Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı
Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi
17 Nisan 2014
SANDIK SONUÇLARI (yüzde)
Seçim Tipi
30
BÜYÜKŞEHİR
MECLİSİ
+
51
İGM
30
BÜYÜKŞEHİR
BAŞKANLIĞI
51
İGM
30
BÜYÜKŞEHRİN
İLÇE
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
51
İLİN
İLÇE
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
Ak Parti
45,5
43,4
45,5
45,5
43,0
43,9
CHP
27,8
25,6
31,0
16,8
28,4
16,4
15,3
17,6
13,7
20,7
16,6
23,7
6,1
6,6
5,4
8,3
6,0
7,9
5,4
6,9
4,4
8,8
6,0
8,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
MHP
BDP
DİĞER
Toplam
Yüzde (%)
Partiler
Birim
30
BÜYÜKŞEHİR
BB
+
51
İGM
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
Sayfa
2
SANDIK SONUÇLARI
12 yıl 6 sandık
60
% 60
50
50
47
46
42
39
40
35
32
30
26
24
21 23
Ak Parti
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
13
13
CHP
MHP
Sayfa
3
5
5
6
7
DTP/BDP
6
2009
2014
2009
2007
6
2004
11
2004
8
2002
2014 YEREL
2011 MV
2009 YEREL
2007 MV
2004 YEREL
2002 MV
2014 YEREL
2011 MV
2009 YEREL
2007 MV
2004 YEREL
% 00
2002 MV
10
16
15
2007
16
14
2002
18
2011
20
20
28
Diğer P
5
5
SANDIK SONUÇLARI
12 yıllık siyasi seyir
(Sandık sonuçları + KONDA verileri)
60
% 60
50
40
30
20
10
%0
0
Ak Parti
CHP
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
MHP
Sayfa
BDP (DTP)
4
Diğer partiler
SANDIK SONUÇLARI
12 yıllık siyasi seyir
(Sandık sonuçları + KONDA verileri)
60
% 60
50
40
30
20
10
%0
0
Ak Parti
CHP
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
MHP
Sayfa
BDP (DTP)
5
Diğer partiler
SANDIK SONUÇLARI
Seçimlere Katılım Oranları
2002 Milletvekili Seç.
31,5 milyon (% 76,4)
2004 İl Genel Meclisi Seç.
32,3 milyon (% 74,1)
2007 Milletvekili Seç.
34,7 milyon
2009 İl Genel Meclisi Seç.
(% 87,0)
45,1 milyon
Geçerli oy
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
Geçersiz oy
Sayfa
6,8 milyon
(% 83,2)
42,9 milyon
2014 İGM + BŞB Seç.
10,3 milyon
(% 81,6)
39,9 milyon
2011 Milletvekili Seç.
8,7 milyon
6
(% 89,4)
Kullanılmayan
7,2 milyon
6,4 milyon
5,8 milyon
SANDIK ANALİZİ
N Ü F U S B Ü Y Ü K L Ü K L E R İ N E G Ö R E DA Ğ I L I M L A R
11.989.000
seçmen
51 il
Seçmen sayısı
500.000 altı
+
14.260.000
seçmen
20 il
Seçmen sayısı
500.000 - 1 milyon
%
23
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
+
12.845.000
seçmen
8 il
Seçmen sayısı
1 milyon - 3 milyon
%
27
%
24
Sayfa
8
+
13.605.000
seçmen
2 il
Seçmen sayısı
3 milyon üstü
%
26
=
52.699.000
seçmen
N Ü F U S B Ü Y Ü K L Ü K L E R İ N E G Ö R E DA Ğ I L I M L A R
Ak Parti oylarının dağılımı
11.989.000
seçmen
+
14.260.000
seçmen
+
12.845.000
seçmen
+
13.605.000
seçmen
100
% 100
80
60
40
45,5
44,0
39,8
44,2
20
% 00
51 il
Seçmen sayısı
500.000 altı
20 il
Seçmen sayısı
500.000 - 1 milyon
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
8 il
Seçmen sayısı
1 milyon - 3 milyon
Sayfa
9
2 il
Seçmen sayısı
3 milyon üstü
=
52.699.000
seçmen
N Ü F U S B Ü Y Ü K L Ü K L E R İ N E G Ö R E DA Ğ I L I M L A R
CHP oylarının dağılımı
100
% 100
11.989.000
seçmen
+
14.260.000
seçmen
+
12.845.000
seçmen
+
13.605.000
seçmen
80
60
40
35,3
29,4
20
20,1
16,8
% 00
51 il
Seçmen sayısı
500.000 altı
20 il
Seçmen sayısı
500.000 - 1 milyon
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
8 il
Seçmen sayısı
1 milyon - 3 milyon
Sayfa 10
2 il
Seçmen sayısı
3 milyon üstü
=
52.699.000
seçmen
N Ü F U S B Ü Y Ü K L Ü K L E R İ N E G Ö R E DA Ğ I L I M L A R
MHP oylarının dağılımı
100
% 100
11.989.000
seçmen
+
14.260.000
seçmen
+
12.845.000
seçmen
+
13.605.000
seçmen
80
60
40
20
20,7
20,0
20,2
10,1
% 00
51 il
Seçmen sayısı
500.000 altı
20 il
Seçmen sayısı
500.000 - 1 milyon
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
8 il
Seçmen sayısı
1 milyon - 3 milyon
Sayfa 11
2 il
Seçmen sayısı
3 milyon üstü
=
52.699.000
seçmen
N Ü F U S B Ü Y Ü K L Ü K L E R İ N E G Ö R E DA Ğ I L I M L A R
BDP/HDP oylarının dağılımı
11.989.000
seçmen
+
14.260.000
seçmen
+
12.845.000
seçmen
+
13.605.000
seçmen
100
% 100
80
60
40
20
% 00
9,7
8,3
51 il
Seçmen sayısı
500.000 altı
20 il
Seçmen sayısı
500.000 - 1 milyon
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
4,3
4,0
8 il
Seçmen sayısı
1 milyon - 3 milyon
2 il
Seçmen sayısı
3 milyon üstü
Sayfa 12
=
52.699.000
seçmen
N Ü F U S B Ü Y Ü K L Ü K L E R İ N E G Ö R E DA Ğ I L I M L A R
Tüm partilerin oylarının dağılımı
% 100
11.989.000
seçmen
+
14.260.000
seçmen
8,8
6,2
8,3
9,7
% 80
+
12.845.000
seçmen
6,3
4,3
+
13.605.000
seçmen
6,4
4,0
10,1
20,2
20,0
20,7
Diğer
35,3
% 60
20,1
16,8
29,4
BDP/HDP
MHP
CHP
Ak Parti
% 40
% 20
52.699.000
seçmen
=
45,5
44,0
39,8
20 il
Seçmen sayısı
500.000 - 1 milyon
8 il
Seçmen sayısı
1 milyon - 3 milyon
44,2
%0
51 il
Seçmen sayısı
500.000 altı
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
Sayfa 13
2 il
Seçmen sayısı
3 milyon üstü
OY L A R I N B Ö L G E L E R E DA Ğ I L I M I
19,0
İstanbul
4,7
Batı Marmara
13,8
Ege
Doğu Marmara
9,8
Batı Anadolu
9,8
12,6
Akdeniz
Geçerli Oy Payı
5,0
Orta Anadolu
6,2
Batı Karadeniz
3,6
Doğu Karadeniz
Kuzeydoğu Anadolu
Ortadoğu Anadolu
2,5
4,3
8,6
Güneydoğu Anadolu
0
%0
%55
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
% 10
10
% 15
15
Sayfa 14
%20
20
%2525
%30
30
OY L A R I N B Ö L G E L E R E DA Ğ I L I M I
Ak Parti oylarının bölgelere dağılımı
19,0
İstanbul
4,7
Batı Marmara
3,9
13,8
11,7
Ege
Doğu Marmara
9,8
Batı Anadolu
9,8
Geçerli Oy Payı
6,0
6,2
Batı Karadeniz
3,6
Doğu Karadeniz
2,5
7,2
4,3
2,4
4,3
4,6
8,6
Güneydoğu Anadolu
0
%0
10,9
Ak Parti
5,0
Orta Anadolu
Ortadoğu Anadolu
10,8
12,6
10,3
Akdeniz
Kuzeydoğu Anadolu
19,6
%55
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
8,3
% 10
10
% 15
15
Sayfa 15
%20
20
%2525
%30
30
OY L A R I N B Ö L G E L E R E DA Ğ I L I M I
CHP oylarının bölgelere dağılımı
19,0
İstanbul
4,7
Batı Marmara
7,1
13,8
Ege
Doğu Marmara
9,8
Batı Anadolu
9,8
9,7
12,6
2,3
Güneydoğu Anadolu
%0
0
CHP
6,2
5,0
3,6
2,7
Doğu Karadeniz
Ortadoğu Anadolu
Geçerli Oy Payı
13,0
5,0
Batı Karadeniz
Kuzeydoğu Anadolu
19,1
9,8
Akdeniz
Orta Anadolu
27,0
2,5
0,7
1,2
4,3
8,6
2,3
%55
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
%10
10
% 15
15
Sayfa 16
2020
%
25
% 25
3030
%
OY L A R I N B Ö L G E L E R E DA Ğ I L I M I
MHP oylarının bölgelere dağılımı
İstanbul
4,7
Batı Marmara
5,7
13,8
Ege
Doğu Marmara
9,8
Batı Anadolu
9,8
3,6
Doğu Karadeniz
%0
10,6
2,5
20,5
7,7
6,2
Batı Karadeniz
Güneydoğu Anadolu
11,0
Geçerli Oy Payı
5,0
Orta Anadolu
Ortadoğu Anadolu
17,5
12,6
Akdeniz
Kuzeydoğu Anadolu
19,0
7,9
MHP
8,6
3,7
2,5
1,7
4,3
8,6
2,7
%55
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
%10
10
% 15
15
Sayfa 17
%2020
2525
%
%3030
OY L A R I N B Ö L G E L E R E DA Ğ I L I M I
BDP/HDP oylarının bölgelere dağılımı
İstanbul
Batı Marmara
4,7
1,0
Ege
13,8
2,5
Doğu Marmara
1,5
Batı Anadolu
1,3
9,8
9,8
Akdeniz
0,3
Batı Karadeniz
0,3
Doğu Karadeniz
0,2
Ortadoğu Anadolu
5,0
BDP/HDP
6,2
3,6
2,5
19,9
4,3
28,0
8,6
Güneydoğu Anadolu
0
%0
Geçerli Oy Payı
12,6
4,7
Orta Anadolu
Kuzeydoğu Anadolu
19,0
5,1
%55
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
32,8
% 10
10
15
% 15
Sayfa 18
%20
20
%2525
%30
30
35
%35
İ L Ç E L E R E G Ö R E DA Ğ I L I M
Hangi parti kaç ilçeyi yönetecek?
% 100
6,3
% 100
Diğer partiler
11/970 ilçe
1,1
8,9
6,3
15,3
% 50
24,2
MHP
54/970 ilçe
26,5
CHP
148/970 ilçe
% 50
% 50
69
64
Ak Parti
671/970 ilçe
43
%0
%0
Ülke genelinde tüm
ilçelerdeki oy oranı
0,2
6,6
4,5
BDP
86/970 ilçe
5,6
17,8
% 100
%0
970 ilçenin yüzde
kaçını yönetecek
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
Sayfa 19
İlçe yönetimini
yapacağı seçmen
sayısı oranı
S O SYO - E KO N O M İ K G E L İ Ş M İ Ş L İ K E N D E K S İ *
*Kalkınma bakanlığı
2011 verisi
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
Sayfa 20
İ L L E R E PA R T İ L E R İ N OY YO Ğ U N L U Ğ U
Ak Parti
2014
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
Sayfa 21
İ L L E R E PA R T İ L E R İ N OY YO Ğ U N L U Ğ U
CHP
2014
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
Sayfa 22
İ L L E R E PA R T İ L E R İ N OY YO Ğ U N L U Ğ U
MHP
2014
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
Sayfa 23
İ L L E R E PA R T İ L E R İ N OY YO Ğ U N L U Ğ U
BDP/HDP
2014
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
Sayfa 24
S O SYO - E KO N O M İ K G E L İ Ş M İ Ş L İ K E N D E K S İ *
*Kalkınma bakanlığı
2011 verisi
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
Sayfa 25
S İ YA S E T T E R E K A B E T E K S İ K L İ Ğ İ
Ak Parti / Kararsız seçmen arasında simetri (KONDA Barometresi verileri)
Ak Parti
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
Sayfa 26
23 Mart'14
Mart'14
Şubat'14
Ocak'14
Kasım'13
Ekim'13
Eylül'13
Temmuz'13
Haziran'13
Mayıs'13
Nisan'13
Mart'13
Şubat'13
Ocak'13
Aralık'12
Kasım'12
Ekim'12
Eylül'12
Temmuz'12
Haziran'12
Mayıs'12
Nisan'12
Mart'12
Şubat'12
Ocak'12
Kararsız / Oy kullanmaz
S İ YA S E T T E R E K A B E T E K S İ K L İ Ğ İ
Ak Parti'nin 2 yıllık oy seyri ve eğilim çizgisi (KONDA Barometresi verileri)
60
% 60
50
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
Sayfa 27
Mart'14
Şubat'14
Ocak'14
Kasım'13
Ekim'13
Eylül'13
Temmuz'13
Haziran'13
Mayıs'13
Nisan'13
Mart'13
Şubat'13
Ocak'13
Aralık'12
Kasım'12
Ekim'12
Eylül'12
Temmuz'12
Haziran'12
Mayıs'12
Nisan'12
Şubat'12
Ocak'12
% 40
40
Mart'12
% 50
KONDA VERİLERİNE GÖRE SEÇMEN PROFİLİ
22-23 Mart’14 Araştırması Bulguları
8
İstikrarlı/güvenilir/doğru yönetim
25
7
12
1
7
5
1
12
8
3
10
7
yardımlarla kandırıldıkları/menfaat
sağladıkları için
20
13
23
Cahil/Bilinçsiz oldukları için
22
15
1
14
14
1
Siyasi görüşüne yakın olduğu için
Liderine güvendikleri için
Ak Parti dini kullandığı için
Dini inançlara saygılı olduğu için
Başka alternatif olmadığı için
Diğer
Cevap yok
Toplam
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
Türkiye
15
Oy kullanmaz
BDP
4
Kararsız
MHP
41
Diğer Partiler
CHP
Hizmetlerinden/çalışmalarından dolayı
HDP
Ak Parti'ye neden oy veriyorlar?
Ak Parti
B İ R B İ R L E R İ N İ N A S I L G Ö R Ü YO R L A R ?
7
9
24
17
24
4
11
16
6
1
14
7
2
3
6
11
9
9
15
10
5
11
9
5
15 12
3
13
8
3
15 15
1
2
6
7
2
7
7
9
11
5
3
7
4
3
10
2
1
5
8
1
4
6
3
3
3
4
19 14 30 22 15 29 22 15
100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sayfa 29
CHP’ye neden oy veriyorlar?
Ak Parti
CHP
MHP
BDP
HDP
Diğer Partiler
Kararsız
Oy kullanmaz
Türkiye
B İ R B İ R L E R İ N İ N A S I L G Ö R Ü YO R L A R ?
Siyasi görüşüne yakın olduğu için
29
10
24
22
11
17
23
14
19
7
2
18
21
20
17
7
2
9
1
19
4
21
10
1
8
3
4
11
11
3
5
6
4
10
3
6
4
1
1
5
1
1
8
2
3
2
Atatürkçü/Kemalist olduğu için
Çağdaş/Aydın/Laik/Cumhuriyetçi olduğu için
Doğru/dürüst/güvenilir parti olduğu için
Ak Parti karşıtı oldukları için
4
7
9
1
Alışkanlık/Gelenek
4
3
5
4
7
Kalıplaşmış düşünceler
Başka alternatif olmadığı için
Dini değerlere karşı oldukları için
Liderine güvendikleri için
Diğer
Cevap yok
Toplam
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
5
2
3
7
2
1
4
2
3
6
7
8
8
4
6
5
5
3
42
7
28 49 41 26 46 32 59
100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sayfa 30
1
2
11
2
SEÇMEN PROFİLİ
Eğitim seviyesine göre yerel seçim tercihleri
Türkiye (KONDA)
42
Lise altı
24
48
Lise
Üniversite
30
28
11
16
37
%0
Ak Parti
14
18
35
(son bitirilen okul)
17
6
5 1 4
11
1 5
11
4 1 3
10
21 3
13
% 50
CHP
MHP
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
BDP
Sayfa 31
% 100
HDP
Diğer partiler
Kararsız
SEÇMEN PROFİLİ
Hayat tarzına göre yerel seçim tercihleri
Türkiye (KONDA)
42
Modern
24
21
Geleneksel muhafazakar
5 1 4
10
12
4
10
47
42
Dindar muhafazakar
20
16
63
%0
Ak Parti
14
7
4 1 4
11
% 50
CHP
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
MHP
BDP
Sayfa 32
2 4
6 1 4
12
8
% 100
HDP
Diğer partiler
Kararsız
SEÇMEN PROFİLİ
Dindarlık seviyesine göre yerel seçim tercihleri
Türkiye
42
İnançsız
24
9
İnançlı
14
68
22
Dindar
2
40
18
48
18
Sofu
58
12
%0
Ak Parti
12
5 1 4
11
5
5
11
5 1 4
11
5 1 4
13
% 50
CHP
MHP
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
BDP
Sayfa 33
6
11
1 3
7
% 100
HDP
Diğer partiler
Kararsız
SEÇMEN PROFİLİ
Etnik kökene göre yerel seçim tercihleri
Türkiye (KONDA)
42
Türkler
42
Kürtler
42
24
26
6
%0
Ak Parti
14
4
5 1 4
16
32
4
7
% 50
CHP
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
MHP
BDP
Sayfa 34
10
11
3
6
% 100
HDP
Diğer partiler
Kararsız
SEÇMEN PROFİLİ
Son bir yılda ekonomik durumunuz ne yönde değişti?
Türkiye (KONDA)
42
24
Çok iyiye gitti
14
5 1 4
81
İyiye gitti
70
Değişmedi
9
43
Kötüye gitti
22
19
Çok kötüye gitti
38
13
16
44
22
%0
Ak Parti
14
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
MHP
BDP
Sayfa 35
4
6
8
2 3
5 1 3
7
2 4
4
8
12
1
6
1
4
3
4
% 50
CHP
10
11
10
% 100
HDP
Diğer partiler
Kararsız
SEÇMEN PROFİLİ
Gelecek bir yılda ekonomik durumunuz ne yönde değişecek?
Türkiye
42
24
Çok iyiye gidecek
14
72
İyiye gidecek
12
66
Değişmeyecek
13
Çok kötüye gidecek
22
40
10
Ak Parti
20
48
%0
8
15
2
10
% 50
CHP
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
MHP
BDP
Sayfa 36
3 1 3
3 2
5 2 4
7
19
10
9
14
39
Kötüye gidecek
5 1 4
7
13
7
11
2 5
6
% 100
HDP
Diğer partiler
Kararsız
S İ YA S İ T E R C İ H N A S I L O L U Ş U YO R ?
Geçim
Eğitim
ihtiyacı
Güvenlik
ihtiyacı
Sağlık ihtiyacı
Kültürel
Aidiyetleri
Değerler
Hayat Tarzı
Beklentiler
Algılar
30 Mart Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 04/14
İdeoloji
Sayfa 37
Teşekkürler!
Raporun tamamı www.konda.com.tr adresinden indirilebilir
Download

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Bekir