Aşağıdaki şekillerin altında belirtilen kesir kadarını boyayınız.
Aşağıdaki şekillerin boyalı kısmını gösteren kesir sayıların altlarına yazınız.
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
KESİRLER
Aşağıdaki kesir sayılarının iki farklı okunuşunu da yazınız
1.………………………………………………………
2.………………………………………………………
1.………………………………………………………
2.………………………………………………………
1.………………………………………………………
2.………………………………………………………
1.………………………………………………………
2.………………………………………………………
1.………………………………………………………
2.………………………………………………………
Aşağıdaki okunuşları verilen kesir sayılarını yazınız.
Üçte iki:
Beş bölü yedi:
Üçte iki:
Beş bölü sekiz:
Yedide dört:
Dört bölü beş:
Onda sekiz:
Altı bölü üç:
Sekizde beş:
Üç bölü dört:
Beşte bir:
Bir bölü yedi:
Altıda dört:
Üç bölü yedi:
Onda beş:
Bir bölü iki:
Download

Aşağıdaki şekillerin altında belirtilen kesir