1.
2.
3.
6 3 (83  63  43 ) işleminin sonucu kaçtır?
5
Cevap:
3
7.
n bir pozitif tamsayı olmak üzere, 33
sayısının n ile bölümünden kalan 5 ise n nin
alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
Cevap: 49
0 ,2
işleminin sonucu kaçtır?
0 ,1
0,3 
0 ,5
Cevap: 0,35
8.
AB ve BA iki basamaklı sayılarının 17 ile
bölümünden kalanların toplamı 17 dir. Buna
göre |A – B| kaçtır?
Cevap : 1
3 
3 
5

 1   1   1   işleminin
5 
8  13 

2
kaçtır? Cevap:
15
9.
|a|=2, |b|=5, |c|=6 olmak üzere,
c<a<b
a.b.c > 0
0 ,75 
sonucu
olduğuna göre a + b + c toplamı kaçtır?
Cevap: –3
4.
a,b,c ve d birbirinden farklı gerçel sayılardır.
b+c=d
a.b.c = 0
olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
Cevap : a=0
10. A = {1, 2, 3} ve B = {2, 3, 4, 5} olmak üzere,
her aϵA için
a + f(a) ≤ 6
eşitsizliğini sağlayan f:A  B şeklinde
tanımlı kaç tane fonksiyon vardır?
Cevap : 24
5.
6.
a b a
,
,
sayıları küçükten büyüğe sıralı
5 a 3
olarak verilmiş ardışık tamsayılardır. Buna
göre a + b toplamı kaçtır?
Cevap: 75
p ve q asal sayılarının farkı 4 ise bu asal
sayılara “kuzen asal çifti” denir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi kuzen asal çiftinin
toplamı olamaz?
Cevap : 66
11. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu tanımlı
olduğu her n sayısı için
f(n + 2) = f(n) + 4
f(n + 3) = f(n) + 6
eşitliklerini sağlamaktadır.
f(4) = 5 olduğuna göre f(11) kaçtır?
Cevap : 19
16. Bir otomobil fuarında A, B ve C marka yerli
otomobiller ile X, Y ve Z marka yabancı
otomobiller tek bir sırada yan yana
sıralanacaktır.
 Yerli ve yabancı otomobiller kendi
arasında art arda sıralanacaktır.
 A otomobili, tüm otomobiller
arasında en başta veya en sonda
olacaktır.
 X otomobili, yabancı otomobiller
arasında en başta veya en sonda
olacaktır.
12. Her n pozitif tamsayısı için n sayısı
n = n.(n + 2).(n + 4).(n + 6)
olduğuna göre,
12 – 10
8
işleminin sonucu kaçtır?
Cevap:
8
5
13. X ve y pozitif tamsayıları için
x y
9
 
8 12 y  x
Buna göre otomobiller kaç farklı şekilde
sıralanabilirler?
Cevap : 16
olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
Cevap : 30
14.
1  a  a  a1  a1   9 olduğuna
2

2
3

göre, a
17. a pozitif tamsayı olmak üzere,
EKOK(5, a) = EBOB(20, a)
olduğuna göre, a nın alabileceği değerlerin
toplamı kaçtır?
kaçtır?
Cevap : 35
1
Cevap :
2
A
15. Ahmet ve Beyza aynı zamanda bir şirkette
işe başlaması ile ilgili aşağıdakiler
bilinmektedir.
 Ahmet’in başlangıç maaşı 2500 TL
dir.
 Ahmet’in maaşı her 4 ayda bir 50 TL
artmaktadır.
 Beyza’nın maaşı 6 ayda bir 100 TL
artmaktadır.
Ahmet ile Beyza’nın 6 yıl sonraki maaşları
birbirine eşit olacağına göre, Beyza’nın
başlangıç maaşı kaç liradır?
Cevap: 2200
18.
B
Yukarıda verilen küp şeklindeki zar bir
zemine atılıyor. Zarın bir yüzeyinin üzerine
düştüğü biliniyor. Buna göre zarın A veya B
köşelerinden yalnız birinin zemine temas
etme olasılığı kaçtır?
2
Cevap
3
19. x ve y pozitif tamsayılardır.
0 < x < 100
0 < y < 100
olduğuna göre, kaç farklı (x, y) sıralı ikilisi için
x + y toplamı üç basamaklı bir sayıdır?
Cevap : 4950
23. x  1 olmak üzere,
20. a gerçel sayısı için
1 4
24.     
6 3
kaçtır?
a a 1
2
olduğuna göre, a 4  2 ifadesinin a türünden
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : –3a
21. Bir fırında 40 simit ve 50 poğaçanın toplam
tutarı 100 TL dir. Bu fırından 30 simit ve 50
poğaça alan bir simitçi 100 TL verdiğinde
para üstü olarak A TL alıyor.
Buna göre, 1 simit ve 1 poğaçanın fiyatının A
türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
100  A
Cevap :
50
x  1
x  1  2x  2 denklemini sağlayan
x değeri kaçtır?
Cevap:
3
x
Cevap :
x 1
olduğuna göre, 8x ifadesi
3
4
25. Ayşe, Bora ve Can’ın toplam 72 bilyesi
vardır.
 Ayşe bilyelerinin yarısını Bora’ya
 Bora bilyelerinin üçte birini Can’a
 Can bilyelerinin dörtte birini Ayşe’ye
aynı anda verdiğinde üçünün de
başlangıçtaki bilye sayısı değişmediğine
göre, Ayşe’nin bilye sayısı kaçtır?
Cevap : 16
22. Bir koşuda yarışacak adayların her birine bir
numara verilmiştir.
 Koşuda yarışacak erkek atletlere 1
den başlanarak tek sayılar numara
olarak verilmiştir.
 Koşuda yarışacak bayan atletlere 2
den başlanarak çift sayılar numara
olarak verilmiştir.
 Koşuda erkek atletlere verilen en son
numara 83 dür.
 Koşuda yarışan erkek atlet sayısı
bayan atlet sayısının 3 katıdır.
Buna göre koşuda yarışan bayan atletlere
verilen en son numara kaçtır?
Cevap : 28
26. İki hatalı ölçü aracından birincisi bir ölçüyü
gerçeğinden %3 fazla, ikincisi bir ölçüyü
gerçeğinden %5 eksik olarak ölçüyor.
72 birim uzunluğundaki bir tahta iki parçaya
ayrıldıktan sonra uzun parça birinci ölçüm
aracı ile kısa parça ise ikinci ölçüm aracı ile
ölçüldüğünde toplam uzunluk 72 birim
olduğuna göre, kısa parça kaç birimdir?
Cevap : 27
27. %36 sı su olan 23 kg yaş üzüm bir süre
bekletildikten sonra % 8 inin su olduğu
belirleniyor. Buna göre son durumda elde
edilen üzüm kaç kg dir?
Cevap: 16
28. Bir havayolu şirketi tek yön uçak bileti için
150 TL, gidiş dönüş uçak bileti için ise 200 TL
tarife uygulamaktadır.
Aşağıdaki tabloda bu havayolu şirketinden
tek yön ve gidiş dönüş bilet alan alinin hangi
bilet türünden kaç tane aldığı verilmiştir.
Ali
Buket
Tek yön uçak
x+4
bileti
Gidiş-dönüş uçak
x
bileti
Toplam
17
16
Biletler için Ali ve Buket eşit miktarda para
ödediğine göre, x kaçtır?
Cevap: 8
29. Bir yörede yetiştirilen tahıl miktarının
dağılımı
aşağıdaki
daire
grafiğinde
verilmiştir.
Çavdar
60◦
Yulaf
75◦
Buğday
135◦
Arpa
90◦
Bu yörede yetiştirilen arpa miktarı yulaf
miktarından 25 ton fazla ise kaç ton buğday
yetiştirilmektedir?
Cevap : 225
30. İki araç A noktasından B noktasına doğru
aynı anda hareket ediyor. Hızlı olan araç
yolun yarısını aldığında yavaş olan 40 km yol
alıyor. Yavaş olan araç yolun yarısını
aldığında hızlı olan 90 km yol alıyor.
Buna göre, A ve B noktalarının arası kaç km
dir?
Cevap : 120
31. X, Y ve Z birer küme olmak üzere,
“ X  Y ve X  Z ise Y  Z ”
önermesi
veriliyor.
Buna
göre,
aşağıdakilerden hangisi bu önermenin yanlış
olduğuna örnek olarak gösterilebilir.
Cevap X ={1} , Y={1, 2} ve Z={1,3}
32. Dört elemanlı bir kümenin tüm üç elemanlı
alt kümeleri yazılıyor. Bu üç elemanlı alt
kümelerin her birindeki sayıların aritmetik
ortalamaları hesaplandığında 8, 9, 10 ve 11
sayıları
elde
ediliyor.
Buna
göre
aşağıdakilerden hangisi bu kümenin
elemanlarından biri olamaz?
Cevap : 17
Download

ygs 2014 matematik soruları ve cevapları