çiçek hazırladı.
6)Annemin verdiği 45 kayısıyı 3 kardeş
paylaştık. Her kardeşe kaç kayısı düşer?
12)Günde 4 ekmek tüketen bir aile 48 ekmeği
kaç günde tüketir?
sayısını buldu.Çiftlikte kaç tane inek vardır?
Aynı çiçekleri 4’erli olarak demet yapsaydı, kaç
tane demet oluşurdu?
…Egitimhane.com…
4
BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ
4 saatte 48 km yol giden bir bisikletli 1 saatte kaç km
yol gider?
Bir bölme işleminde bölünen 75, bölen 6 ise bölüm ile
kalanın farkı kaçtır?
Bir kümesteki tavukların ayak sayısı 66’dır. Bu kümeste
kaç tavuk vardır?
Fatma 168 sayfalık bir kitabın her gün 8 sayfasını okuyor.
Fatma kitabı kaç günde bitirir?
96 çiçeği 8’erli şekilde buket yaparsak, kaç buket oluşur?
Her gün 6 sayfa kitap okuyan Simla, 186 sayfayı kaç
günde okur?
Sınıf kitaplığında bulunan 246 hikaye kitabını her hafta 6
kitap okuyan Derya, kaç haftada okur?
4 düzine kalemi 4 arkadaş eşit olarak paylaşırsa her
birine kaç kalem düşer?
Sınıfımızın dolabında 5 raf bulunmaktadır. 75 tane kitabı
bu raflara eşit olarak dizersek her rafa kaç kitap
dizeriz?
5
…Egitimhane.com…
BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ
Beyza 81 TL’ye fiyatları aynı olan 3 kazak aldı. Beyza’nın
aldığı bir kazağın fiyatı kaç liradır?
Begüm bir haftada 77 sayfa kitap okuduğuna göre bir
günde ortalama kaç sayfa kitap okumuş olur?
Ayşe aldığı 96 tane pastayı 6 tabağa eşit olarak
paylaştırıyor. Her tabağa kaç pasta koymuştur?
Bir bakkal 77 kg şekerin 8 kg’ını sattı. Kalan şekeri 3’er
kilogramlık poşetlere doldurdu. Bakkal kaç tane poşet
kullandı?
Bir bölme işleminde bölünen 84, bölüm 4 ise bölen sayı
kaçtır?
Ali 42 kg, Metin 36 kg balık tuttu. Bu balıkları 6 kasaya
eşit koydular. Her kasada kaç kg balık oldu?
Bir bölme işleminde bölen 6, bölüm 24 ve kalan 5 ise
bölünen kaçtır?
Babam 96 kg toz şekeri 4’er kg poşetlere koymak istiyor.
Bunun için kaç tane poşet gereklidir?
Bir bölme işleminde bölen 6, bölünen 83 ise bölüm ile
kalanın toplamı kaçtır?
…Egitimhane.com…
6
Download

BÖLME İŞLEMİ - sinlenbec.com