B
B
B
Öğrencinin Adı Soyadı :
Sınıfı :
Okul nu:
Değerlendirme:
………………………….……………………………
6 / ……
………….
…………………..…
GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MATEMATİK DERSİ 6. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI CEVAP ANAHTARIDIR.
1-10. SORULAR ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI DOĞRU OLAN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ
1.
Birbirine oranı
6.
Tavuk ve horozlardan oluşan bir kümeste tavukların
G sayısı, horozların sayısının 5 katından 2 eksiktir.
Ü Tavuk sayısını gösteren denklem aşağıdakilerden
L hangisidir?
5
olan iki doğal sayının toplamı
7
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
E
N
A) 18
B) 20
C) 24
2.
6n – 8 örüntüsünde 8. sayı kaçtır?
A) 50
B) 40
C) 32
D) 30
D) 8
3.
Nuran
Öğretmenin
sorusunun cevabı
kaçtır?
–7 ’den büyük,
14’ten küçük kaç tane
tam sayı vardır?
A) 20
B) 14
C) 13
D) 7
4. a
= b orantısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
15
20
A)
B)
C)
D)
a=3 için b=4’tür.
a=0 için b=0’dır.
a=6 için b=8’dir.
a=5 için b=4’tür.
M
U
H
A
R
R
E
M
P
A
K
O
Ğ
L
U
O
R
T
A
O
K
U
L
U
A) 5x – 2
B) 2x – 5
C) 2x + 5
D) 5x + 2
7.
3, 8, 13, … örüntüsünün genel terimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 5n + 2
A)
B)
C)
D)
Serpil
-2
-2
-1
4
Semra
6
- 10
-6
-2
C) 5n – 2
D) 5n
8.
Toplamları 76 eden iki sayıdan biri diğerinin 3 katından
16 fazla ise, bu sayıların farkı kaçtır?
A) 15
B) 30
C) 46
D) 61
9. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
I.
II.
III.
IV.
A)
5.
Serpil, Ayşe ve Semra aynı apartmanda oturmaktadırlar.
Serpil, Ayşe’nin 4 kat altında; Semra, Serpil’in 8 kat üstünde
oturuyor.
Ayşe 2. katta oturduğuna göre, Serpil ve Semra hangi katta
oturmaktadırlar?
B) 5n – 3
3
4 üslü sayısında kuvvet ve tabanın toplamı 7’dir.
100 000 sayısı 10’un 5. kuvvetine eşittir.
4
4
4
4
3 < 4 < 5 < 6 ’tür.
2
4 = 8’dir.
1
B) 2
C) 3
D) 4
10.
%30 indirimle 21 TL’ye satılan bir gömleğin, indirimsiz
fiyatı kaç TL’dir?
A)
25
B) 28
C) 30
D) 31
B
B
B
16-18. SORULARIN DOĞRU OLANLARINA (D)
YANLIŞ OLANLARINA (Y) YAZINIZ.
11–15. SORULAR KLASİK SORULARDIR. İŞLEMLERİNİ YAPINIZ
11.
Aylin, CDlerinin üç fazlasının dörtte birini kardeşine veriyor.
Kardeşine 8 CD verdiğine göre, Aylin’in başlangıçta kaç CDsi
olduğunu denklem kurarak bulunuz.
x ----> Aslı’nın kalemi
x – 2 =11
3
x = 33 + 2
x = 35
12.
I–6I , –5 , –3 , +7 , I+4I sayılarını sayı doğrusunda gösteriniz.
Küçükten büyüğe sıralayınız.
-4
-2
0
13.
2
10 + 18 . 2 : 4 – 8 + 5
5
8 9
16.
(…Y…) Tüm tam sayılar negatiftir.
(…D…) En küçük pozitif tam sayı 1’dir.
(…Y…) Tam sayılar kümesi N ile gösterilir.
(…D…) Sıfır sayısı tüm negatif tam sayılardan büyüktür.
(…D…) Bir negatif tam sayı daima bir pozitif tam sayıdan
küçüktür.
17.
8
G
Ü
L
E
N
M
U
H
A
R
R
E
M
işlemini yapınız.
12 + 25 . (1 – 9 : 9) – 6
12 + 25 . 0 – 6
12 – 6 = 6
14.
İki kareden birinin kenar uzunluğu 12 cm, diğeri ise 20 cm’dir.
Bu iki karenin:
a) Kenar uzunluklarının oranı kaçtır?
12
3
=
20
5
b) Çevrelerinin oranı kaçtır?
48 = 3
80
5
P
A
K
O
Ğ
L
U
O
R
T
A
O
K
U
L
U
15.
Aşağıda üç farklı mağazada satılan disk-çalar fiyatları ve
indirim oranları verilmiştir. Hangi mağazada satılan disk-çalar
daha ucuzdur?
1. mağaza
2. mağaza
3. mağaza
200 TL
300 TL
270 TL
%25 indirim
%30 indirim
%40 indirim
200 . 25 / 100 = 50
200 – 50 = 150
300 . 30 / 100 = 90
300 – 90 = 210
(…Y…) 10 sayısı sekiz basamaklıdır.
(…D…) 12 = 4b – 8 eşitliğinde b yerine 5 gelmelidir.
18.
(…Y..) Ahmet ile Ali’ye 24 oyuncak sırasıyla 3 ve 5 ile
orantılı olacak biçimde paylaştırılırsa, Ahmet’e 15
oyuncak düşer.
(…D..) Bir planda gerçekte 20 m olan iki nokta arası
uzaklık, 5 cm olarak gösterilmiştir. Bu ölçek 1/400 olarak
gösterilir.
19-20. SORULARDA BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ
19.
a)
3 = % …30…
10
b) 40 turistin 12’si Alman olduğuna göre, Alman
turistlerin sayısı tüm turistlerin %....30....’ı olur.
20.
Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen sayıları bulunuz.
a) 0 +
= 24
A. ÖZFUTTU
Ş. HAVUROĞLU
İ. MANGIT
ise
=?3
= 3 .142
c) 27 + (
+ 8) = (27 + 11) + 8
ise
= ? 11
270 . 40 / 100 = 108
270 – 108 = 126
Ş. PEKKURNAZ M. TATLIPINAR
S. UFUK
= ? 24
b) 142 .
Puanlama: Her soru 5 puan, süre 40 dakikadır.
Başarılar.
GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK ZÜMRESİ
E. YEMENİCİOĞLU
ise
R. TARHAN
S. KÖSE
Z. TEKİN
N. SALTÜRK
M. ARSLAN
N. TİKER
24.03.2014
A.G. ÇELİK
Bahri YILDIZBAŞ
Okul Müdürü
Download

B B B