Kazanım: Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri ve
doğrusal denklem sistemlerini çözer.
5.
2 x  1 x  5 13x  8
işleminin çözüm kümesi


3
5
15
kaçtır?
A) -8
x3 x
1.
  21 ise x kaçtır?
2
4
A) 30
B) 31
C) 26
D) Ø
C) 0
D) 1
C) -46
4x  1 x 3
  ise x kaçtır?
3
2 2
A) Ø
3x  2 2 x  1
2.

 4 ise x kaçtır?
4
3
B) 50
C) R
D) 7
6.
A) -50
B) 15
B) R
D) 46
7. x  y  2 ve x  y  10 ise ( x, y ) ikilisi kaçtır?
A) (4,-2)
3.
B) (-6,4)
C) (4,-6)
D) (4,-4)
x x x
   3 ise x kaçtır?
2 5 4
B) 
A) -20
20
3
C) 
60
3
D) -60
8. 2 x  y  5 ve x  2 y  19 ise ( x, y ) ikilisi kaçtır?
x  2 x 1 1
4.

 ifadesinin çözümünde ilik hata
4
3
6
A) (-3,11)
B) (11,-3)
C) (3,11)
D) (-3,-11)
hangi adımda yapılmıştır?
I-
x  2 x 1 1


4
3
6
( 3)
( 4)
( 2)
III-  x  2  2
A) IV
II-
3x  6  4 x  4 2


12
12
12
IV- x  0
B) III
C) II
D) I
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
9. 4a  3b  30 ve 2a  b  10 ise (a, b) ikilisi kaçtır?
A) (-6,-2)
B) (-2,-6)
C) (6,-2)
D) (-2,6)
13.
1 1 1
1 1 1
  ve   ise a  b aşağıdakilerden
a b 3
a b 6
hangisi olabilir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
14.
4 poğaça ve 3 simidin fiyatı 11 TL ve 3
poğaça ve 7 simidin fiyatı 13 TL’dir.
Buna göre simit ve poğaçanın fiyatları
10.
Bir çiftlikteki tavuk ve keçilerin toplamı
34 ve toplam ayak sayısı 96 olduğuna
göre tavuk ve keçi sayısı kaçtır?
A) (14,20)
B) (16,18)
C) (17,17)
D)(21,13)
kaç TL’dir?
A) (2,1)
B) (3,1)
C) (1,3)
D) (2,4)
15. ax  by  3 ve ay  bx  9 ise doğrusal denklem
11. Babam ve benim yaşlarımızın toplamı 48 yaşlarımızın
farkı ise 32 dir. Benim ve babamın yaşı kaçtır?
A) (36,12)
B) (39,9)
C) (34,14)
sistemi ( x, y)  (1,2) için a  b kaçtır?
A) 9
B) 3
C) 0
D) 6
D)(40,8)
16. ax  by  6 ve ax  by  10 ise doğrusal denklem
sistemi bütün ( x, y ) sıralı ikilileri için doğru ise a.b
kaçtır?
12.
2 defter ve 3 kitabın fiyatı 36 TL ve 3
defter ve 2 kitabın fiyatı ise 29 TL ‘dir. Buna
göre bir defter ve bir kitabın fiyatı kaç
A) -16
B) 16
C) 8
D) -8
TL’dir?
A) 16
B) 15
C) 14
D) 13
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Download

x 0 = x - MatematikBilgini.com