MATEMATİK 2 ALIŞTIRMA SORULARI 3
fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulunuz.
1.
fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulunuz.
2.
fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulunuz.
3.
fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulunuz.
4.
fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulunuz.
5.
6.
fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulunuz.
7.
fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulunuz.
fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulunuz.
8.
fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulunuz.
9.
fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulunuz.
10.
11. Hangi k değerleri için (0,0) noktası
fonksiyonunun yerel
minimum noktası olur.
12. Üstü açık dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutu
toplam alana sahiptir.
Bu kutunun hacmini maksimum yapan boyutları bulunuz.
13. Çarpımları 64 olan üç pozitif sayının toplamlarının minimum olması için bu sayılar ne
olmalıdır?
elipsoidinin içerisine yerleştirilebilecek en büyük hacimli
14.
dikdörtgenler prizmasının boyutlarını belirleyiniz.
15. Yarıçapı a>0 ve merkezi orijinde olan bir kürenin içine yerleştirilebilecek en geniş
dikdörtgenler prizmasının boyutları nedir?
fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulunuz.
16.
fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulunuz.
17.
18.
fonksiyonunun
küre yüzeyi üzerindeki ekstremum
değerlerini bulunuz.
19.
’ nin
ve
yan şartlarına göre ekstremum noktalarını araştırınız.
20.
bağıntısını sağlayan pozitif
sayılarının çarpımı en az kaç olur?
Yard. Doç. Dr. Banu Pazar Varol
Download

MATEMATİK 2 ALIŞTIRMA SORULARI 3 1. fonksiyonunun