SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ
VE
HEMŞİRELİK BAKIMI
Hazırlayan
FADİME GÖK
SİNİR SİSTEMİ
 Vücudun en karmaşık sistemidir,
 Vücut ağırlığına göre oranı % 2 dir,
 Bir sinir yüzlerce ya da binlerce aksondan oluşan
bir demettir.
 Sinir sistemini oluşturan
hücrelere nöron adı verilir.
NÖRONLARIN FONKSİYONLARI
 Uyarıyı alıp, yeniden uyaran gönderirler,
 Uyarıları bir nörondan başka bir nörona geçirirler,
NÖRONLARIN FONKSİYONLARI
 Uyaranların geçişini baskılayabilirler,
 Uyaranları kas liflerine ve salgı bezlerine
geçirirler.
BEYİN
Dört ana bölüme ayrılır
1. Serebrum
2. Diensefalon
3. Serebellum
4. Beyin sapı
BEYNİN LOBLARI
BEYNİN LOBLARI
BEYNİN LOBLARI
BEYNİN LOBLARI
MENİNKSLER
MENİNKSLER ARASINDAKİ BOŞLUKLAR
 EPİDURAL ARALIK
Duramater ile kemik doku
arasındaki mesafe
 SUBDURAL ARALIK
Dura mater ile arachnoid
membran arasındaki
mesafe
 SUBARACHNOİD ARALIK
Arachnoid ve pia mater
arasındaki mesafe
VENTRİKÜLER SİSTEM
 Beyin içindeki oluşumlar
arasında mevcut olan
boşluklara ventrikül
denir.
 Ventriküller birbirleriyle
ve
spinal cord’la bağlantılıdır.
 4 ventrikül vardır.
Lateral ventrikül
(2 adet )
3. ventrikül
4. ventrikül
BEYİN-OMURİLİK SIVISI (BOS)
 Ventriküller içinde
kapiller yumaklar halinde
bulunan choroid plexus
denen yapılar tarafından
üretilir.
 Subaraknoid aralıkta
araknoid villi denen
damar yumakları
tarafından emilir.
 Erişkinde dolanan BOS
miktarı 130-135, günlük
üretilen miktar 500 cc
civarındadır.
VENTRİKÜL BOŞLUKLARI
VENTRİKÜL DOLAŞIMI
BOS’UN FONKSİYONLARI
 Travmalar karşısında M.S.S.’ ni yaralanmalardan
korur.
 Besleyicidir.
 Nöral metabolizma atıklarının atılmasında
görevlidir.
 Kafa içi basınç dengelenmesinde rol oynar.
OMURİLİK ( MEDULLA SPİNALİS)
 Omurilik, omurgayı oluşturan
omurlar içerisinde bulunan
kanal boyunca uzanan sinir
dokusudur.
 Vücut ile beyin arasında
iletişimi sağlar.
 Organlardan beyne,
beyinden organlara giden
sinirler, omurilikte çapraz
yaparak giderler.
OMURİLİK ( MEDULLA SPİNALİS)
 Omurilikte yer alan bağlantı
sinirleri, kol ve bacakların
duyu ve motor sinirleri
arasında refleks yayı
oluştururlar; hem somatik
(duyulara ve kaslara ait)
hem de visseral (organlara
ait) spinal refleks
hareketlerini
gerçekleştirirler.
 Refleks merkezi omuriliktir
SİNİR SİSTEMİNİN GÖREVLERİ
 DUYULARI ALGILAMA
• İçten gelen uyarıları algılar,
• Dıştan gelen uyarıları algılar.
 BİRLEŞTİRME, BÜTÜNLEME; algılanan
duyuların işlenmesi sürecidir.
• Bilgiyi çözümler(analiz eder),
• Bazı bilgileri depolar,
• Uygun yanıt/tepki için karar verir
• Varsayımda bulunabilir.
 HAREKETİ SAĞLAMA; kasların kasılıpgevşemesi ve salgı bezlerinin salgı
yapması gibi.
• Algılanan duyuya göre bilgi
yorumlanarak emir verilir.
OMURGA
OMURUN FONKSİYONLARI
OMURUN FONKSİYONLARI
OTONOM SİNİR SİSTEMİ FONKSİYONLARI
YAPILAR
SEMPATİK FONKSİYON
PARASEMPATİK FONKSİYON
Göz
Pupillayı genişletir
Pupillayı daraltır
Göz yaşı bezi
Önemli etkisi yok
Salgıyı uyarır
Tükrük bezi
Önemli etkisi yok
Salgıyı uyarır
Ter bezi
Salgıyı uyarır
Önemli etkisi yok
Kalp hızı ve kontraksiyon
hızı
Artırır
Azaltır
Kalp damarları
Genişletir
Önemli etkisi yok
Periferik damarları
Daraltır
Genişletir
Bronşlar
Genişletir
Daraltır
Gastrointestinal sistem
Hareket ve salgıyı baskılar
Hareket ve salgıyı uyarır
Gastrointestinal sfinkter
Kasar
Gevşetir
Karaciğer
Glikojenden glikoz yapar ve
safra salgısını azaltır
Glikozu glikojene dönüştürür ve
safra salgısını artırır
Adrenal medulla
Adrenalin salınımını uyarır
Önemli etkisi yok
Seks organları
Ejakülasyon
Ereksiyon
TEŞEKKÜR EDERİM
Download

Slayt 1