2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5.SINIFLAR 1.DÖNEM 1. TEOG DENEME SINAVI
ADI SOYADI:
SINIF:
NO:
Konu Dağılımı: Fraktal, Histogram, Üslü ifadeler, Bilimsel gösterim, Dönüşüm geometrisi.
1) Aşağıdaki sayılardan hangisindeki 7 rakamının
basamak değeri 700'dür?
A) 215 742
C) 214 217
B) 217 425
D) 215 271
4) Yusuf, öğretmenin tahtaya yazdığı doğal sayıda
bulunan 8 rakamının basamak değerini bulmak için bu
rakamı 1 000 000 ile çarpıyor. O halde, bu rakam hangi
basamakta bulunmaktadır?
A) Yüz binler
C) On milyonlar
2) Aşağıda bir doğal sayının bölükleri verilmiştir?
Binler bölüğü: 034
Milyonlar bölüğü: 102
Birler bölüğü: 054
Buna göre , doğal sayının okunuşu hangi şıkta
doğru olarak verilmiştir?
A) Yüz iki milyon üç yüz kırk bin elli dört
B) Yüz iki milyon otuz dört bin elli dört
C) Yüz iki milyon üç yüz dört bin elli dört
D) Yüz iki milyon otuz dört bin beş yüz dört
3) " Yüz yirmi yedi milyon dört yüz kırk sekiz bin on
altı" Verilen doğal sayının hangi basamağında sıfır
vardır?
A) Yüz binler
C) Onlar
B) Milyonlar
D) Yüzler
B) Milyonlar
D) Yüzler
5) Bir sayı örüntüsünde
3. terim: 42
4. terim: 53
5. terim: 64'tür.
Yukarıda verilen ifadelere göre örüntünün 8, 9 ve 10. terimleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 75, 86, 97
C) 86, 97, 108
B) 76, 87, 98
D) 97, 108, 119
6)
Yukarıda verilen örüntünün 5. ve 6. adımlarında
kullanılan V harfi sayısı toplamı kaçtır?
A) 31
B) 62
C) 94
D) 96
7) 31 256 + 580
işleminin sonucu kaçtır?
A) 30 836
C) 32 836
12) Yakup amca aldığı arabanın 12000 TL'sini peşin
ödemiş geri kalan kısmını ise 900 TL taksitle 12 ayda
ödemiştir.O halde arabanın toplam fiyatı kaç TL'dir?
B) 31 836
D) 33 836
8)Alışverişe çıkan Münevver, parasının 115 TL'si ile
mont, 90 TL'si ile ayakkabı ve 75 TL'si ile de pantolon
alıyor.
Münevverin cebinde harcayabileceği 145 TL daha parası
kaldıysa başlangıçta kaç TL parası vardı?
A) 425
9)
38282
+ 17389
B) 420
C) 415
1. işlem
Yukarıdaki işlemde ? yerine hangi sayı gelmelidir?
B) 98112
C) 98122
D) 98222
B) 22 800
C) 23 800
D) 24 800
13) Aşağıdakilerden hangisinin en yakın yüzlüğe
yuvarlanmış hali diğerlerinden farklıdır?
D) 410
+ 42451
?
A) 97102
A) 21 800
A) 639
B) 589
C) 558
D) 651
14) 1256 + 2541 işleminin tahmini sonucunu sayıları en
yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulan Ali işlemin sonucunu
gerçek işlemle karşılaştırırsa nasıl bir yorum yapar?
A) Bulduğum sonuç gerçek sonuçtan 3 fazladır.
B) Bulduğum sonuç gerçek sonuçtan 3 eksiktir.
C) Bulduğum iki sonuçta eşittir.
D) Bulduğum sonuç gerçek sonuçtan 4 fazladır.
10) 15462 + ........... < 21 000
ifadesinde verilen şartı sağlayan en büyük doğal sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5537
B) 5538
C)5539
D) 5540
11) Bir çıkarma işleminde eksilen 20 artar çıkan 15
azaltılırsa sonuç nasıl değişir?
A) 35 artar
C) 5 artar
B) 35 azalır
D) 5 azalır
15) )
153
+ 128
Verilen toplama işlemine zihinden yapan Zeynep işlemi
nasıl yapmış olabilir?
A) 153+28 = 181
181+10 = 191
C) 153+100= 253
253+18 = 281
B) 153+100= 253
253+10 = 263
D) 128+53 = 181
181+28= 209
TEST BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Download

2) Aşağıda bir doğal sayının bölükler