2013-2014
MATEMATİK 4. DENEME 1. HAZIRLIK
1.
Yukarıdaki işlemde verilmeyen A, B, C
harflerinin yerine gelebilecek rakamların
toplamı kaçtır?
A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
A) 13
B) 12
C) 11
D) 9
4.
2.
DENİZHAN ARSLAN
Orhan Can Ünlüdoğan
A) 8
B) 10
C) 12
D) 9
A) 2677
B) 7677
C) 14473
D) 7598
3.
5.
7.
A)
B)
C)
Elian Özer YAŞKIŞ
D)
A)
B)
C)
D)
8.
A)
B)
C)
D)
9.
Yusuf,bir sayıyı en yakın yüzlüğe
yuvarladığında 4700 sayısını elde ediyor.
Yusuf hangi sayıyı en yakın yüzlüğe
yuvarlamış olabilir?
A) 4623
B) 4644
C) 4609
D) 4653
6.
A) 20
B) 16
C) 13
D) 18
13. Aşağıdakilerden hangisinin en yakın yüzlüğe
yuvarlanmış şekli 7200 değildir?
A) 7220
B) 7250
C) 7249
D) 7202
10.
A) 16 850
B) 16 900
C) 16 950
D) 17 000
14.
Gizem toplama işleminin sonucunu tahmin
ederken
hangi yolu izlemiştir?
A) En yakın onluğa yuvarlayarak
B) En yakın yüzlüğe yuvarlayarak
C) Son basamağı sıfırlayarak
D) Kendine özgü bir yöntemle
11.
Ayşe'nin aklında tuttuğu
sayının en yakın
onluğa yuvarlanmış hali
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 5060
B) 5070
C) 5080
D) 5860
15. 2 on binlik + 4 binlik + 3 yüzlük + 4
birlik şeklinde çözümlenen sayı kaçtır?
A) 20 434
B) 14 304
C) 24 304
D) 204 304
16.
12.
Yukarıdaki sayı
örüntüsünde 5. adımdaki
sayı kaçtır?
A) 150
B) 165
C) 170
D) 185
AZRA ÇELİK
Yukarıda verilen sayının
binler bölüğünde bulunan
rakamların basamak
değerleri toplamı kaçtır?
A) 748
B) 316
C) 19
D) 748000
D) 845020>965347>84210>4301
17. ( 6 x 10 000) + ( 4 x 1000) + ( 2 x 1 )
Biçiminde çözümlenmiş olan doğal sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 604 002
B) 64 200
C) 64 002
D) 64 020
18. "5 ,4 , 9 , 1 " Rakamlarını birer kez
kullanarak oluşturulacak
üç basamaklı en büyük tek sayı ile
iki basamaklı en büyük çift sayının
çarpım sonucu kaçtır?
A) 88 830
B) 89 394
C) 110 630
D) 214 230
19. "845020, 84210, 965347, 4301"
sayılarının büyükten küçüğe doğru
sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
A) 965347>84210>845020>4301
B) 965347>845020>84210>4301
C) 4301>84210>845020>965347
20. Murat cebindeki 20.485 liranın 2350 lirasını
kredi kartına,965 lirasını kiraya, 8400 lirasını
arabanın ilk taksitine yatırıyor.Ayrıca 1299
lirasına da bilgisayar alıyor.
Buna göre Murat'ın cebinde kaç lirası
kalmıştır?
A) 7471
B) 6471
C) 7561
D) 7661
21.
" 17 - 22 - 28 - 35 - 43 - ? "
sayı örüntüsünde "?" işareti yerine
hangi sayı gelmelidir?
DERİN AYVAZ
A) 53
B) 52
C) 51
D) 50
22. 784 259 sayısının birler bölüğündeki
basamak değeri toplamı kaçtır?
A) 19
B) 16
C) 259
D) 35
A) 150
B) 417
C) 415
D) 400
23. "Birler basamağındaki rakam 5 ,
binler bölüğündeki sayı 213 ,
onlar basamağındaki rakam 0 ve
yüzler basamağındaki rakam 2 olan
sayı kaçtır?
A) 521 302
B) 205 213
C) 213 205
D) 213 025
6
700
40 000 800 000
90
Yukarıdaki basamaklarındaki rakamların
basamak değerleri verilmiş olan doğal
sayı hangisidir?
26.
A) 840 796
B) 800 796
C) 800 976
D) 840 976
24. "604 090" sayısının çözümlenmiş şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
27.
Sena Sınanmış
A) (6x100 000) + (4x10 000) + (9x10)
B) (6x10 000) + (4x1000) + (9x10)
C) (6x10 000) + (4x100) + (9x10)
D) (6x100 000) + (4x1000) + (9x10)
25. Eda elindeki kitabın 125 sayfasını
pazartesi günü okumuştur.Salı günü ,
pazartesiden 17 sayfa daha fazla,
çarşamba günü ise salı gününden 8
sayfa fazla okuyup
kitabı bitirmiştir.
Buna göre, Eda'nın
elindeki kitap kaç
sayfadır?
Rakamları kullanılarak yazılabilecek
5000' den büyük en küçük doğal sayı
kaçtır?
A) 6037
B) 7036
C) 6370
D)6730
28.
31.
Resimdeki bilgisayarın satış fiyatının
en yakın olduğu yüzlük 3200 TL'dir.
Telefonun satış fiyatı hangisi olamaz?
Cemil'in 78 TL'si vardı. 4 defter, 2 silgi
ve defterlerin sayısının 3 katı kadar
kalem aldı. Cemil 3 TL ile beslenme
yaptığına göre kaç TL'si kalmıştır?
A) 3149
B) 3240
C) 3160
D) 3150
29. 15698 doğal sayısında basamak değeri
en büyük rakam hangisidir?
A) 9
B) 5
C) 6
D) 1
30)
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
A) 45
B) 42
C) 33
D) 30
32. Bir çiftçi pazara1. gün 9688 kg,
ikinci gün birinci günden 125 kg fazla
buğday götürdü.
Çiftçi pazara iki günde kaç kg buğday
götürmüştür?
A) 9813
B) 13 388
C) 18805
D) 19501
33.
35.
Kutudaki rakamları birer kez
kullanarak yazılabilecek beş basamaklı
en büyük ve en küçük sayının toplamı
kaçtır?
A) 88 798
B) 88 697
C) 96 678
D) 97 688
34.
Yukarıdaki işlemde,
eksilen ve çıkanı en
yakın yüzlüğe
yuvarladığınızda
tahmini ve gerçek
sonuçlar arasındaki fark
kaçtır?
A) 48
B) 50
C) 53
D) 55
A) 3768
B) 4256
C) 4356
D) 4466
2013-2014 Öğretim Yılı MATEMATİK 4. DENEME 1. HAZIRLIK
CEVAP ANAHTARI
1
A
B
C
D
10
A
B
C
D
19
A
B
C
D
28
A
B
C
D
2
A
B
C
D
11
A
B
C
D
20
A
B
C
D
29
A
B
C
D
3
A
B
C
D
12
A
B
C
D
21
A
B
C
D
30
A
B
C
D
4
A
B
C
D
13
A
B
C
D
22
A
B
C
D
31
A
B
C
D
5
A
B
C
D
14
A
B
C
D
23
A
B
C
D
32
A
B
C
D
6
A
B
C
D
15
A
B
C
D
24
A
B
C
D
33
A
B
C
D
7
A
B
C
D
16
A
B
C
D
25
A
B
C
D
34
A
B
C
D
8
A
B
C
D
17
A
B
C
D
26
A
B
C
D
35
A
B
C
D
9
A
B
C
D
18
A
B
C
D
27
A
B
C
D
36
Download

A) 17 B) 18 C) 19 D - huseyinciftcioglu.com.tr