Kazanım: Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk
kalmayacak şekilde yerleştirilen birim küp sayısının o
cismin hacmine eşit olduğunu anlar. Verilen bir hacme
sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birim küplerle
oluşturur. Problem çözer ve kurar.
1. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç
br3’tür?
A) 36
B) 18
C) 12
5. Bir kenar uzunluğu 30cm olan küp şeklindeki kutunun
içerinde hacmi 60cm3 olan dikdörtgenler prizması
şeklindeki kutulardan kaç tane yerleştirilebilir?
A) 900
C) 24
D) 28
3.
Dikdörtgenler prizması şeklindeki çikolata
kutusunun taban kenarları 20 ve 24cm ve
yüksekliği 10cm ise içerisine 4cm3’lük hiç boş yer
kalmayacak şekilde kaç çikolata yerleştirilebilir?
B) 1200
C) 2400
B) 4
C) 5
D) 6
7.
Kare prizma şeklindeki bir Lego kutusunun
taban kenarı 24cm yüksekliği 20cm’dir.
Kutu içerisi bir kenarı 4cm olan küplerden
kaç tanesi ile tamamen doldurulur?
A) 900
A) 4800
D) 300
D) 11
2. Kenar uzunlukları 2,3, ve 4 cm olan dikdörtgenler
prizmasının içine hacmi 1cm3 olan küplerden boş yer
kalmayacak şekilde kaç tane yerleştirilebilir?
B) 20
C) 450
6. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi
600cm3’tür. Prizmanın taban alanı 200cm2 ise yüksekliği
kaç cm’dir?
A) 3
A) 18
B) 600
B) 120
C) 150
D) 180
8. Aşağıda verilen yapının hacmi kaç br3’ tür?
D) 3600
4. Kenarları 2,5 ve 6m olan dikdörtgenler prizması
şeklindeki havuz kaç m3 su alır?
A) 16
A) 15
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
B) 30
C) 45
D) 60
B) 14
C) 12
D) 10
9. Bir kenar uzunluğu 20cm olan küp şeklindeki kabın
içerisindeki su, iki kenar uzunluğu 40 cm ve 10 cm olan
dikdörtgenler prizmasının içerisini tamamen
dolduruyorsa prizmanın yüksekliği kaç cm’dir?
A) 40
B) 30
C) 20
12. Aşağıda verilen geometrik cismin hacmi kaç br3’tür?
D) 10
10. Aşağıda verilen geometrik cismin hacmi kaç cm3’tür?
A) 6
A) 24
B) 36
C) 48
D) 60
11. Aşağıda verilen küpün hacmine eşit olan
dikdörtgenler prizması aşağıdakilerden hangisi olamaz?
B) 8
C) 10
D) 12
13. Aşağıda verilen prizmalardan hangisinin hacmi
diğerlerinden farklıdır?
A)
B)
C)
D)
14. Aşağıda verilen kenar uzunluklarından hangisi verilen
hacme eşittir?
A)
B)
C)
D)
A) 4,10,4
B) 8,8,10
C) 64,10,2
D) 4,16,5
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Download

Kazanım: Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak