2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8.SINIFLAR 1.DÖNEM TEOG 4. DENEME SINAVI
ADI SOYADI:
SINIF:
NO:
Konu Dağılımı: Fraktal, Histogram, Üslü ifadeler, Bilimsel gösterim, Dönüşüm geometrisi, Kareköklü sayılar
1) a=2 . 2 . 2 . 2 . ... . 2 ve b= 4 . 4 . 4 . 4 . ... . 4
40 tane
15 tane
5)
a
ifadesinin değeri
b
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)
olduğuna göre ,
A)210
B) 215
C)220
4 2  3 8  72
işleminin sonucunu Ali 1 ,
32
Ayşe 2, Hasan 3 ve Murat 4 bulmuştur hangi
öğrencinin verdiği cevap doğrudur?
B) Hasan
C)Ayşe
36. 81
işleminin sonucu kaçtır?
14
18
B)
5
9
C)
9
5
D)
18
14
D)225
2)
A) Murat
36  81
D) Ali
Antalya'da bulunan Miniatürk'ü
her yıl yaklaşık 14 milyon kişi
ziyaret etmektedir. Ziyaret eden
turistler 7 Ülkeye eşit
paylaştırılırsa her ülkeye kaç turist düşer ifadesinin
bilimsel gösterim olarak yazılışı hangisidir?
6) Işığın boşluktaki hızı yaklaşık 300 000 km olduğu
tahmin edilmektedir. Buna göre , Işık boşlukta 200 sn'de
kaç km yol alır. İfadesine ait bilimsel gösterim hangisidir?
A)0,6 . 107
B) 60 . 107
C) 6 . 107
D)6 . 108
3)
A) 1,4 . 107
B) 7 . 107
C) 2 . 106
D) 2 . 107
4) Kare şeklinde olan mutfağımızın tabanı için elimizde
102 tane fayans vardır. Yakup usta aşağıdakilerden
hangisini yaparsa elindeki fayans sayısı tam kare bir
sayı ya eşit olur?
A) 6 fayans eklerse
C) 19 fayans eklerse
B) 6 fayans çıkartırsa
D) 19 fayans çıkartırsa
7) (-2)
a
,
3
b
,
(-1)
c
,(
1 d
)
4
Yukarıda verilen üslü ifadeler büyükten küçüğe sıralı
olduklarına göre; a , b , c , d ifadeleri aşağıdakilerden
hangi değerleri almalıdır?
A)
B)
C)
D)
a
b
c
d
4
2
3
2
2
2
2
4
2
4
2
3
3
3
4
2
8)
* 48 * 8. 18
* 3.  3  27 
12) Yusuf'a doğum günü kutlaması yapacak olan Akgül
ailesi en hafif olan süsü en üste ve ağırlıkların artışına
göre aşağı doğru sıralayacaklardır. O halde aşağıda
verilen süslerden hangisi daha ağırdır?
54. 90
15
*
* 12. 18
Yusuf Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesini silerse
kalanların tamamı rasyonel sayı olur?
A) 1
9) 3
A)
B) 2
-3
C)3
D) 4
Oyuncak ayı 2 6 gr Oyuncak bebek 4 2 gr
Oyuncak araba 3 5 gr Oyuncak robot 4 3 gr
A) Oyuncak ayı
C) Oyuncak araba
B) Oyuncak bebek
D) Oyuncak robot
+ 3-2 + 3-1 + 30 işleminin sonucu kaçtır?
27
40
B)
40
27
C)
4
27
25
27
D)
13)
Her adımında bir öncekinin yarıçapını çap kabul edilen
yarım daireler oluşmaktadır.
Buna göre ikinci ve üçüncü soruları aşağıdaki şekle göre
cevaplayınız.
10) Kenar uzunlukları 75 km ve 12 km olan
dikdörtgen şeklindeki milli parkın alanı kaç
kilometrekaredir?
A) 12
B) 18
C) 30
D) 60
1.adım
2.adım
r=32
Dördüncü adımda oluşan en küçük yarım dairelerin
çevreleri toplamı nedir. (π=3)
A)32
11) Aşağıdakilerden hangisinde , x eksenine göre
yansıma vardır?
A)
B)24
C)12
D)6
B)
R
R
M
M
C)
14) Aşağıda eşit aralıklara bölünmüş sayı doğrusu
üzerinde K, L, M, N noktaları işaretlenmiştir. Bu
noktalardan hangisi
D)
L
K
B
3
B
24 ile eşleşen noktaya en yakındır?
4
M
5
N
6
Y
A) K
B) L
C) M
D) N
18)
15) 2
A) 7
x-3
= 128
ise x kaçtır?
B) 9
C) 10
D) 11
16) Cumhuriyet Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerinin
matematik dersinden aldığı puanlar aşağıda
verilmiştir.
41,41,43,43,44,44,47,47,51,55
58,61,61,63,63,63,63,65,65,65,
66,67,67,68,68,70,71,73,73,73,
75,75,75,78,80,80,84,84,85,85,
86,86,86,86,87,90,90,94,94,94
Yukarıdaki verilere göre 8 gruplu bir histogram
oluşturulacaksa grup genişliği kaç olur?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
19) 41 sayısının yaklaşık değerini
hesaplayan Fatma ilk olarak hangi adımda hata
yapmıştır?
36  41  49 II- 6  41  7
5
III- 41-36=5
IV- 6 
V- 6,6
8
I-
A) IV Adımda
C) V. Adımda
B) III. Adımda
D) I. Adımda
17) Aşağıdakilerden hangisi fraktal değildir?
A)
B)
20) Aşağıdakilerden hangisi köşe koordinatları A( 2,3)
B( -4, 1) C(0,2) D(5,2) olan dörtgenin koordinat
sisteminde saat yönünün tersine 1800 döndürerek elde
edilen yeni dörtgene ait koordinatlardan birisi değildir?
A) A'(-2,-3)
C)
B) B'(4,-1)
C) C'(0,-2)
D)
TEST BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
www.MatematikBilgini.Com
D) D(-2,-5)
Download

2) 4 2 3 8 72 32 + - MatematikBilgini.com