Kazanım: Pisagor bağıntısını açıklar.
1.
Okul kütüphane arası mesafe 120m,
kütüphane ev arası mesafe 160m’dir.
Okul ve evimizin bulunduğu cadde
kütüphane binasının orada dik olarak kesişiyorsa. Ev okul
arası en kısa mesafe kaç metredir?
A) 280
B) 20
C) 200
5. Ağacın dalında bulunan kartal çimlerin üzerinde
yayılan tavşanı görünce harekete geçmiştir. Kartalın
tavşanı yakalaması için kullanabileceği en kısa mesafe
kaç metredir?
D) 320
2. Muğla’da bulunan bir dağcı yürüyerek Denizli’ye
uğrayarak Isparta’ya gidecektir. Buna göre toplam
gideceği mesafe kaç km’dir?
A) 625
B) 300
C) 310
D) 250
6. Babası Yusuf için bahçelerindeki ağaca salıncak
kurmuştur. Salıncakta sallanan Yusuf’un şekilde
görüldüğü gibi yerden kaç metre yükselmiştir?
A) 289
B) 230
C) 249
D) 329

3. Aşağıda verilen ABC dik üçgeninde AB  ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
7. Aşağıda verilen üçgenlerde EB uzunluğu kaç cm’dir?
A)6
B) 8
C) 5
D) 5 2

4.Aşağıda verilen KLM dik üçgeninde LM  ?
A) 13
A) 8 3
B) 8
C) 8 2
D) 16 3
B) 14
C) 15
D) 16
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.

8. Aşağıda verilen ABD dik üçgeninde AC uzunluğu kaç
cm’dir?
12. Kulede kilitli kalan Rapunzel’i kurtarmaya çalışan
beyaz atlı prensin karşısında kulenin dibinde kazılı 6
metre derinliğinde 5m uzunluğunda çukur ve 18m
yüksekliğinde kule vardır. Beyaz atlı prensin Rapunzel’e
uzatması gereken merdiven en az kaç metre olmalıdır?
A) 17
B) 10
C) 13
D) 14
13. Aşağıdaki şekilde verilen ağaç orman işçileri
tarafından kesilmiştir. Verilen kesimlerden hangisi bu
ağaca ait değildir?
A) 7 3
B) 8 2
C) 7
D) 7 2
9. Aşağıda verilen dörtgende KL uzunluğu kaç cm’dir?
A) 4 3
B)
4 3
3
C)
8 3
3
A)
B)
C)
D)
D) 410.
Aşağıda verilen küpte cisim köşegeni uzunluğunu
hesaplayınız?
Not: Cisim köşegeni aynı yüzeyde olmayan iki köşenin
birleşmesi ile oluşan doğru parçasıdır.
14. Aşağıdaki şekilde verilen dik üçgende MN uzunluğu
kaç cm’dir?
A) 8
A) 6 2
B) 6 3
C) 10
D) 8
11. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizmasında cisim
köşegeni uzunluğu kaç cm’dir?
B) 9
C) 10
D) 11
15. Yerden 60 metre yükseklikteki bir hapishanedeki
mahkûm denize olan uzaklığı kuş uçuşu 80’dir. Yürüyerek
kaçsa bile 60m yüksekten inme şansı yoktur. Tünel
kazmaya karar veren mahkûmun kazacağı tünel en az
kaç metre olur?
A) 100
B) 120
C) 130 D) 140
16. Aşağıda verilen geometrik şekle göre PV uzunluğu
kaç cm’dir? [VŞ]//[RS]
A) 5 2
B) 5 3
C) 6
D) 10
A) 2 3
B) 6
C) 3 2
D) 3
Download

Kazanım: Pisagor bağıntısını açıklar. ? = AB ? = LM