Abaküste gösterilen sayıları örnekteki gibi rakamla ve okunuşlarını yazarak tamamlayınız.
Onlar
Birler
Onlar
…46….....
Birler
O
.……..
……kırk altı………
B
O
……….
…………………
B
………
…………………
…………………
Aşağıda verilen doğal sayıları örnekteki gibi abaküste göstererek okunuşlarını yazınız.
Onlar Bas.
Birler Bas.
Onlar Bas.
Birler Bas.
…24..
…36….
……yirmi dört …….
…………………….
Onlar Bas.
Birler Bas.
Onlar Bas.
…………………….
Birler
…..….....
… ………
…………………….
Birler Bas.
Onlar Bas.
Birler
.……..
…………………
Birler Bas.
…48….
…………………….
Onlar
Birler Bas.
...58….
…83….
…74….
Onlar
Onlar Bas.
O
…………………….
B
……….
…………………
O
B
………
…………………
1
Aşağıda verilen doğal sayıları örnekteki gibi abaküste göstererek okunuşlarını yazınız.
Onlar Bas.
Birler Bas.
…44..
Birler Bas.
…58….
……kırk dört…….
Onlar Bas.
Birler Bas.
…52….
Birler Bas.
…………
………….…….
Onlar Bas.
…………………….
Onlar Bas.
Birler Bas.
Birler Bas.
…47….
…………………….
Birler Bas.
… 53….
…………………….
Onlar Bas.
Birler Bas.
…………………….
Onlar Bas.
Birler Bas.
...74….
…………………….
Onlar Bas.
Birler Bas.
…37….
…………………….
Onlar Bas.
Onlar Bas.
...68….
…61….
…………………….
Onlar Bas.
Onlar Bas.
Birler Bas.
…92….
…………………….
…………………….
Onlar Bas.
Birler Bas.
…50….
…………………….
2
Aşağıdaki doğal sayılardaki rakamların basamak değerlerini örnekteki gibi yazınız.
46
28
5 4
90
6
……
…….
…….
40
……
……
……..
36
7 7
….
……
….
5 4
1 3
…….
……
2 7
…
….
57
…….
……
5 8
……
……..
…….
……
……
…….
……
6 2
34
….
8 1
……
….
……..
…….
……
18
…….
……
……
….
47
…….
……
47
75
9 3
……
….
……..
8 0
…..
….
…….
……
37
26
6 1
……..
4 5
…….
……
…….
……..
www.omeruslu06.com
3
Aşağıda verilen ifadeleri dikkatlice okuyarak istenen sayıyı yazalım.
2 onluk,
7 birlik ten oluşan sayı kaçtır?
Sayı……
Okunuşu:………………………..
5 onluk , 5 birlikten oluşan sayı kaçtır?
Sayı……
Okunuşu:………………………..
7 onluk , 0 birlikten oluşan sayı kaçtır?
Sayı……
Okunuşu:………………………..
4 birlik ,
6 onluktan oluşan sayı kaçtır?
Sayı……
Okunuşu:………………………..
8 birlik,
0 onluktan oluşan sayı kaçtır?
Sayı……
Okunuşu:………………………..
5 onluk , 3 birlikten oluşan sayı kaçtır?
Sayı……
Okunuşu:………………………..
6 birlik,
3 onluktan oluşan sayı kaçtır?
Sayı……
Okunuşu:………………………..
0 birlik ,
4 onluktan oluşan sayı kaçtır?
Sayı……
Okunuşu:………………………..
7 onluk ,
3 birlikten oluşan sayı kaçtır?
Sayı……
Okunuşu:………………………..
8 onluk , 4 birlikten oluşan sayı kaçtır?
Sayı……
Okunuşu:………………………..
6 birlik,
3 onluktan oluşan sayı kaçtır
Sayı……
Okunuşu:………………………..
4 onluk , 9 birlikten oluşan sayı kaçtır?
Sayı……
Okunuşu:………………………..
7 birlik,
6 onluktan oluşan sayı kaçtır
Sayı……
Okunuşu:………………………..
1 birlik,
3 onluktan oluşan sayı kaçtır
Sayı……
Okunuşu:………………………..
Sayı
54
29
85
36
87
96
98
21
33
91
74
63
82
Aşağıda verilen sayılarını okunuşlarınız yazalım:
Okunuşu
Okunuşu
Sayı
Elli dört
Yetmiş beş
75
…………………
Seksen dört
…………………
Altmış üç
…………………
Kırk sekiz
…………………
Otuz dokuz
…………………
Yüz
…………………
Seksen iki
…………………
Elli beş
…………………
Yirmi dokuz
…………………
Otuz altı
…………………
Altmış altı
………………… Doksan dokuz
…………………
Elli yedi
www.omeruslu06.com
…www.egitimhane.com…
4
Download

Matematik-Onluk Birlik Etkinliği