Adı Soyadı:…………………………………………………………
Tarih:…../……./…………..
1)Sayıların okunuşlarını yazalım.
827 910=…………………………………………………………………………………………………
40 005=……………………………………………………………………………………………………
8 765=……………………………………………………………………………………………………
2)Okunuşları verilen sayıları rakamla yazalım.
Kırk bin kırk=……………
altmış altı bin yedi yüz sekiz=…………
Seksen bin yedi=………………
yedi yüz iki bin=………………………..
Beş yüz yedi bin yüz yirmi sekiz=……………………
dokuz yüz yetmiş iki bin sekiz yüz yetmiş beş=…………………………..
3)Verilen rakamların üzerinde basamak ve bölükleri gösterelim.
745623
458 567
4-)Verilen rakamların sayı ve basamak değerlerini yazalım.
540 798
Sayı değeri
Basamak değeri
382 954
Sayı değeri
Basamak değeri
1)215 439 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir?
a)1
b)2
c)3
d)4
2)418 905 sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
a)27
b)418
c)905
d)418 905
3)136 373 sayısının birler,yüzler ve binler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı
kaçtır?
a)9
b)333
c)3033
d)30 303
4)Birler bölüğünde 5,binler bölüğünde 27 olan doğal sayı hangisidir?
a)275
b)527
c)2 705
d)27 005
5)54 946 sayısındaki 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?
a)4040
b)3960
c)396
d)360
6)318 976 sayısındaki 1 rakamı hangi bölükte hangi basamaktadır?
a)Binler bölüğü,binler basamağı
b)Binler bölüğü, on binler basamağı
c)Binler bölüğü,yüz binler basamağı
d)Yüzler bölüğü,onlar basamağı
7)215 416 sayısının birler ve binler bölüğündeki sayıların yerleri değiştirilirse sayıda nasıl bir değişme
olur?
a)201 artar
b)200 799 azalır
c)201 azalır
d)200 799 artar
8)Birler basamağı 7, yüzler basamağı 5,onlar basamağı 6, on binler basamağı 9,binler basamağı 0 olan
sayı kaçtır?
a)90 567
b)65 790
c)59 067
d)96 750
9)435 007 sayısındaki 5 rakamının sayı değeri 2 azaltılıp,3 rakamının sayı değeri 2 arttırılıyor.sayının
değerinde nasıl bir değişme olur?
a)18 000 artar
b)18 000 azalır
c)1800 artar
d)1800 azalır
10)”Elli bin beş” sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a)505
b)5005
c)50 005
d)500 005
Download

1)Sayıların okunuşlarını yazalım. 827 910