Adı – Soyadı : …………………………………..…….…………
TOPLAMA ve ÇIKARMA PROBLEMLERİ
1)Bir çiftlikte 189 tane inek,
ineklerden 225 fazla da koyun vardır.
Bu çiftlikteki toplam hayvan sayısı
kaçtır?
2)Nurcan, okuması gereken kitabın
148 sayfasını okumuştur. Kitap 401
sayfa olduğuna göre Nurcan’ın
okuyacağı kaç sayfası kalmıştır?
3)Ömer’in istediği oyuncak 135 TL’dir.
Ömer’in 62 TL’si olduğuna göre
istediği oyuncağı alabilmesi için kaç
TL daha biriktirmelidir?
4)Bir kaplumbağa 640 metrelik yolun
birinci gün 150 metresini, ikinci gün
178 metresini gitmiştir. Buna göre
kaplumbağanın gitmesi gereken kaç
metre yolu kalmıştır?
5)Üç basamaklı rakamları tekrarsız en
büyük çift sayı ile, üç basamaklı
rakamları tekrarsız en küçük tek
sayının farkı kaçtır?
6)Bir okulda 438 öğrenci vardır.
Bunların
249’u
erkek
öğrenci
olduğuna göre kız öğrencilerin sayısı
kaçtır?
7)Bir markette 345 paket makarnanın
sabah 58 tanesi, öğleden sonra 147’si
satmıştır. Geriye kaç paket makarna
kalmıştır?
9)Selman, kumbarasındaki 130 TL’nin
üstüne önce 15 TL, sonra 45 TL koydu.
Selman’ın kumbarasında toplam kaç
TL’si oldu?
8)445’ten 289 eksik olan sayının 169
fazlası kaçtır?
10)Çıkanı 345, farkı 256 olan işlemin
eksileni kaçtır?
İşlemleri yapınız. Sonuçların okunuşlarını bulmacadan bularak boyayınız. Kalan
harfleri sıra ile kutucuklara yerleştirerek şifreyi bulunuz.
H
Y
Ü
Z
K
I
R
K
Y
Ü
Z
D
O
K
S
A
N
A
R
A
L
T
I
Y
Ü
Z
B
İ
R
İ
K
İ
K
İ
Y
Ü
Z
E
L
L
İ
Ü
Ç
A
S
I
Y
Ü
Z
S
E
K
S
E
N
D
O
K
U
Z
S
E
K
İ
Z
Y
Ü
Z
S
E
K
S
E
N
Ü
Ç
Ü
Ç
Y
Ü
Z
Y
İ
R
M
İ
B
E
Ş
N
S
Ü
Ç
Y
Ü
Z
O
N
İ
K
İ
E
A
L
T
I
Y
Ü
Z
Ü
Ç
N
Y
E
T
M
İ
Ş
Ü
Ç
Download

Toplama ve Çıkarma Problemleri