Kazanım: Tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemi ile
ilgili karışık sorular çözer.
6.
D+E-C+A işleminin sonucu kaçtır?
1. (+5)+(-3)+(-18) işleminin sonucu kaçtır?
A) -16
B) +16
C) 26
D) -26
2. (-13)-(-8)+(+9) işleminin sonucu kaçtır?
A) -14
B) -4
3.
A) -6
C) 4
C) -10
D) 14
A) -1
A) -121
C) -10
D) -15
B) -21
C) 21
D) 1
B) 121
C) -1
D) 1
D) 24
4. -34+17-(-43)+(-16) işleminin sonucu kaçtır?
B) -44
C) 15
8. (-48)+(-12)-(-60)+(-1) işleminin sonucu kaçtır?
9.
A) 44
B) 13
7. F-B+A-C-E işleminin sonucu kaçtır?
(+3)-(-8)-12-(-7) işleminin sonucu
kaçtır?
B) 6
A)- 13
D) 10
5,6 ve 7. soruları aşağıda verilen tabloya göre çözünüz?
Yakup öğretmenin tahtaya yazmış
olduğu (-8)-12-(-7)-(+19) işlemini
hangi öğrenci doğru çözmüştür?
A) Fatma +32
C) Yusuf -12
B) Alper -32
D) Zeynep +6
10. (+99)+(-98)-(-2002)+(-2001) işleminin sonucu kaçtır?
A) 2
B) -2
C) -4200
D) 4200
11. En küçük ve en büyük iki basamaklı negatif tam
sayının toplamının en büyük negatif tam sayıdan farkı
kaçtır?
A) -110
B) 110
C) 108
D) -108
5. A-B+C+D işleminin sonucu kaçtır?
A) 17
B) -17
C) 13
D) -13
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
12. 9-8-7-6-5-4-3-2-1 işleminin sonucu kaçtır?
A) 0
B) -27
C) 27
D) -45
17. Aşağıda verilen tabloda alttaki kare üstteki iki
karenin toplamına eşittir. O halde x-y+z işleminin sonucu
kaçtır?
13,14 ve 15. soruları aşağıda verilen tabloya göre
çözünüz.
A) 0
B) -52
C) 38
D) -38
18. Aşağıda verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
13.
-
+
A) 6
işleminin sonucu kaçtır?
B) 4
C) -4
D) -6
A) a-b=6
14.
+
-
A) -11
-
B) c-b=9
C) b-d=4
D)d+a=-12
işleminin sonucu kaçtır?
B) -2
C) 11
D) 2
19. -66-70-1+137 işleminin sonucu kaçtır?
15.
A) 14
-
+
b) 5
+
A) -1
B) 274
C) -274
D) 0
20.
121+(-121)+(-88)-(-88) işleminin sonucu
kaçtır?
A) 0
B) -1
işleminin sonucu kaçtır?
c) -5
d) -14
16. Aşağıda verilen şemaya göre A+B-C işleminin sonucu
kaç olabilir?
C) -2
D) -3
21. -5 le +6 arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?
A) -5
A)- 4
B) 30
C) -30
B) 5
C) -6
D) 6
D) 4
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Download

(-3)+(-18) işleminin sonucu