2011 Genel Seçimi, 2014 Yerel Seçimi ve 2014 Cumhurbaşkanlığı
Seçimi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Bu çalışmada özet olarak 2011 genel seçimi, 2014 yerel seçimi ve 2014 cumhurbaşkanlığı
seçimi partilerin ve adayların aldığı oy sayısına göre aşağıda karşılaştırılmıştır. İlk olarak
2011 Genel Seçimi ve 2014 Yerel Seçimi Sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. 2011 Genel Seçimi ve 2014 Yerel Seçimi Sonuçları
Partiler
AKP
CHP
MHP
BDP / Bağımsızlar
Diğer Partiler
Toplam
Toplam Seçmen
Kullanılan Oy
Geçerli Oy
Geçersiz Oy
Katılım Oranı
2011 Genel Seçimi
Oy sayısı
21.399.082
11.155.972
5.585.513
2.819.917
1.981.279
42.941.763
50.237.343*
43.785.665
42.813.896
971.769
Oy oranı
%49,83
%25,98
%13,01
%6,57
%4,61
%100
%1.41
%87,16*
2014 Yerel Seçimi
Meclis Üyeliği
Oy sayısı
19.469.840
11.493.758
7.907.067
2.027.782
3.886.778
44.866.446
52.608.398*
46.924.877
44.866.446
2.058.431
Oy oranı
%43,39
%25,61
%17,62
%4,51
%8,66
%100
%4,39
%89,19*
Not: 2011 Genel Seçimi Sonuçlarına 127.867 Gümrük Kapıları Oyları yansıtılmıştır.; *: Yurtiçi
Tablo 1’de AKP’nin 21.399.082 oy aldığı, AKP ve BDP dışındaki CHP, MHP ve Diğer
partilerin aldığı oy toplamlarının ise 18.722.764 (11.155.972 + 5.585.513 + 1.981.279) olduğu
görülmektedir. Diğer taraftan 2014 yerel seçimi meclis üyeliği sonuçlarına göre AKP’nin
oylarının 19.469.840’a düştüğü, AKP ve BDP dışındaki CHP, MHP ile Diğer partilerin aldığı
oy toplamlarının 23.287.603’e (11.493.758 + 7.907.067 + 3.886.778) çıktığı, BDP ve
Bağımsızların oylarının ise 2.027.782’ye düştüğü görülmektedir. Sonuç olarak bu iki seçim
arasında seçmen sayısı 2.371.055 kişi (50.237.343 - 52.608.398) artmasına rağmen AKP’nin
oylarının 1.934.242 kişi (21.399.082 - 19.469.840) BDP’nin oylarının da yaklaşık 792.135
kişi (2.819.917 - 2.027.782) azaldığı görülmektedir.
2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları
Adaylar
Anadolu Haber Ajansı
Yurtiçi
R.T. Erdoğan
E.M. İhsanoğlu
S. Demirtaş
Toplam
20.669.955
15.432.166
3.914.427
40.016.548
Toplam Seçmen
Kullanılan Oy
Geçerli Oy
Geçersiz Oy
Katılım Oranı YD
Katılım Oranı Yİ
Açılan Sandık
55.764.412
41.281.860
40.544.006
737.854
Kaynak: AA, CHA
%51,65
%38,56
%9,78
%100
Yurtdışı
329.832
153.979
43.647
527.458
%62,53
%29,19
%8,27
%100
Toplam
20.999.787
15.586.145
3.958.074
40.544.006
%51,80
%38,44
%9,76
%100
%1,79
%74,03
%75,65
%99,83
*: Yurtiçi Seçmen Sayısı : 52.894.120
YD: Yurtdışı dahil
Yİ: Yurtiçi
Tablo 2’de AKP adayı R.T. Erdoğan’nın kesin olmayan yurtiçi seçim sonuçlarına göre
20.669.955 oy aldığı, BDP adayı S. Demirtaş’ın 3.914.427 oy aldığı, CHP, MHP ile Diğer
partilerin ortak aday gösterdiği E.M. İhsanoğlu’nun ise 15.432.166 oy aldığı görülmektedir.
Tablo 1 ve 2’de verilen değerlere topluca bakıldığında yurtiçi seçmen sayısının 285.722 kişi
(52.894.120 - 52.608.398) artmasına karşın AKP adayı R.T. Erdoğan’nın 2011 seçimine göre
partisinin aldığı oydan 729.127 kişi (21.399.082 - 20.669.955) daha az oy aldığı, diğer
taraftan da 2014 yerel seçimine göre partisinin aldığı oydan 1.200.115 kişi (19.469.840 20.669.955) daha fazla oy aldığı görülmektedir. BDP adayı S. Demirtaş’ın ise 2014 yerel
seçimine göre 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin aldığı oyu 1.886.645 kişi
[2.027.782 (%4.51) - 3.914.427 (%9.78)] artırdığı görülmektedir.
E.M. İhsanoğlu’nun ise 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde 15.432.166 oy aldığı, AKP ve BDP
dışındaki partilerin 2014 yerel seçiminde aldığı toplam 23.287.603 oyun çok gerisine düşmüş,
özellikle E.M. İhsanoğlu’na destek veren CHP ve MHP’nin 2014 yerel seçiminde aldığı
oydan, 3.968.659 kişi (19.400.825 - 15.432.166) daha az oy almıştır.
Sonuçta, 2014 yerel seçiminde 46.924.877 seçmenin oy kullandığı, buna karşın 2014
cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen sayısının 285.722 kişi artmasına rağmen kullanılan oy
sayısının 41.281.860’a gerilediği görülmektedir. Bu durum, iki seçim arasında katılımın
yaklaşık olarak %14 civarında (%89,19 - %75,65) azalmasından kaynaklanmıştır.
Sonuçta, 2014 yerel seçiminde AKP dışındaki partilerin aldığı toplam 25.315.385 ile yeni
eklenen 285.722 seçmenin oyunun (25.315.385 + 285.722 = 25.601.107) 1.200.115’inin R.T.
Erdoğan’a, 1.886.645’inin de BDP adayı S. Demirtaş’a ve 15.432.166’sının ise CHP, MHP
ile Diğer partilerin ortak aday gösterdiği E.M. İhsanoğlu’na gittiği, geriye kalan 7.082.181
seçmenin (25.601.107 - 1.200.115 - 1.886.645 - 15.432.166) oy kullanmak için sandığa
gitmediği anlaşılmaktadır. Bu 7.082.181 seçmenin daha önce 2014 yerel seçiminde AKP
dışındaki muhalefet partilerine oy verdiği görülmektedir.
Diğer taraftan seçimler öncesinde sandık seçmen listelerinden düştüğü anlaşılan yaklaşık 3,5
milyon seçmende bu kapsamda ele alındığında milli iradenin sandığa yansımadığı açıkça
görülecektir. Aslında, R.T. Erdoğan oyların %37,66’sını almıştır (20.999.787 R.T.
Erdoğan’ın aldığı yurt içi ve dışı toplam oy sayısı / 55.764.412 YSK’nın açıkladığı yurt içi ve
dışı toplam oy sayısı). Bu sonuca ilave olarak daha önce listelerden düşürüldüğü tespit edilen
3.342.042 seçmen, toplam seçmen sayısına eklendiğinde 59.106.454 (55.764.412 + 3.342.042
= 59.106.454) kişiyle R.T. Erdoğan’ın aldığı 20.999.787 oyla oranladığında, gerçekte R.T.
Erdoğan oyların %35,53’ünü almıştır (20.999.787 / 59.106.454).
Download

null