ONDALIK KESİRLERİ TANIYALIM
Paydası 10 ve 100 olan kesirler ondalık kesir olarak isimlendirilir. Ondalık kesirlerin
yazılışında kullanılan virgül, tam ve kesir kısımlarının ayırt edilmesini sağlar. Onda birliklerin
sayısı onda birler basamağına, yüzde birliklerin sayısı yüzde birler basamağına yazılır.
3
= 0,03
100
3
= 0,3
10
ONDALIK KESİRLERİN YAZILMASI VE OKUNMASI
4
= 0,4
10
Tam Kısım
Onlar
Basamağı
Kesir Kısım
Birler
Basamağı
Onda Birler
Basamağı
,
0
Sıfır
4
tam onda dört
…………………………
……
= …,…
……
………………
………………
…………………………
………………
………………
……
………………
………………
……… ………. ………
…………………………
5
= 1,5
10
………………
………………
…………………………
………………
………………
1
……………...……
………………
tam onda beş
…………………………
8
100
………………
………………
…………………………
………………
………………
……
……………...……
………………
………….…..
Onlar
Basamağı
……………...……
………………
……
,
……… ………. ………
Tam Kısım
= 0,08
……………...……
………………
5
,
Bir
…
… ….. = … , …
.
………………
………………
……
,
………….…..
1
Yüzde
Birler
Basamağı
Kesir Kısım
Birler
Basamağı
0
,
Sıfır
tam
Onda Birler
Basamağı
Yüzde Birler
Basamağı
0
8
yüzde sekiz
www.kemalhoca.net
….
=… , …..
…….
…………………………
………………
………………
…………………………
………………
………………
……………...……
………………
……
………….…..
……
,
……… ………. ………
…………………………
1
68
100
= 1,68
………………
………………
…………………………
………………
………………
……
………….…..
……………...……
………………
,
…
………………
………………
………….…..
……
Kesir Kısım
………………
………………
……
……………...……
………………
……… ………. ………
Tam Kısım
…
..… = ... , ……
…
……………...……
………………
……………...……
………………
,
……………...……
………………
……
……… ………. ………
Aşağıdaki şekilleri istenile ondalık kesir kadarını boyayalım. Okunuşlarını yazalım.
0,2
…………………………………
0,9
…………………………………
0,6
…………………………………
0,15
…………………………………
0,8
…………………………………
0,42
…………………………………
0,23
…………………………………
0,56
…………………………………
0,75
…………………………………
www.kemalhoca.net
Download

dosyayı indir - kemalhoca.net