70
SEMBOLLER
TOLERANSL
ŞEKİL TOLERANSLARI
ÇİZİM ŞEKLİ
TOLERANS SINIRI
AÇIKLAMA
DOĞRUSALLIK
Silindirin ekseni, çapı 0,08
mm olan bir silindirin
içinde olmalıdır.
DÜZLEMSELLİ
K
Yüzey aralarındaki
mesafe t=0,05 mm olan iki
parelel düzlem arasında
olmalıdır.
DAİRESELLİK
Her kesitin çevre çizgisi
t=0,05 mm genişliğinde bir
daire halkası içerisinde
olmalıdır.
SİLİNDİRİKLİ
K
Silindir dış yüzeyi,
aralarında t=0,05 mm'lik
yarıçap farkı olan eş
eksenli iki silindir
içerisinde olmalıdır.
ÇİZGİSEL
ŞEKİL
Toleranslı profil, t=0,05 mm
çaplı dairelere temas eden iki
çizgi arasında olmalıdır.
Dairelerin ortak noktaları
geometrik olarak ideal olan
profil çizgisinde bulunur.
YÜZEY
ŞEKLİ
PARALELLİK
Toleranslı alan, t=0,05 mm
çaplı kürelere temas eden iki
yüzey arasında
bulunmalıdır. Kürelerin
merkez noktaları geometrik
olarak ideal olan bir alanda
olmalıdır.
YÖN TOLERANSLARI
Tolerans verilen yüzey temel
yüzeye parelel olan ve
aralarında t=0,05 mm
mesafe bulunan iki düzlem
arasında olmalıdır.
DİKLİK
Tolerans verilen eksen ''A''
temel yüzeyine dik ve
aralarında t=0,05 mm
mesafe bulunan iki düzlem
arasında olmalıdır.
71
SEMBOLLER
ÇİZİM ŞEKLİ
TOLERANS SINIRI
EĞİKLİK
KONUM
KONUM TOLERANSLARI
Her deliğin ekseni t=0,05
mm çapında ve geometrik
ideal ölçülerle belirlenmiş
konumdaki bir silindirn
içinde olmalıdır.
ORTAK
MERKEZLİLİK
,
EŞ
EKSENLİLİK
Milin tolerans verilen
kısmının asıl eleman
ekseni ile aynı hizada ve
t=0,05 mm çapında olan
bir daire içinde olmalıdır.
SİMETRİKLİK
Kanalın orta düzlemi
birbirlerine, t=0,05 mm
mesafede ve temel eleman
orta düzlemine simetrik
olaniki parelel düzlem
arasında olmalıdır.
RADYAL
SALGI
EKSENEL
SALGI
TOPLAM
RADYAL
SALGI
TOPLAM
EKSENEL
SALGI
72
AÇIKLAMA
Tolerans verilen yüzey ''A''
referans yüzeyi ile arasında
alfa açısı bulunan ve
aralarında t=0,05 mm
mesafe olan iki düzlem
arasında olmalıdır.
SALGI TOLERANSLARI
A-B temel ekseni etrafında
dönmede her bir dikey ölçü
düzlemindeki salgı sapması
t=0,05 mm' yi aşmamalıdır.
Referans eksen D ekseni
etrafında dönmede her bir
ölçü silindirinde salgı :
t=0,05 mm' yi aşmamalıdır.
A-B temel ekseni etrafında
çeşitli dönmelerde ve parça
ile ölçme cihazı arasındaki
eksenel kaçıklık tolerans
verilen elemanın tüm yüzey
noktalarının salgı sapması
t=0,1 mm'yi aşmamalıdır.
Referans eksen D etrafında
çeşitli dönmelerde ve parça
ile ölçme cihazı arasındaki
radyal kaçıklık tolerans
verilen elemanın tüm yüzey
noktalarının salgı sapması
t=0,02 mm'yi aşmamalıdır.
ISO ALIŞTIRMA DERECELERİ VE KARŞILIKLARI
Alıştırma Derecesi
Adı
Normal delik
İşaretler
Delik
Normal mil
Geçmeler
Mil
İşaretler
Delik
Mil
Hareketsiz geçmeler
Hassas alıştırma
H6
p5
n5
k6
j6
Sıkı geçme
Çakma geçme
Tutuk geçme
Kakma geçme
P6
N6
K6
J6
h5
Hareketli geçmeler
Kaygın geçme
H6
h5
Hareketsiz geçmeler
İnce alıştırma
H7
s6/r6 (*)
n6
m6
k6
j6
h6
g6
f7
e8
d9
Preste geçme
Sıkı geçme
Çakma geçme
tutuk geçme
Kakma geçme
S7
N7
M7
K7
J7
Hareketli geçmeler
Kaygın geçme
Yarım döner geçme
Döner geçme
Serbest döner geçme
Serbest geçme
H7
G7
F7
E8
D9
h6
Hareketli geçmeler
Orta alıştırma
H8
h9
f8
d10
Kaygın geçme
Döner geçme
Serbest geçme
H8
F8
D10
h8
h9
Hareketli geçmeler
Kaba alıştırma
H11
h11
d11
c11
a11
Kakma geçme
Kakma geçme
Kakma geçme
Kakma geçme
1
2
3
4
(*) s6 160 mm'ye kadar. r6 160 mm'den yukarı çaplar için kullanılır.
73
H11
D11
C11
A11
h11
Download

indir - Kocaelimakine.com