Aşağıdaki şekillerin altlarında yazılı kesir
kadarını boyayınız.
Aşağıdaki şekilleri ifade eden kesir sayılarını
yazalım.
Aşağıdaki kesirlerin okunuşlarını örnekte olduğu gibi yazalım.
Download

Aşağıdaki şekillerin altlarında yazılı kesir